DataCite Danmark

Digital Object Identifiers (DOIer) gør forskningsdata nemmere at finde og citere. DeiC driver DataCite Danmark - dansk bindeled til den internationale DataCite der leverer DOIer. Servicen er gratis for institutioner og organisationer indenfor forskning og videregående uddannelser.
make data citable with a DOI

Hvad er DataCite?

En international non-profit organisation der udsteder persistente identifikatorer (DOIer) til forskningsdata oa. forskningsobjekter (fysiske, digitale eller abstrakte) så de nemt kan findes, tilgå og citeres, mhp. at denne type forskningsoutput kan anerkendes som meritterende på lige fod med publikationer.

Hvad er en DOI?

En Digital Object Identifier

  • er en ISO-standardiseret måde at referere til en ressource, så den er unikt og permanent identificerbar  (ala ISBN-systemet til at identificere bøger)
  • er ”resolvable”, dvs. henviser til metadata om objektet, fx en URL til placeringen (og hvis objektet ikke længere findes, da som minimum en "landing page")
  • kan knyttes til forskellige typer objekter, fx store datasæt, tekst, billeder, audio- og videoklip, samlinger, databaser, software og kode, workflows, modeller mm. i supplement til traditionelle forskninsoutput som journal papers o.lign.
  • forbliver stabil over tid også selvom objektet flyttes, fordi metadata opdateres med den nye placering
NB: Der er ikke krav om at objektet som DOIen knytter sig til, skal være frit tilgængeligt (Open Access). Betingelser for adgang (ansøgning, betaling, godkendelse mv.) skal i så fald blot fremgå af den såkaldte "landing page".

Hvordan ser en datacitation ud?

En datacitation er typisk mere udbygget end en litteraturreference og kan fx noteres således: 

Fenner, M., Crosas, M., Grethe, J., Kennedy, D., Hermjakob, H., Rocca-Serra, P., … Clark, T. (2016). A Data Citation Roadmap for Scholarly Data Repositories. https://doi.org/10.1101/097196

Samarbejde med institutioner og organisationer

Kravet om persistens betyder, at DataCite Danmark kun kan samarbejde med institutioner eller organisationer der teknisk og organisatorisk er i stand til at forpligte sig på langtidsbevaring og vedligehold af DOIer (minimum 5 år). Forskere oa. der ønsker at få DOIer er derfor nødt til at få dem via deres institution, der skal have indgået en aftale mellem DataCite Danmark (se kontraktskabelon nedenfor). 

Hvilke institutioner og organisationer, der har aftale med DataCite Danmark og det antal DOIer der aktuelt er udtaget, kan ses af DataCite statistikken (link åbner i nyt vindue).

DeiC arbejder aktivit for at flere institutioner og organisationer anvender persistente identifikatorer til data, da de er forudsætningen for Findable, Accessible, Interoperable of Reuseable data (FAIR data) og en katalysator for god datamanagement praksis og merittering af data publicering. Servicen er gratis.

Det praktiske

Tildelingen af DOIer kan ske på to måder:

En institutions DataCite kontaktperson bliver 'client admin' som herefter kan oprette brugere med forskellige roller/rettigheder.

Yderligere oplysninger

Kontakt
Institutioner og organisationer der er interesseret i at indgå aftale om udtagning af DOIer kan kontakte DataCite Danmark, Anders Conrad datacite@deic.dk
Revideret 02/11/17

Relaterede nyheder

Relateret indhold