Gå til hovedindhold

National FAIR-strategi

I Danmark arbejdes der henimod at offentligt finansierede forskningsdata er FAIR (Findable, Accessible, Interoperable og Reuseable), og at FAIR principperne som udgangspunkt anvendes i forskningsdatamanagement. Målet er at offentligt finansierede forskningsdata bliver så åbent som muligt, men så lukket som nødvendigt.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har derfor igennem Danish e-Infrastructure Consortium (DeiC) udarbejdet en national strategi for datamanagement baseret på FAIR-principperne (FAIR-strategien), som blev offentliggjort i 2021. FAIR-strategien er samtidig udformet med henblik på at udgøre den politiske implementering af Direktiv om åbne data og videreanvendelse af den offentlige sektors informationer, som udvider det tidligere EU-direktiv om den offentlige sektors informationer (PSI).

Strategien gælder for offentligt finansierede forskningsdata, hvilket forstås som resultatet af forskning finansieret af offentlige midler eller forskning udført af offentlige institutioner, eventuelt med inkludering af privat finansiering. Som en del af strategien nedsatte Uddannelses- og Forskningsstyrelsen en følgegruppe med opgaven at følge og koordinere implementeringen af strategien. Følgegruppen blev oprettet i 2021 og havde første mandatperiode i tidsrummet 2021-2022. I første mandatperiode blev der nedsat fem arbejdsgrupper under FAIR-følgegruppen med fokus på henholdsvis datamanagementpolitikker og forskerstøtte, datamanagementinfrastruktur, finansiering, kompetencer og sikkerhed. Over 60 eksperter fra forskellige akademiske områder, herunder repræsentanter fra danske universiteter, fonde samt forskellige offentlige og private organisationer, har deltaget i denne indsats.

I december 2022 afleverede FAIR-følgegruppen og arbejdsgrupperne en rapport om indsatsområderne til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, som derefter forlængede FAIR-følgegruppens mandat, og udarbejdede et kommissorium for den nye mandatperiode. I første omgang strakte mandatet sig til slutningen af 2024, men grundet forsinkelser løber 2. mandat periode nu indtil slutningen af 2025.

Hvis du vil vide mere

Hvis du er interesseret i at vide mere, er du velkommen til at henvende dig til leder for data management, Anne Sofie Fink, eller projektleder Sandra Boerman.

Revideret
25 jan 2024