Knowledge Exchange

Formålet med Knowledge Exchange er at udvikle digitale infrastrukturer og services til gavn for forskning og videregående uddannelser.

Knowledge Exchange er en international samarbejdsorganisation mellem seks nationale organisationer i Europa herunder CSC, Jisc og SURF. Samarbejdet blev etableret i 2005 med treårige samarbejdsaftaler.

Særlige fokusområder for Knowledge Exchange er Open Scholarship (Open Science) og Open Access.

DeiC har overtaget medlemsskabet pr. 1. januar 2020. Tidligere har Knowledge Exchange ligget under Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Strategi

Strategien for 2020 og frem indeholder tre længerevarende temaer:

  • Fair data and software supporting reproducibility
  • Changing evaluation in the context of Open Scholarship
  • Scholarly communication and publication models of the future including plan S principles and implementation

Knowledge Exchange har tilknyttet én eller flere ekspertgrupper på tværs af medlemslandene. Eksperter inviteres til at deltage af partnerorganisationerne, der løbende udveksler viden om gruppens indsatsområder og er med til at udvikle best-practice og anbefalinger.

Gruppen igangsætter desuden projekter, og udgiver i den forbindelse blandt andet rapporter og andet materiale, der er møntet på offentligheden.

Specialkonsulent Anna Mette Morthorst er DeiC’s danske repræsentant i Knowledge Exchange-gruppen.

Igangværende projekter

Knowledge Exchange har udgivet en midtvejsrapport, der bekriver de foreløbige resultater fra ét af deres projekter, der har som målsætning at forbedre evaluering af forskning og forskere:
Openness Profile: Defining the Concepts.

Publishing reproducible research output -Projektet handler om at gøre det lettere for forskere at udgive reproducerbare data. Læs mere på Knowledge Exchange hjemmeside

Openness profile – projektet handler om at forbedre evaluering af forskning og forskere. Knowledge Exchange ønsker at skabe mere anerkendelse af bidrag til Open Science og har derfor udarbejdet et forslag til et værktøj kaldet Openness profile, der kan indgå i forskningsevalueringer og synliggøre data management-, FAIR data- og andre Open Science-aktiviteter. Læs mere i rapporten  i denne nyhedsartikel fra DeiC eller på Knowledge Exchange hjemmeside

Webinarer i december 2020:

Afsluttede projekter

I løbet af 2019 har Knowledge Exchange afsluttet en lang række projekter eksempelvis:

En europæisk interviewundersøgelse om preprints:
Accelerating scholarly communication - The transformative role of preprints

En Bog om Open Science – om barrierer og muligheder:
The Economy of Open Scholarship and the Need for Collective Action

En undersøgelse af Open Access metadata i forlagskontrakter og hvordan det kan blive bedre:
Monitoring agreements with open access elements: why article-level metadata are important

Læs mere

Revideret 14/01/20

Relaterede nyheder

Relateret indhold