eScience Vidensportal

Den nationale eScience Vidensportal samler viden om ressourcer og kompetencer på tværs af universiteter og fagdiscipliner.

DeiC Kompetencecenter synliggør Danmarks eScience-ressourcer og -kompetencer for alle på tværs af universiteter og fagdiscipliner gennem den nationale eScience Vidensportal. Portalen er drevet af DeiC eScience Kompetencecenter med en stærk forankring i Danmarks otte universiteter samt paraply-organisationen Digital Humanities Lab (DIGHUMLAB).

DeiCs eScience vidensportal fungerer også som en guide for både nye og eksisterende eScience-forskere til relevante muligheder for dataprocesseringer og beregninger på såvel de nationale supercomputeranlæg som lokale anlæg på universiteterne.

Har du en eScience-nyhed, ressource (fx. værktøjer til dataprocesseringer), information om aktiviteter eller lign. som kan deles i et nationalt forum, er du velkommen til at kontakte DeiC eScience Kompetencecenter.

Besøg DeiC eScience Vidensportal

Kom godt i gang med supercomputing

Er du nysgerrig og/eller potentiel bruger af eScience, så kan kompetencenteret hjælpe dig videre.

Pilotprojekter

Kompetencecenteret yder support til brugen af HPC-anlæg for nye brugere. Forskere på danske universiteter kan indsende en interessetilkendegivelser til at blive et pilotprojekt der behøver ekstra regnekræfter. Læs mere om pilotprojekterne via følgende links:

Aktiviteter

Kompetencecenteret holder sig opdateret med hvilke seminarer, workshops og kurser der er tilgængelige både nationalt og internationalt og som er fokuseret på eScience.

EScience komitéen

DeiCs eSciencekomités hovedansvarsområde er at forholde sig til hvilke einfrastrukturer der er nødvendige for at understøtte udbredelsen af eScience på universiteterne og til hvorledes infrastrukturerne bør opbygges og organiseres.

Revideret 16/12/15

Relaterede nyheder

Relateret indhold