Gå til hovedindhold

Use Cases fra AU, KU og DTU

Beskrivelse af udvælgelsesprocesser, implementering og erfaringer. Derudover eksempler på, hvornår ELNs ikke blev valgt.

Aarhus Universitet (AU)

Use Case, Fakultetet for Naturvidenskab og Teknologi
beskriver processen med at tilbyde en ELN-baseret løsning på Confluence til alle afdelinger på fakultetet.

 • Tidligere versioner af Confluence-systemer har været i brug på AU siden 2007. Nu implementeret på ST for alle studerende og medarbejdere.
 • Undersøgelse af muligheden for at bruge tablets (iPads) i laboratoriet for yderligere at forbedre dokumentationen i ELN.

Use Case, Bioinformatics Research Centre (BiRC)
beskriver erfaringerne fra introduktion af et Confluence-baseret ELN-system på BiRC.

 • Ikke vedtaget som et fælles dokumentationssystem blandt forskere ved BiRC.
 • Andre systemer til dokumentation og håndtering af data eksisterede allerede (software development og large scale computational analysis). ELN-funktionaliteter værdsat af forskere, men ikke betydelige nok til at erstatte allerede etablerede arbejdsgange (Genome data).

Københavns Universitet (KU)

Use Case, Biologisk Institut
beskriver implementeringen af LabGuru i to forskningsgrupper på instituttet.

 • Evne til at søge efter eksperimenter og protokoller i dine egne og alle gruppemedlemmers labbooks for at få oplysninger, ideer eller bare for at vide, hvem du kan bede om hjælp.
 • Flot organisering af alle dine procedurer og resultater i projekter, mapper og undermapper.
 • Adgang til din labbook fra hvor som helst, hvilket er meget praktisk, når du arbejder i to laboratorier på samme tid.
 • Virkelig rart med beholdning/lager, hvor du kan se nærmere på f.eks. cellelinjer og have alle oplysninger tilgængelige for alle snarere end at skulle finde information i specifikke laboratorienotesbøger af papir.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Use Case, Center for Olie & Gas
beskriver udvælgelsesprocessen og implementeringen af Labguru som dokumentationsværktøj til forskningsdata ved centret.

 • Når man vælger en ELN-løsning på en universitetsafdeling, er det meget relevant at overveje de forskellige forskningsgruppers arbejdsgange.
 • Det er meget relevant at inddrage alle relevante interessenter i udvælgelsesprocessen (dvs. ledelse, administration og forskere).
 • Det er nødvendigt at tænke over en implementeringsstrategi på forhånd og skabe en gruppe superbrugere, der kan fremme brugen af ELN-værktøjet.

Use Case, Polymergruppen ved DTU Kemiteknik
beskriver test og implementering af Biovia ELN i forskningsgruppen.

 • Den positive oplevelse af et oprindeligt reduceret antal brugere tillod, at flere forskere fik interesse i at bruge softwaren. Nu 15 brugere.
 • Brugen af ELN har forbedret kvaliteten af forskningsdokumentationen og muliggjort sikkerhedskopiering af eksperimentelle data.
 • Det letter samarbejdet i et projekt og giver gruppelederen mulighed for at få et bedre overblik og tilgang til de eksperimentelle data.
 • Det er vigtigt at på forhånd overveje infrastrukturen (dvs. computere/tablets), der er nødvendig for at implementere en ELN for at maksimere anvendeligheden.
 • Det er vigtigt at løbende give demonstrationer til alle nye medarbejdere/studerende (f.eks. som en del af sikkerhedsintroduktionen).
Revideret
14 mar 2022