Supercomputere (HPC)

DeiC koordinerer det nationale niveau af supercomputere (HPC), der er til rådighed for danske forskere. Computerne drives og udvikles af universiteterne, som stiller regneressourcer til rådighed for forskere uafhængigt af institutionelt tilhørsforhold.

Supercomputere anvendes blandt andet inden for såkaldt High Performance Computing (HPC). De kan anvendes inden for alle forskningsområder: En supercomputer kan finde de genetiske sammenhænge, der giver kræftsygdomme - og måder at kurere dem. Finde de data, der kan advare om katastrofale vejrsituationer, så følgerne kan mindskes. HPC kan finde mønstre i litterære værker, analysere store mængder af data fra internettet og meget mere. HPC finder strukturer i data og giver nye forskningsresultater.

Det nationale supercomputer landskab under forandring i 2020

Som en del af implementeringen af Strategi for Nationalt Samarbejde om Digital Forskningsinfrastruktur fra 2018 udarbejdet af repræsentanter fra universiteterne og Styrelsen for Forskning og Uddannelse arbejder DeiCs bestyrelse i 2020 på etablering af nye og forbedrede muligheder for adgang til supercomputere og regnekraft. 

Bestyrelsen nedsatte i foråret en arbejdsgruppe med repræsentanter fra universiteterne, med det formål at komme med forslag til det fremtidige nationale HPC landskab. 
Gruppen arbejdede med tre hovedområder: 

  • Beskrivelse af tekniske scenarier for HPC-arkitekturer til understøttelse af forskellige beregningsbehov.
  • Beskrivelse af et understøttende support og kompetencelandskab. 
  • Beskrivelse af håndtering af internationalt samarbejde, herunder sikring af hjemtagelse og udnyttelse af viden og kompetencer nationalt.

Læs gruppens rapport

Arbejdsgruppens anbefalinger blev leveret i september 2019, og bestyrelsen arbejder i første del af 2020 med konkretisering af planerne.

I perioden indtil nye nationale ressourcer er tilgængelige for de danske forskere, har en række universiteter valgt at stille nogle af deres eksisterende ressourcer til rådighed for forskere fra de øvrige institutioner, som måtte have behov for regnekraft. Adgangen til regnekraft er mod betaling. Priserne fastsættes af det udbydende universitet. 

Se oversigt over tilgængelige HPC muligheder i starten af 2020

PRACE - Europæisk regnekraft

DeiC er på Danmarks vegne medlem af det europæiske PRACE samarbejde om store HPC-ressourcer. Danske forskere kan derfor søge om adgang til ressourcerne gennem de årlige opslag. 

PRACE - europæisk regnekraft

EuroHPC LUMI – en af verdens kraftigste computere til forskning

DeiC koordienerer den danske deltagelse i EuroHPC og EuroHPC LUMI konsortiet. LUMI (Large Unified Modern Infrastructure), skal placeres i CSC's datacenter i Kajaani, Finland. Konsortielandene i LUMI er Finland, Belgien, Tjekkiet, Danmark, Estland, Norge, Polen, Sverige og Schweiz. Computeren forventes klar til brug i efteråret 2020.

Video: Smugkig på fremtidens supercomputer til forskning

Revideret 28/09/15

Relaterede nyheder

Relateret indhold