Teknisk Referencegruppe for High Performance Computing

Teknisk Referencegruppe for High Performance Computing (HPC TekRef) er en åben gruppe, hvor alle med interesse for teknikken omkring High Performance Computing er velkomne.

Teknisk Referencegruppe for HPC, i daglig tale kaldet HPC Tek Ref er en gruppe, hvor man deler erfaringer med HPC teknikere fra de øvrige institutioner.
Formålet med gruppen er at facilitere erfaringsudveksling og gensidig inspiration på tværs af institutionerne. Gruppen er for HPC teknikere fra både lokale og nationale anlæg.
Medlemmer af gruppen deltager i den årlige SuperComputing konference (SC) i USA, og udarbejder på den baggrund en rapport til DeiC, som indeholder vurderinger af fremtidig teknologi på HPC området. 

Gruppen mødes ca. 3 gange årligt på insitutioner med HPC anlæg. Møderne arrangeres af formanden i samarbejde med sekretariatet og evt. værtsinstitution.

Videndeling og udvikling

HPC TekRef fungerer i praksis som en ERFA gruppe, hvor deltagerne kan bringe emner op, som de arbejder med lokalt og få input fra de øvrige deltagere. Eller orientere om ibrugtagning af nye teknologier og hvilke erfaringer de har med det. HPC TekRef er god inspiration og mulighed for at møde kollegerne fra de øvrige HPC anlæg. 

Hvert møde indeholder desuden status fra DeiC og fra de nationale HPC anlæg.

Referencegruppe for DeiC 

Gruppen fungere desuden som teknisk referencegruppe for DeiC i forbindelse med 

  1. formulering af forslag til indretning af nationale HPC- og datacentre.
  2. at følge med i relevant teknologisk udvikling på internationalt niveau og sikre den nødvendige videndeling nationalt.
  3. at udpege deltagere i nationale og internationale tekniske fora på DeiCs vegne.

Gruppen supplerer dermed DeiC eScience Komite, der repræsenterer det videnskabelige område. 

Gruppen er sekretariatsbetjent af DeiC.

Formand for den tekniske referencegruppe er it-administrator Mads Boye, Aalborg Universitet. (email: mb@its.aau.dk)

Kontakt sekretariatschef Gitte Kudsk for yderligere information om HPC TekRef.


Dokumenter

Relaterede nyheder

Relateret indhold