Kompetencecenter

DeiCs eScience kompetencecenter arbejder med at udbrede anvendelsen af eScience i Danmark. Kompetencecentret samler viden om anvendelse af eScience nationalt og samarbejder med universiteterne om at sprede denne viden ud til gavn for alle forskerne.

DeiCs eScience kompetencecenter blev etableret i efteråret 2014 med det formål at lette vejen til eScience i Danmark og dermed fremme anvendelsen. Ambitionerne bag DeiCs eScience Kompetencecenter er at gøre eScience til et alment forskningsværktøj inden for alle fagområder og samtidig fremme den multidisciplinære forskning.

DeiC eScience Kompetencecenter er et afgørende nationalt bindeled mellem den øgede kompleksitet mellem moderne e-infrastrukturer og den konstant voksende efterspørgsel fra forskere på tværs af fagområder.

Implementeringen af digitale analysemetoder i forskningen (alias eScience) er en fundamental værktøjskasse for alle forskere og samtidig en forudsætning for det danske videnssamfund forbliver konkurrencedygtig på internationalt niveau og fortsat sikrer national bæredygtighed indenfor de videnskabelige investeringer.

Brug kompetencecentret

Kompetencecentret indsamler viden på nationalt plan omkring udnyttelse af eScience indenfor de forskellige fagområder og på tværs af universiteterne. Du er velkommen til at henvende dig til kompetencecenteret med dine spørgsmål og behov fx:

  • Vi modtager spørgsmål om alle perspektiver på eScience  fx  om adgange til anvendelse af værktøjer, metodiske overvejelser, juridiske problemstillinger – og hjælper med at finde et svar via kompetencecenterets netværk
  • Vi samarbejder om afholdelse af seminarer, workshops, kurser o.lign. på dit universitet, men også gerne på nationalt plan
  • Vi hjælper med at finde kontakter og mulige projektsamarbejdspartnere med særlig viden om eScience på tværs af fagområder
  • Vi kan anvise teknisk hjælp og kontakt til udnyttelse af dataprocesseringer og beregninger på  HPC (High Performance Computing) anlæg på såvel dit lokale universitet som på de nationale anlæg, som DeiC samarbejder med.

Kompetencecentret står bag udvikling og drift af eScience vidensportalen, samler viden om ressourcer, kompetencer, kurser og seminarer på tværs af universiteter og fagdiscipliner.

Definitioner

DeiC anvender følgende definitioner for eScience og e-infrastruktur:

eScience:*
Indsamling, behandling og anvendelse af videnskabelig information i dataform.

e-infrastruktur:

  • Netinfrastruktur; netværk specielt designet til forskningsformål og med højkapacitetsforbindelser til internationale samarbejdspartnere og ressourcer over hele verden
  • High Performance Computing (HPC/supercomputing); beregningsressourcer til forskningsdata
  • Storage, datamanagement; lagring af data, dataarkitektur og datasikkerhed
  • Applikationer og services, der understøtter og supplerer den øvrige e-infrastruktur

(*eScience definition fra Dansk Roadmap for Forskningsinfrastruktur 2011, Styrelsen for Forskning og Innovation)

Revideret 28/09/15

Relaterede nyheder

Relateret indhold