KONCH - fra lyd til tekst i dine forskningsprojekter

KONCH udnytter den nyeste teknologi til at levere hurtig transskription af dine forskningsinterviews, foredrag, fokusgruppeinterviews eller anden lyd, der er relevant for studerende og forskere. 

DeiC har som et initiativ til understøttelse af specielt forskere inden for humaniora og samfundsvidenskab, indgået aftale med KONCH om at forskere og studerende på danske universiteter i hele 2019 og 2020 kan anvende tjenesten uden betaling. Tjenesten kører i perioden med projektstatus, og vil blive evalueret i løbet af 2020 . Herefter vil der blive taget stilling til, om den skal fortsætte.

Fordele

  • Servicen er udviklet specielt til universitetsbrug
  • Tjenesten kan anvendes af personer fra de otte danske universiteter uden betaling i hele 2019 og 2020

Hvad gør du?

Kontakt den person, der nedenfor er angivet som kontaktperson for at komme i gang med at bruge KONCH.

Kontakt og support

Det enkelte universitet står selv for support på tjenesten. Kontakt den relevante person fra dit universitet.

Aalborg Universitet: Tobias Lindstrøm  og Rasmus D. Jensen

Aarhus Universitet: bss.it@au.dk

Syddansk Universitet: servicedesk@sdu.dk

Roskilde Universitet: It-souschef Mads Sinkjær Kjærgaard

CBS: Liselotte Brandstrup

Københavns Universitet: Ole Jochumsen

IT-Universitetet: It-chef Henrik Bidstrup

DTU: IT-chef Steen Pedersen

 

Revideret 27/03/19