Gå til hovedindhold

Bestyrelse

DeiC ledes af en bestyrelse, som på vegne af universiteterne har ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse samt drift af samarbejdet. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen godkender bestyrelsens strategiske og principielle beslutninger af økonomisk eller retlig karakter.

Bestyrelsen består af en formand og otte medlemmer. Formanden og bestyrelsesmedlemmerne kan maksimalt være medlem af bestyrelsen i 8 år.

Hvert af de otte universiteter udpeger en repræsentant fra sin øverste ledelse som medlem af bestyrelsen. Det enkelte bestyrelsesmedlem varetager DeiC’s interesser.

Danske Universiteters Rektorkollegie udpeger i fællesskab en formand for bestyrelsen med viden om digital forskningsinfrastruktur og erfaring med strategisk ledelse fra et af de danske universiteter. Formanden må ikke være ansat på værtsuniversitetet.

Bestyrelse 2023

 • AAU: Dekan Thomas Bak
 • AU: Prodekan Brian Vinter
 • SDU: Dekan Marianne Holmer
 • RUC: Prorektor Peter Kjær
 • ITU: Prorektor Jens Chr. Godskesen
 • CBS: Institutleder Carsten Sørensen
 • KU: Prodekan Lise Arleth
 • DTU: Universitetsdirektør Claus Nielsen, stedfortræder Steen Pedersen
 • Forperson: Professor John Renner Hansen (KU)

Observatører

 • Johnny Mogensen, Kontorchef, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • René Michelsen, Chefkonsulent, Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • Hanne-Louise Kirkegaard, Chefkonsulent, Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • Kira Vinberg Iversen, Chefkonsulent, Danske Universiteter
Revideret
14 sep 2023