Gardar - en fælles nordisk supercomputer

Den fællesnordiske supercomputer Gardar var i drift fra 2012 til 2015.

Fra 2012 til 2015 var DeiC involveret i en fælles nordisk supercomputer, Gardar, der var placeret på Island. Nedenfor følger præsentationen fra det daværende websted for DeiC. Vær opmærksom på, at det er historisk materiale, og at oplysningerne ikke er gældende længere.


Danmark, Norge og Sverige er gået sammen om at etablere en fælles supercomputing facilitet på Island.

Computeren, der hedder Gardar (nhpc.hi.is), er et cluster af 288 nodes, hver med 2 Intel Xeon CPUer (2.53GHz), der hver har 6 cores, således at de ialt 3456 cores giver en teoretisk ydeevne på 35TFlops. Der er 24Gbytes RAM pr. node. Anlægget blev indviet den 16. april 2012.
 
Operativsystemet er linux/ROCKS og måden at bruge anlægget på er indtil videre den meget traditionelle at man logger ind med ssh på en login-node, og derfra submitter batchjobs via TORQUE køsystemet.
 
NHPC er et eksperiment, der skal afklare fordele og ulemper ved at have systemansvar som er delt mellem flere parter, og teste i praksis hvordan dagligdagen som bruger vil være på et anlæg, der står ca. 35ms væk. Det forjættende ved Island i denne sammenhæng er, at de har overskudsproduktion af CO2-neutral elektricitet, som derfor er næsten gratis.
 

Interesserede brugere opfordres til at melde sig


Brug af Gardar er åben for alle interesserede brugere efter følgende retningslinjer:
  • Ansøgeren skal høre hjemme på et dansk universitet
  • Tiden tildeles som udgangspunkt i portioner af 1 dag og 1 uge på den fulde computer
  • Ansøgeren beskriver kort sit ressourcemæssige behov, hvilket fagligt område det drejer sig om og hvilke tekniske krav, der er
  • Ressourcerne bliver tildelt efter først-til-mølle princip

Når der på et tidspunkt er behov for prioritering mellem ansøgninger, vil dette ske i samarbejde med universiteterne under hensyntagen til at sikre bedst mulig udnyttelse af den danske andel af Gardar, ligesom spredning på flest mulige grupper og universiteter vil blive tilstræbt. 

Ansøgningen sendes i frit format til Martin Bech martin.bech@deic.dk

Der tilstræbes svar og tildeling i løbet af et par dage. 

Det er intentionen at barrieren for at få tid på Gardar er så lav som mulig, og den kan derfor tjene til testformål, skaleringsforsøg, mindre projekter og validering forud for ens ansøgninger om tid andre steder. 


Support

Kontakt supporten i Danmark på nhpc-support@deic.dk


Læs mere

Revideret 24/11/15

Relaterede nyheder

Relateret indhold