Gå til hovedindhold

Bestyrelse

DeiC er juridisk en enhed under Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, Uddannelses- og Forskningsministeriet.

DeiCs bestyrelse er udpeget af de otte universiteter, og er personer på universiteternes ledelsesniveau. Personer fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og fra Danske Universiteter deltager i bestyrelsen med observatør-status.

Medlemmerne

  • John Renner Hansen (formand), Professor, Københavns Universitet (renner@adm.ku.dk)
  • Brian Vinter, Prodekan, Aarhus Universitet (vinter@au.dk)
  • Marianne Holmer, Dekan, Syddansk Universitet (holmer@sdu.dk)
  • Peter Kjær, Prorektor, Roskilde Universitet (pkjaer@ruc.dk)
  • Jakob Stoustrup, Prodekan, Aalborg Universitet (prodekan-tech-forsk@aau.dk)
  • Steen Pedersen, IT-direktør, DTU (sped@dtu.dk)
  • Carsten Sørensen, Professor og  Institutleder, CBS (cs.fi@cbs.dk)
  • Jens Chr. Godskesen, Prorektor, IT-Universitetet (jcg@itu.dk)
  • Johnny Mogensen, Kontorchef, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, Uddannelses- og Forskningsministeriet (jkm@ufm.dk)
  • Hanne-Louise Kirkegaard, Chefkonsulent, Uddannelses- og Forskningsministeriet, (hki@ufm.dk)
Revideret
02 jan 2023