Gå til hovedindhold

Forskningsnettets punkt-til-punkt forbindelser

DeiC kan etablere lukkede punkt til punkt-forbindelser mellem geografisk adskilte dele af en institution på forskningsnettet.
Billede
Kabler
Foto: Torben B. Sørensen

Hvad er punkt-til-punkt forbindelser?

Dedikerede dataforbindelser: PTP (punkt-til-punkt) forbindelser er dataforbindelser, som er dedikeret til at betjene datatransmissionen mellem to lokationer, hvor man selv er ansvarlig for endepunkterne.  

Byggeklodser til dit netværk: DeiC leverer punkt-til-punkt forbindelser enkeltvis, som parallelle forbindelser, eller flere forbindelser ad gangen. PTP-forbindelser kan således benyttes til at forbinde en, eller flere af dine adresser til dit netværk, eller til Forskningsnettet.

Hvornår bruges PTP-forbindelser?

DeiCs PTP-forbindelser benyttes når institutionen har en- eller flere af disse behov:

  • Fokus på transmissionskvalitet og -ydelse gennem hands-on-kontrol af alle dele af nettet, helt ned til egne sorte fibre, forstærkerstationer og dedikerede netværkselementer.
  • Ønsker at undgå overbooking af backbone og udstyr.
  • Ønsker omkostninger, der er uafhængige af trafikmængden.
  • Ønsker forbindelser, der effektivt kan bruges til at konsolidere datacentre og understøtte tidskritiske services som telefoni, video og storagenetværk.
  • Ønsker trafikadskillelse som en del af ydelsen, så en institution fx kan få internet og flere slags intranet fordelt til sine geografisk adskilte lokationer uden selv at skulle bygge en dyr MPLS-struktur.
  • Ønsker at etablere egen VLAN- og/eller MPLS-struktur med forskningsnettet som backbone.

Hvem kan bruge PTP-forbindelser?

Institutioner: PTP-forbindelser tilbydes institutioner, der enten allerede benytter Forskningsnettet, eller er kvalificeret til at benytte forskningsnettet.

I tvivl?: Hvis du er i tvivl om du kan drage nytte af PTP-forbindelser så kontakt netdrift@deic.dk.

Hvad kræver det at bruge PTP-forbindelser?

Fysisk adgang: Du skal have fysisk adgang til installationsadresserne, hvor du ønsker dine PTP-forbindelser leveret.

Fysiske rammer: afhængigt af dit formål med PTP-forbindelsen kan der være skærpede behov for adgangskontrol til installationsstedet, temperaturregulering, nødstrøm, et rackskab, eller lignende.

Hvad med jura, sikkerheden og persondata?

Levering og brug af PTP-forbindelser sker i tilknytning til din aftale om tilslutning til forskningsnettet.

Du administrerer selv adgangen til din PTP-forbindelse og brugen af din PTP-forbindelse. Derfor er en databehandleraftale ikke relevant.

Hvad koster det at bruge PTP-forbindelser?

DeiC leverer PTP-forbindelser i form af lysleder forbindelser og tilknyttet udstyr i kapaciteter på 1, 10 eller 100GB.

Levering af PTP-forbindelser er omfattet af betalingsmodellen for forskningsnettet.

Sammenhængen med udbygningsplanerne for Forskningsnettet er en afgørende faktor, der sikrer at PTP-forbindelserne fra DeiC tilbydes til konkurrencedygtige priser og kapaciteter.

Hvor får jeg support?

Teknisk support: Som udgangspunkt varetager du selv overvågning og support af din PTP-forbindelse. DeiC kan også mod en merpris levere overvågning og support af din PTP-forbindelse, som kan skræddersyes og skaleres efter dit behov.

Support: Du kan få hjælp til oprettelse, ændringer eller nedtagning af PTP-forbindelser ved henvendelse til netdrift@deic.dk.

Driftsovervågning: Eventuelle driftsmeddelelser vedrørende Forskningsnettet og tilhørende PTP-forbindelser kan modtages ved registrering på ServiceInfo.dk

Revideret
08 sep 2021