Gå til hovedindhold

Data management-planer med DeiC DMP

DeiC DMP hjælper forskere med at skrive data management planer, som er et dokument, der beskriver den planlagte håndtering af forskningsdata.

DeiC DMP er baseret på open source-kodebase (DMPRoadmap), som er udviklet I fællesskab af Digital Curation Center (DCC) og University of California Curation Center (UC3).

Hvornår bruges DeiC DMP?

Krav: Nogle institutioner og bevillingsgivere har et krav om at udarbejde en data management plan og anbefaler brugen af DeiC DMP.

Håndtering af forskningsdata: Få styr på hvordan forskningsdata indsamles, opbevares, bearbejdes og kan deles med andre. Dermed er data management planen et vigtigt element i planlægningen af forskningsprojekter for at sikre, at de kan gennemføres på en sikker og ansvarlig måde.

Skabeloner: DeiC DMP kan tilpasses og indeholder guides og forskellige skabeloner fra en række forskningsinstitutioner og bevillingsgivere, fx EU/Horizon 2020.

FAIR: En data management plan kan også hjælpe dig med at etablere en FAIR data management praksis i dit projekt. FAIR står for ”Findable, Accessible, Interoperable, Reusable” og beskriver, hvordan man gør forskningsdata søgbare, tilgængelige og interoperable til genanvendelse. At anvende FAIR principperne i dit forskningsprojekt kan være et krav fra udvalgte bevillingsgivere.

Hvordan bruges DeiC DMP?

Udarbejdelse: Data management planen udfyldes ved besvarelse af en række spørgsmål vedrørende den fremtidige forvaltning af dine forskningsdata.

Privat eller offentlig tilgængelig plan: Det anbefales at offentliggøre og dele sin data management plan, men man kan også vælge at gøre den privat.

Eksempler: I DeiC DMP er der en række eksempler på udfyldte data management planer fra forskere, som har valgt at offentliggøre deres DMP.

Download: Det er muligt at downloade data management planen i forskellige formater.

Hvem kan bruge DeiC DMP?

Alle inden for forskning og videregående uddannelser i Danmark kan anvende DeiC DMP.

Personlig konto: Du skal oprette en personlig konto her. Derudover er der ingen krav.

Hvad kræver det at anvende DeiC DMP?

Du skal oprette dig med eget brugernavn og adgangskode. Derefter kan du valgfrit knytte din konto til din institution og benytte WAYF login til værktøjet.

Hvad med jura, sikkerheden og persondata?

Adgangskontrol: Brugerne håndterer adgang til indholdet via brugernavn og adgangskode samt afgør hvilket indhold, der skal være offentligt tilgængeligt.

Dataopbevaring: Data opbevares i Danmark hos et datacenter kontrolleret af DeiC. Databehandleraftalen angiver, hvor lang tid data opbevares.

Logning: Der er logning på adgangen til data.

Kryptering: Data opbevares ikke krypteret, men brugerne har fuldt styr på, hvem de vil give adgang til deres planer.

Backup: Der foretages backup af tjenesten.

Brugerens rettigheder: Den individuelle bruger er som dataejer ansvarlig for indholdet og bevarer alle rettigheder til sine data i henhold til databehandleraftalen. Kontoen kan til enhver tid slettes ved at rette henvendelse til support som angivet i Databehandleraftalen.

Databehandleraftale: DeiC tilbyder følgende databehandleraftale.

Hvad koster det at bruge DeiC DMP?

Det er gratis at bruge DeiC DMP for institutioner og organisationer inden for forskning og videregående uddannelser.

Hvor får jeg support?

Lokal support: Slutbrugersupport leveres fra egen organisation. Mange danske forskningsinstitutioner har etableret lokale supportenheder, der kan hjælpe med at skrive en data management plan. Du kan finde information om de lokale supportenheder her.

Systemsupport: Systemsupport leveres af DeiC via e-mail samt tel: 3588 8202.

Vejledninger: Du kan finde vejledninger her.

Driftsstatus: Hold dig orienteret om driftsstatus ved at tilmelde dig serviceinfo.dk.

Hvis du ønsker at få en aftale om brug af DeiC DMP:

Administration: DeiC DMP stilles til rådighed af DeiC i samarbejde med Det Kongelige Bibliotek og DTU Bibliotek.

Juridisk ansvarlig: DeIC, DTU (CVR 30 06 09 46) (Databehandler)

Underdatabehandler: Det Kgl. Bibliotek, København

Underdatabehandler: DTU Bibliotek; Kgs. Lyngby

Revideret
19 dec 2023