Det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR)

Det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR) er et rådgivende organ, der skal stimulere og styrke dansk registerforskning.

Det Koordinerende Organ for Registerforskning skal medvirke til at skabe større sammenhæng og koordination omkring både danske og internationalt relaterede forskningsaktiviteter vedrørende registre, databaser og survey-data.

KOR arbejder med tre længerevarende fokusområder:

  • Forbedre dialogen mellem de dataansvarlige myndigheder og forskerne og medvirker til, at forskningsressourcerne inden for registerforskningen anvendes så effektivt som muligt, og at uhensigtsmæssige barrierer undgås.
  • Skabe en konstruktiv dialog mellem forskere og omverdenen, formidle viden om aktiviteter på området til forskerne og samler op på de ønsker og problemstillinger, der rejses fra forskerverdenen.
  • Styrkelse af danske registerforskning ved at tage initiativer, der bidrager til at forbedre rammerne for forskningen, og ved at skabe opmærksomhed omkring dansk registerforsknings vilkår og potentiale for samfundet.

Mange offentlige myndigheder stiller registerdata til rådighed for forskere under forskellige vilkår, KOR arbejder for at adgangen til data bliver så enkel som muligt. KOR holder bl.a. kurser og konferencer, der klæder forskerne på, så de kan arbejde sikkert og professionelt med registerdata.

KOR består af aktive forskere fra forsknings- og universitetsmiljøerne og formidler interesserne for end 3.000 brugere af de danske registre.

Jeppe Klok Due er leder af KOR-sekretariatet og kontaktperson i DeiC.

Læs mere

Revideret 16/01/20

Relaterede nyheder

Relateret indhold