Ny national strategi for FAIR data management

Her kan du finde udkastet til en ny national strategi for data management baseret på FAIR-principperne.

I strategien for det nationale samarbejde om forskningsinfrastruktur som er grundlaget for DeiC, anbefales det at udarbejde en ny national data management-strategi, baseret på FAIR principperne. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har bedt DeiC stå i spidsen for dette arbejde, og en sådan strategi forventes færdig sommeren 2021.

Strategien retter sig mod forskningsinstitutioner og forskningsfinansierende fonde. Den definerer et antal principper og tilhørende indsatsområder, som kan styrke udbredelse og finansiering af god data management-praksis, resulterende i flere FAIR forskningsdata (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), i Danmark.

Strategien er en del af udmøntningen af EU’s direktiv om åbne data og den danske implementering af dette i PSI-loven. Den skal dermed bidrage til at opfylde forskningens og samfundets forventning til stigende tilgængelighed af offentligt finansieret forskning.

Når strategien er færdigbehandlet og offentliggjort, er det planen at følge op med en implementeringsplan. Der har været gennemført en høringsperiode, og strategien er p.t. under færdigredigering. Du kan læse det udkast som var i høring her:

Dokumentet er udarbejdet af to arbejdsgrupper nedsat af DeiC’s bestyrelse, på foranledning af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Medlemmerne af FAIR Strategi Styregruppe Institution
Professor John Renner Hansen, København Universitet DeiC
Universitetsdirektør Kirsten Winther Jørgensen, CBS DeiC
Rigsarkivar Anne-Sofie Jensen Rigsarkivet
Vicedirektør Kira Stina Hansen Det Kgl. Bibliotek
Kontorchef Lars Christensen Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Anders Sparre Conrad Sekretariatsbetjening
Medlemmerne af Arbejdsgruppen FAIR Finans Institution
John Renner Hansen Renner@adm.ku.dkt DeiC
Ole Skøtt dekan@health.sdu.dk  DeiC
Thomas Midtgaard thmi@ufm.dk  SFU
Johanne Thorup Dalgaard jtd@ufm.dk Danmarks Frie Forskningsfond
Birgit Pedersen bip@ufm.dk Danmarks Frie Forskningsfond
Maja Horst majho@dtu.dk Danmarks Frie Forskningsfond
Steen Markus sm@dg.dk  Grundforskningsfonden

Søren Degn-Pedersen soeren.degn-pedersen@innofond.dk 

Innovationsfonden

Thomas Brandt Nielsen thomas.brandt.nielsen@innofond.dk

Innovationsfonden
Ulrik Nicolai de Lichtenberg UDL@novo.dk Novo Nordisk Fonden
Jan Egebjerg je@lundbeckfonden.com Lundbeck Fonden
(Lars Hansen lha@veluxfoundations.dk) Observatør, Velux Foundations
Thomas Buchvald Vind tbv@sdu.dk SDU
Medlemmerne af Arbejdsgruppen FAIR Strategi Institution
Anders Sparre Conrad Anders.conrad@deic.dk Formand DeiC
Birte Christensen Dalsgaard bcd@cc.au.dk DeiC
Mette Hall-Andersen mha@sa.dk Rigsarkivet
Bjarne Andersen bja@kb.dk Det Kgl. Bibliotek
Thomas Midtgaard thmi@ufm.dk SFU
Bartlomiej Wilkowsk BAW@ssi.dk Statens Serum Institut
Ebbe Villadsen evi@nfa.dk Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)
Martin Sønderholm ms@geus.dk GEUS
Adam Arndt arndt@digst.dk Digitaliseringsstyrelsen
Ivan Thaulow ith@dst.dk Danmarks Statistik
Niels Ploug NPL@dst.dk Stedfortræder, Danmarks Statistik
Solveig Vibe-Petersen SVP@dst.dk Stedfortræder, Danmarks Statistik

Hvis du vil vide mere:

Hvis du er interesseret i at vide mere er du velkommen til at henvende dig til Anders.Conrad@deic.dk eller Rene.Belso@deic.dk

Revideret 21/04/21

Relaterede nyheder

Relateret indhold