Lukkede punkt til punkt-forbindelser

DeiC kan etablere lukkede punkt til punkt-forbindelser mellem geografisk adskilte dele af en institution på forskningsnettet.

Ud over at forsyne institutionerne med internetforbindelse tilbyder DeiC at etablere lukkede punkt til punkt-forbindelser mellem geografisk adskilte dele af institutionen.

Forbindelserne baserer sig som oftest på den optiske infrastruktur, der gør det muligt at stille dem til rådighed på vilkår, der giver langt lavere omkostninger, end hvad institutionerne ellers kan opnå.

Desuden har disse forbindelser en række andre attraktive egenskaber:

  • Der er fokus på transmissionskvalitet og -ydelse gennem hands-on-kontrol af alle dele af nettet, helt ned til egne sorte fibre, forstærkerstationer og dedikerede netværkselementer.
  • Ingen overbooking af backbone og udstyr.
  • Løbende monitorering af kvalitet og oppetid som offentliggøres i alle detaljer.
  • Pris uafhængig af trafikmængde.
  • Forbindelser, der efffektivt kan bruges til at konsolidere maskinstuer og understøtte tidskritiske services som telefoni, video og storagenetværk.
  • Trafikadskillelse som en del af ydelsen, så en institution fx kan få internet og flere slags intranet fordelt til sine geografisk adskilte lokationer uden selv at skulle bygge en dyr MPLS-struktur.
  • Mulighed for egen VLAN- og/eller MPLS-struktur med forskningsnettet som backbone.

Langt de fleste forbindelser i den optiske netværksinfrastruktur er i dag interne forbindelser, så denne service beslaglægger mange flere kanaler end den klassiske internetforsyning.

Kontakt netdrift@deic.dk for at høre nærmere om lukkede punkt til punkt-forbindelser.

Revideret 01/12/15

Relaterede nyheder

Relateret indhold