DeiC

Et nyt DeiC i 2021

Det nye DeiCs mission er at opbygge og koordinere udnyttelsen af den nationale digitale forskningsinfrastruktur og det internationale samarbejde om e-Infrastrukturer, samt sikre et øget nationalt videns- og anvendelsesniveau på området, som et samarbejde mellem universiteterne. 

DeiC vil ikke længere varetage drift og teknisk udvikling af infrastrukturtjenesterne, men skal sikre en national koordineret udvikling og ressourceudnyttelse på området, i sammenhæng med den internationale udvikling.

Dansk
Keywords: 

DeiCs årsrapport for 2019 er klar

Denne gang har vi valgt at udgive årsrapporten i et nyt layout med udvalgte tal og grafer samt naturligvis et regnskab. Vi håber, at det vil gavne overblikket over aktiviteterne i DeiC.

Moderne it-drevet forskning giver en enorm vækst i omfanget af digitale data, og de store datamængder betyder, at kravene til den infrastruktur, der skal håndtere og beregne på data, også bliver større.

Forskningsnettet

Dansk

Zoom fordoblede antallet af mødetimer i 2019

Antallet af mødetimer i videomødesystemet Zoom har oplevet en vækst fra 38.338 timer i 2018 til 74.693 timer i 2019.

Det er der to primære årsager til.

For det første er licens- og prismodellen blevet forenklet. Tidligere var det sådan, at antallet af samtidige mødedeltagere på en institution var begrænset til eksempelvis 50. Dette antal er nu ubegrænset, hvilket betyder, at alle de personer, som har behov for at holde møde på samme tid, kan gøre det uden problemer.

Dansk

Eduroam oplever solid stigning i antallet af logins

Eduroam er et globalt samarbejde, hvor forsknings- og uddannelsesinstitutioner giver hinandens studerende og ansatte adgang til trådløse netværk.

Det er samtidig en af DeiCs mest populære tjenester, og den danske del af eduroam har oplevet en markant stigning i antallet af logins i 2019.

Sammenlignes 2019-tallene med de tilsvarende fra 2018, er der således sket en stigning på 16 procent i antallet af logins samt en mindre stigning i antallet af virksomheder, som er tilknyttet eduroam.

Dansk

DKCERT har ansat en ny sikkerhedskoordinator i TeleDCIS

Den 3. februar 2020 tiltrådte Henrik Jensen stillingen som sikkerhedskoordinator i telesektorens decentrale cyber- og informationssikkerhedsenhed (TeleDCIS), som er oprettet i medfør af National Strategi for Cyber- og Informationssikkerhed.

Telesektoren har tidligere valgt at placere sin DCIS hos DKCERT.

Henrik Jensen er ansat som sikkerhedskoordinator i TeleDCIS.

Dansk

Stor HPC-analyse omhandler nu en fireårig periode

DeiC arbejder løbende på oversigten over hvilke forskningspublikationer, der har gjort brug af de nationale HPC-anlæg. Tallene indsamles, analyseres og offentliggøres i vores Publikationsliste, der nu omfatter hele perioden mellem 2015 og 2018.

Tallene viser tydeligt, at supercomputere bliver anvendt i større og større omfang. Næsten 600 publikationer synliggør således brugen af national HPC i dansk forskning i de fire år. Antallet af videnskabelige publikationer har kun været stigende gennem perioden.

Dansk

Nyhedsbrev januar 2020: Knowledge Exchange bliver en del af DeiC | Podcast om supercomputing: Hvem følger dig egentlig på nettet? | Det Koordinerende Organ for Registerforskning indlemmes i DeiC

Velkommen til det første nyhedsbrev i 2020.

Vi håber, at alle har haft en fantastisk jul og et godt nytår.

I løbet af januar har vi haft fokus på to nye og spændende tjenester, som er blevet en del af DeiC fra årsskiftet.

Fra den 1. januar 2020 har DeiC således overtaget medlemsskabet af Knowledge Exchange (KE) fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

KE blev skabt i 2005 på baggrund af en vision om at bygge en fælles og agil platform til udveksling af viden og erfaring om e-infrastruktur og services inden for forskning.

Dansk

Knowledge Exchange

Knowledge Exchange er en international samarbejdsorganisation mellem seks nationale organisationer i Europa herunder CSC, Jisc og SURF. Samarbejdet blev etableret i 2005 med treårige samarbejdsaftaler.

Særlige fokusområder for Knowledge Exchange er Open Scholarship (Open Science) og Open Access.

DeiC har overtaget medlemsskabet pr. 1. januar 2020. Tidligere har Knowledge Exchange ligget under Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Strategi

Strategien for 2020 og frem indeholder tre længerevarende temaer:

Dansk

Knowledge Exchange bliver en del af DeiC

Knowledge Exchange blev skabt i 2005 på baggrund af en vision om at bygge en fælles og agil platform til udveksling af viden og erfaring om e-infrastruktur og services inden for forskning.

Formålet er således at dele viden, erfaringer og ressourcer i relation til udvikling af digital infrastruktur og services på højeste internationale niveau til fremme af forskning og videregående uddannelse - med fokus på Open Scholarship og Open Access.

Dansk

Invitation til samarbejde om e-infrastruktur

NeIC opfordrer nu konsortier bestående af e-infrastrukturudbydere, udviklere eller forskere i Norden til at foreslå samarbejdsprojekter inden for digital infrastruktur med fællesnordisk interesse.

Ønsket er, at der kan skabes et mere modent miljø, der understøtter åben videnskab og udforsker nye teknologier, deler viden eller tilbyder uddannelse til at forbedre brugen af ​​nuværende og fremtidige e-infrastrukturkapaciteter.

Dansk

Sider

Abonnér på RSS - DeiC