Gå til hovedindhold

Om DeiC

Danish e-infrastructure Cooperation (DeiC) er samarbejdet med og mellem de danske universiteter, og koordinerer leverancen og udviklingen af den nationale digitale forskningsinfrastruktur.

DeiCs formål er at sikre regnekraft, datalagring og netværksinfrastruktur til dansk forskning og uddannelse.

Konkret betyder det, at DeiC skal:

  • Koordinere og evaluere leverancen af den digitale forskningsinfrastruktur.
  • Deltage i internationale politiske og strategiske aktiviteter på samarbejdets vegne.
  • Varetage rådgivning, myndighedsbetjening og – repræsentation efter anmodning.
  • Formidle viden om den nationale og internationale kompetenceudvikling.

Ejerne af DeiC er Uddannelses- og Forskningsministeriet og de danske universiteter i fællesskab. DeiCs bestyrelse består af medlemmer på ledelsesniveau fra de otte danske universiteter, der alle har mandat fra eget universitet. Den daglige ledelse udføres af direktør Gitte Julin Kudsk, som er udpeget af bestyrelsen.

DeiC er en enhed under Uddannelses- og Forskningsministeriet etableret ved aktstykke 70 fra den 19. april 2012. DeiC hører organisatorisk under Uddannelses- og forskningsstyrelsen og er ikke en selvstændig juridisk enhed.

DeiC er en virtuel organisation, og har kontorer på Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet og Syddansk Universitet. Alle medarbejdere er ansat på DTU, der også varetager HR-, jura- og økonomifunktionerne.

Mandat

Nedenstående dokumenter udgør for nuværende DeiCs mandat og danner baggrund for den praktiske udformning af vores organisation og services.

I 2022 arbejder Uddannelses- og forskningsstyrelsen på at definere den fremtidige juridiske ramme for DeiC, som en del af implementeringen af Strategien for Nationalt Samarbejde om Digital Forskningsinfrastruktur fra 2018.

Revideret
08 feb 2022