DM Rådgivende Forum

DM Rådgivende Forum er etableret som et rådgivende organ i DeiC, der skal øget dialog og brugerinddragelse i udviklingen af digital infrastruktur.

Uddannelses- og Forskningsministeriet og universiteterne står sammen bag Strategi for Nationalt Samarbejde om Digital Forskningsinfrastruktur.

Strategien understreger et behov for øget dialog og brugerinddragelse i udviklingen af infrastrukturen og DM Rådgivende Forum er etableret som et rådgivende organ i DeiC for at sikre denne dialog og inddragelse. 

DM Rådgivende Forum skal via sin rådgivning stimulere og styrke udviklingen af fælles nationale tjenester og aktiviteter på data management-området ud fra princippet om, at investeringer i digital infrastruktur til forskning og uddannelse skal koordineres, udnyttes og drives effektivt.

Desuden skal medlemmerne medvirke til at skabe større sammenhæng mellem den internationale udvikling og danske aktiviteter på lokalt og nationalt niveau.

Opgaverne er eksempelvis at:

  • bidrage til udviklingen af en sammenhængende lagrings- og datamanagementstruktur for hele datas livscyklus.
  • sikre tilgængeligheden for alle forskere uanset videnskabeligt hovedområde af de mest nødvendige data management-tjenester.
  • medvirke til at tjenester der udbydes nationalt i Danmark i så høj grad som muligt passer ind i den internationale infrastruktur, EOSC, og bygger på internationalt udbredte løsninger og best practice.
  • styrke samarbejdet mellem universiteterne og det nationale back office i DeiC.

Helt konkret skal DM Rådgivende Forum:

  • Følge og vurdere udviklingen på området og komme med indstillinger til DeiC bestyrelse om nye tiltag.
  • Udarbejde oplæg til specifikationer af tjenester og aktiviteter, herunder iværksætte nødvendige pilotprojekter, behovsafklaringer og andet til belysning af brugerbehov og løsningsmuligheder.
  • Følge den internationale udvikling og komme med forslag til initiativer på området.
  • Videreformidle mulighed for deltagelse i internationale projekter til eget universitet og sikre ressourcer til at indgå i disse enten selvstændigt eller national koordineret gennem DeiC.

Du kan læse hele det foreløbige kommissorium her (PDF).

Mødereferater

Medlemmerne i 2020 til 2022

DeiCs bestyrelse udpeger op til to personer fra hvert universitet efter indstilling fra universitetet. Formanden udpeges af bestyrelsen blandt medlemmerne. Medlemmerne udpeges for en 2 årig periode.

Medlemmerne i perioden 2020 til 2022 er følgende:

Aalborg Universitet Person  Kontakt
Teknisk nøgleperson omkring implementering af dataservices:  Karsten Kryger Hansen kkh@aub.aau.dk
Person fra forskerstøtteenheder/data-stewards, datamanagers eller lignende  Diba Terese Markus dtm@aub.aau.dk
Aarhus Universitet Person  Kontakt
Teknisk nøgleperson omkring implementering af dataservices:  Brian Vinter vinter@au.dk
Person fra forskerstøtteenheder/data-stewards, datamanagers eller lignende  Birthe Christensen-Dalsgaard bcd@cc.au.dk
Syddansk Universitet Person  Kontakt
Teknisk nøgleperson omkring implementering af dataservices:  Claudio Pica pica@cp3.sdu.dk
Person fra forskerstøtteenheder/data-stewards, datamanagers eller lignende  Asger Væring Larsen  avla@bib.sdu.dk 
RUC Person  Kontakt
Teknisk nøgleperson omkring implementering af dataservices:  Mads Sinkær Kjærgaard  msk@ruc.dk
Person fra forskerstøtteenheder/data-stewards, datamanagers eller lignende  Sacha Zurcher   szurcher@ruc.dk
CBS Person  Kontakt
Person fra forskerstøtteenheder/data-stewards, datamanagers eller lignende  Mareike Buss  mabu.lib@cbs.dk
IT-Universitetet Person  Kontakt
Person fra forskerstøtteenheder/data-stewards, datamanagers eller lignende  Henrik Engell-Hedager  enge@itu.dk
 
Københavns Universitet Person  Kontakt
Teknisk nøgleperson omkring implementering af dataservices:  Hans Henrik Happe 

happe@science.ku.dk

Person fra forskerstøtteenheder/data-stewards, datamanagers eller lignende  Lene Offersgaard   leneo@hum.ku.dk 
DTU Person  Kontakt
Teknisk nøgleperson omkring implementering af dataservices:  Nikola Vasiljevic  

niva@dtu.dk

Person fra forskerstøtteenheder/data-stewards, datamanagers eller lignende  Signe Gadegaard  sgad@dtu.dk 
DeiC Person  Kontakt
  Anders Sparre Conrad

Anders.conrad@deic.dk 

  Rene Belsø  rene.belso@deic.dk 
  Hannah Mihai Hannah.mihai@deic.dk 

 

Revideret 06/10/20

Relaterede nyheder

Relateret indhold