Gå til hovedindhold

Medlemmer af følgegruppen og arbejdsgrupperne 2022 og 2023

Til støtte for implementeringen af FAIR-strategien har Uddannelses- og Forskningsstyrelsen nedsat en følgegruppe med ansvar for national koordinering.  

Følgegruppens opgave er at følge og koordinere implementeringen af strategien nationalt. Strategien indeholder en række principper og forslag til indsatser, som er med til at understøtte implementeringen af FAIR-principperne. 

Følgegruppen har endvidere nedsat fem arbejdsgrupper, som består af eksperter fra private og offentlige institutioner, som skal arbejde med at følge og understøtte udviklingen på indsatsområderne. 

Institution

Navn 

Stilling 

E-mail
Medlemmer i følgegruppen 2022
Danske universiteter Torben Larsen Prodekan for digitalisering, AAU prodekan-tech-digital@aau.dk
Danske universiteter Kirsten Kyvik Institutleder, Klinisk Institut, SDU kkyvik@health.sdu.dk
Danske Universiteter Susanne den Boer Beckers Specialkonsulent i forskningsdatamanagement, KU susanne.denboer@adm.ku.dk
DeiC John Renner Formand for bestyrelsen i DeiC renner@nbi.ku.dk
DeiC Anders Sparre Conrad Leder af data management i DeiC anders.conrad@deic.dk
Danmarks Frie Forskningsfond Ole Kirk Bestyrelsesmedlem i DFF, Novozymes oki@novozymes.com
Innovationsfonden Børge Lindberg Executive Vice President, Innovationsfonden boerge.lindberg@innofond.dk
Danmarks Grundforskningsfond Morten Andreasen Senior Adviser ma@dg.dk
Novo Nordisk Fonden Lene Oddershede Senior Vice President, Novo Nordisk Fonden lod@novo.dk
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen Annemarie Falktoft Vicedirektør, UFS anfa@ufm.dk

Følgegruppen har nedsat fem arbejdsgrupper, som består af eksperter fra private og offentlige institutioner, som skal arbejde med at følge og understøtte udviklingen på indsatsområderne.

Medlemmer i arbejdsgrupperne 2022

Arbejdsgruppe A – Politikker, værktøjer og forskerstøtte til FAIR data management

Arbejdsgruppen har udarbejdet en handlingsplan, der adresserer indsatser, der kræver en særlig national koordinering af følgende af strategiens indsatsområder:

 • At få faggrupper på tværs af forskningsinstitutionerne til at definere egen implementering af FAIR-principper.
 • At definere kriterier for datas værdi i forhold til genanvendelighed og langtidsopbevaring.
 • Inden for fagområderne at udarbejde anbefalinger af metoder, som sikrer løbende dokumentation af forskningsdata, i takt med at disse indsamles og genereres, således at alle nødvendige informationer er til stede, når resultater skal gøres tilgængelige.
 • At der etableres samarbejde på tværs af forskningsinstitutionerne om tilvejebringelsen af data stewardship forskerstøttefunktion, hvor dette er gavnligt ud fra eksempelvis et ressourcemæssigt hensyn, f.eks. til større tværgående projekter. Større nationale satsninger koordineres under DeiC.

Navn

Institution

Medlemmer af arbejdsgruppe A
Katrine Flindt Holmstand (forperson) Danmarks Tekniske Universitet
Henrik Jensen Sundhedsdatastyrelsen
Jan Pries-Heje Roskilde Universitet
Jens Grønbech Hansen Aarhus Universitet
Jens Worm Begtrup Rigsarkivet
Katrine Korsgaard Vendelboe Københavns Universitet
Kirsten Krogh Kruuse Det Kgl. Bibliotek
Klaus Steenberg Larsen Københavns Universitet
Lisbeth Nielsen VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
Nikolaj Borg Burmeister Danmarks Statistik
Rene Belsø DeiC – Danish e-Infrastructure Cooperation
Sunje Rebeca Quinones Danmarks Tekniske Universitet
Hanne-Louise Kirkegaard Uddannelses og Forskningsstyrelsen

Arbejdsgruppe B - Etablering af FAIR infrastruktur med nationale DM-tjenester

Arbejdsgruppen har udarbejdet en handlingsplan, der adresserer indsatser, der kræver en særlig national koordinering af følgende af strategiens indsatsområder:

 • At udvikle metoder og infrastruktur til langtidsbevaring af forskningsdata, som er tilpasset forskningens behov for diversitet i objekt- og filtyper, såvel som skalering i forhold til datamængder.
 • At udarbejde og udbrede institutionelle retningslinjer for brugen af datalicenser primært baseret på internationale standarder.
 • At udbygge den nationale tjeneste for data management-planer med fagtilpassede skabeloner samt tilpasninger, der kan gøre data management-planer anvendelige i forbindelse med anmeldelse til Rigsarkivet.
 • At anbefalede tjenester og infrastrukturer bliver certificerede efter internationale standarder i nødvendigt omfang, og at governance og politikker sikrer korrekt administration af adgangen til data, også efter at forskere har forladt institutionen.

Navn

Institution

Medlemmer af arbejdsgruppe B
Michael Rasmussen (forperson) Danmarks Tekniske Universitet
Ali Araghi Sundhedsdatastyrelsen
Anders Raahauge Rigsarkivet
Anders Sparre Conrad DeiC – Danish e-Infrastructure Cooperation
Charlotte Reif Danmarks Statistik
Claudio Pica Syddansk Universitet
Martin Bøgsted Aalborg Universitet
Martin Sønderholm GEUS – The Geological Survey of Denmark and Greenland
Lea Mette Madsen Sommer Danmarks Tekniske Universitet
Michael Svendsen Det Kgl. Bibliotek
Per Møldrup Dalum Aarhus Universitet

Arbejdsgruppe C – FAIR finansieringsplan

Arbejdsgruppen har udarbejdet en handlingsplan, der adresserer indsatser, der kræver en særlig national koordinering af følgende af strategiens indsatsområder:

 • At der etableres en liste over FAIR data management-relaterede udgifter (software, lagerplads, årsværk). Listen opdeles i sektioner, svarende til faserne af forskningsprocessen. Den er vejledende, og kan anvendes af fonde og universiteter, som udgangspunkt for udarbejdelse og vurdering af projektplaner, data management-planer og budgetter.

Udover ovenstående indsatsområde, har arbejdsgruppen et mål der hedder:

 • Kommunikér model for implementering af FAIR og skab en fælles forståelse for omkostninger forbundet med FAIR til de forskningsfinansierende fonde.

Navn

Institution

Medlemmer af arbejdsgruppe C
Børge Lindberg (forperson) Innovationsfonden
Birger Larsen Aalborg Universitet
Birte Christensen-Dalsgaard Aarhus Universitet
Dorte Drongstrup Danmarks Frie Forskningsfond
John Renner Hansen Københavns Universitet, DeiC
Lise Arleth Københavns Universitet
Morten Andreasen Danmarks Grundforskningsfond
Thomas Midtgaard Uddannelses og Forskningsstyrelsen
Ulrik Nicolaj de Lichtenberg Novo Nordisk Fonden

Arbejdsgruppe D – Plan for opbygning af FAIR kompetencer og viden

Arbejdsgruppen har udarbejdet en handlingsplan, der adresserer indsatser, der kræver en særlig national koordinering af følgende af strategiens indsatsområder:

 • Udvikling af relevant efteruddannelse i FAIR, data management og data stewardship, der skal tilbydes til forskere og data stewards på relevante faglige niveauer.
 • At viden om data management og FAIR-principperne stilles til rådighed på relevante trin af forskernes uddannelse, f.eks. på PhD-skolerne.

Navn

Institution

Medlemmer af arbejdsgruppe D
Claus D. Hansen (forperson) Aalborg Universitet
Evgenios Vlachos Syddansk Universitet
Falco Hüser Københavns Universitet
Haakon Lund Københavns Universitet
Hannah Mihai DeiC – Danish e-Infrastructure Cooperation
Karsten Kryger Hansen Aalborg Universitet
Marieke Buss Copenhagen Business School
Niels Ploug Danmarks Statistik
Sander Andreas Schwarz Roskilde Universitet
Sarah Cecilie Kjærgård Pedersen Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Thorbjørn Nordahl Richter-Olesen Novo Nordisk

Arbejdsgruppe E – Plan for samarbejde om sikkerhed og GDPR

Arbejdsgruppen har udarbejdet en handlingsplan, der adresserer indsatser, der kræver en særlig national koordinering af følgende af strategiens indsatsområder:

 • At der på tværs af institutionerne samarbejdes om sikkerhed med henblik på at sikre danske forskningsdata mod misbrug og mod uønsket deling med tredje part, som ikke selv lever op til de grundlæggende værdier for åbne data.
 • At problemstillinger vedrørende GDPR-regler beskrives med det formål at drøfte, hvorledes deling af forskningsdata på tværs af institutioner og landegrænser bliver så smidigt og agilt som muligt. Arbejdet kan afvente Datatilsynets offentliggørelse af nye vejledninger med fortolkning af GDPR-reglerne inden for forskningsområdet.

Navn

Institution

Medlemmer af arbejdsgruppe E
Thomas Schlichting (forperson) Københavns Universitet
Allan Frank Datatilsynet
Anne Sofie Fink Kjeldgaard DeiC – Danish e-Infrastructure Cooperation
Christian Andreasen Danmarks Statistik
Jesper Smedegaard Copenhagen Business School
Klaus Tranbjerg Toftgaard Rigsarkivet
Lasse Tougaard Friis Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Peter Severin de Fønss Aarhus Universitet
Sissel Kristensen Buch Statens Serum Institut
Søren Nielsen Sundhedsdatastyrelsen
Thomas Arildsen Aalborg Universitet
Revideret
09 maj 2023