Gå til hovedindhold

Søg om HPC-regnekraft

Som forsker på et danske universitet har du forskellige muligheder for at få adgang til regnekraft på både danske og udenlandske HPC-anlæg.

De nationale HPC ressourcer koordineret gennem DeiC fordeles, som illustreret i figuren for 50% af ressourcerne af de enkelte universiteter lokalt (den hvide del), mens 45% af ressourcerne fordeles efter opslag og ansøgning, som beskrevet nedenfor. De resterende 5% er såkaldt ”frie midler” (den grønne del), som anvendes til test af beregningsmetoder af såvel nye som mere erfarne brugere. De frie midler tildeles af DeiCs HPC Chef Eske Christiansen. Læs hvordan du ansøger om adgang til "sandkassen" her.

Universiteternes andel

Universiteternes andel er fordelt på de enkelte universiteter efter en fordelingsnøgle baseret på økonomi og estimeret behov. For at få adgang til denne del, skal du kontakte dit lokale Front Office. Fordeling af ressourcerne håndteres forskelligt på de enkelte universiteter.

Type Status
Aktuelle opslag

H2-2024 Opslag af regnetid pa de nationale e- ressourcer

Opslagstype: Regulær adgang

Åbner for ansøgning: 12. januar 2024

Deadline for ansøgning: 12. marts 2024 kl. 12:00

Ressourcer tildeles fra: 1. juli 2024

Billede
Resource segmentation at national HPC-centers
Foto: DeiC

Projekter, der tidligere har fået tildelt ressourcer

Se en liste over de projekter, der tidligere har fået tildelt regneressourcer i de nationale kald her.

Den fælles nationale andel

Den fælles nationale del af de nationale HPC ressourcer finansieres af bevilling fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Ressourcerne tildeles efter ansøgning og på baggrund af forskningsmæssig kvalitet og vurdering af projektets tekniske gennemførlighed.

DeiCs bestyrelse har nedsat et fagligt udvalg (e-ressourceudvalg), med medlemmer fra alle otte danske universiteter og fra alle hovedområder, HUM, SAMF, TECH, SUND og NAT til at stå for bedømmelse og uddeling af ressourcer.

Den overordnede juridiske ansvarlige enhed for ansøgningsprocessen er Uddannelses- og Forskningsministeriet. Ved tekstanmærkning 215 vedr. Finanslovens paragraf 19.45.02.10 er Uddannelses- og Forskningsministeren bemyndiget til at fastsætte regler om tildeling af regnetid, herunder kriterier for tildeling og procedure for ansøgning, og reguleres ved Bekendtgørelse om regnetid på nationale e-ressourcer.

Type Status
Tidligere opslag

H1-2024 Opslag af regnetid pa de nationale e- ressourcer

Opslagstype: Regulær adgang

Åbner for ansøgning: 4. juli 2023

Deadline for ansøgning: 5. september 2023 kl. 12:00

Ressourcer tildeles fra: 1. januar 2024

H2-2023 Opslag af regnetid pa de nationale e- ressourcer

Opslagstype: Regulær adgang

Åbner for ansøgning: 5. januar 2023

Deadline for ansøgning: 5. marts 2023 kl. 23.59

Ressourcer tildeles fra: 1. juli 2023

Opslag H1-2023 Opslag af regnetid på de nationale e- ressourcer

Opslagstype: Regulær adgang

Åbner for ansøgning: 1. august 2022

Deadline for ansøgning: 4. oktober 2022 kl. 23.59

Ressourcer tildeles fra: 1. januar 2023

Opslag H2-2022 - regulær adgang

Opslagstype: Regulær adgang

Åbner for ansøgning: 1. marts 2022

Deadline for ansøgning: 3. maj 2022 kl. 12.00

Ressourcer tildeles fra: 1. september 2022

Get access to the LUMI-C sandbox

Opslagstype: Adgang til LUMI-C test ressourcer

Åbner for ansøgning: 4. februar 2022

Deadline for ansøgning: 28. februar 2022

Ressourcer tildeles fra: 11. marts 2022

Vil du vide mere?

Kontakt DeiC via mailen: e-kald-support@listserv.deic.dk.

Revideret
19 mar 2024