Knowledge Exchange

Formålet med Knowledge Exchange er at udvikle digitale infrastrukturer og services til gavn for forskning og videregående uddannelser.

Formålet med Knowledge Exchange er at udvikle digitale infrastrukturer og services til gavn for forskning og videregående uddannelser.

Knowledge Exchange er en international samarbejdsorganisation mellem seks nationale organisationer i Europa: CSCJisc, SURF, DFG og CNRS. Samarbejdet blev etableret i 2005.

Arbejdsområdet for Knowledge Exchange er Open Science og herunder også Open Access.

DeiC er dansk medlem af Knowledge Exchange og koordinerer danske deltagere i organisationens aktiviteter og projekter og formidler viden til danske universiteter og øvrige interessenter.

Webinarer

Hvis du vil vide mere:

Hvis du er interesseret i at vide mere, er du velkommen til at henvende dig til Annamette.Morthorst@deic.dk

Knowledge Exchange strategi og organisation

Strategien for 2020 og frem har tre temaer:

  • Fair data and software supporting reproducibility
  • Changing evaluation in the context of Open Scholarship
  • Scholarly communication and publication models of the future including plan S principles and implementation

Knowledge Exchange har tilknyttet én eller flere ekspertgrupper på tværs af medlemslandene. Eksperter inviteres til at deltage af partnerorganisationerne, der løbende udveksler viden om gruppens indsatsområder og er med til at udvikle best-practice og anbefalinger.

Gruppen igangsætter desuden projekter, og udgiver i den forbindelse blandt andet rapporter og andet materiale, der er møntet på offentligheden.

Specialkonsulent Anna Mette Morthorst er DeiC’s danske repræsentant i Knowledge Exchange-gruppen.

Igangværende projekter

Openness profile: Projektet handler om at forbedre evaluering af forskning og forskere. Knowledge Exchange ønsker at skabe mere anerkendelse af bidrag til Open Science og har derfor udarbejdet et forslag til et værktøj kaldet Openness profile, der kan synliggøre data management-, FAIR data- og andre Open Science-aktiviteter, og kan indgå i forskningsevalueringer. Lorna E. Wildgaard (Det Kongelige Bibliotek) deltager som dansk ekspert i projektet. Projektet ledes af Josefine Nordling (CSC) og Jean-Francois Nominé (CNRS)

Læs mere:

Publishing reproducible research output

Projektet handler om at gøre det lettere for forskere at udgive reproducerbare data. Knowledge Exchange undersøger i dette europæiske projekt muligheder for at forbedre sociale og tekniske infrastrukturer i forhold til reproducerbar publicering. Birte Christensen Dalsgaard ( Aarhus Universitet) deltager som dansk ekspert i projektet. Projektet ledes af Juliane Kant (DFG) og Anna Mette Morthorst fra DeiC.

Læs mere her:

Seneste afsluttede projekter

Revideret 14/01/20

Relaterede nyheder

Relateret indhold