Få hjælp - dit lokale Front Office

Som en del af det nationale initiativ vil de otte universiteter oprette et lokalt Front Office, der skal yde support til HPC brugere på eget universitet. De nationale HPC centre og Back Office i DeiC vil samarbejde med de lokale Front Offices om at få brugerne godt i gang med at anvende HPC ressourcerne.

Mere information og flere kontaktoplysninger til dit lokale front office kommer snart.

Revideret 10/11/20