Gå til hovedindhold

DeiC Storage og DeiC Sensitive Storage

DeiC Storage og DeiC Sensitive Storage er under udvikling. Du kan forvente, at tjenesterne kan tages i brug på dit universitet i løbet af 2024.

Status

Etableringen af DeiC Storage og DeiC Sensitive Storage foregår i et teknisk og et juridisk spor, der løber parallelt.

Teknisk spor

Produktionsmiljøer på begge datacentre er kørende og der udestår kun enkelte tekniske rettelser, der til dels skal foretages på baggrund af en række brugertest. KU Science og KU IT arbejder samtidig på test og dokumentation af de operationelle processer omkring versionsopdatering og change management. DeiC Storage forventes at gå i prøvning d. 15. august 2024. 

Juridisk spor

Den midlertidige aftale om etablering og prøvning for perioden er forlænget til 1/1-30/9-24. Udarbejdelse af det endelige driftsaftalekompleks er under planlægning og forventes afsluttet 1. oktober 2024.  Etablering og processer omkring DeiC Sensitive Storage forventes at følge DeiC Storage med 3 måneders forskydning.

For mere information kontakt Data Management konsulent Nicolaj Tanderup på e-mail nicolaj.tanderup@deic.dk.

Hvad er det?

DeiC Storage & DeiC Sensitive Storage er åbne, nationale datalagrings-systemer, hvor ansatte og studerende fra danske universiteter har mulighed for at lagre, dele og udveksle forskningsdata. DeiC Storage ledsages af en separat tjeneste, der hedder DeiC Sensitive Storage, som kan benyttes til lagring af følsomme forskningsdata. DeiC Sensitive Storage fungerer overordnet set på samme måde som DeiC Storage, dog er der i DeiC Sensitive Storage implementeret yderligere adgangsbegrænsninger, som beskytter sensitive data.

DeiC Storage og DeiC Sensitive Storage ejes af DeiC og stilles gratis til rådighed for alle danske universiteter. De to tjenester er baseret på eksisterende tjenester, som er udviklet på Københavns Universitet og driften af tjenesterne sker i et konsortiesamarbejde mellem Københavns Universitet og Aarhus Universitet.

Hvorfor?

Når du lagrer dine forskningsdata bidrager du til, at dine forskningsdata bliver FAIR (Findable, Accessible, Interoprable og Reusable). 

Hvad kan det?

Med DeiC Storage og DeiC Sensitive Storage kan forskere og studerende på danske universiteter lagre, dele og udveksle forskningsdata. Begge tjenester er under udvikling, og vil bl.a. tilbyde følgende funktioner.

 • Lagring: Du har som udgangspunkt 1 TB personlig lagerplads i DeiC Storage. Data kan lagres på mange måder, bl.a. gennem API, webklient og mounting af DeiC Storage som netværksdrev. Du kan derfor også give f.eks. måleapparater, der kontinuerligt generer data, adgang til DeiC Storage.
 • Deling og samarbejde: Du kan dele dine datasæt med kolleger og eksterne samarbejdspartnere. Gennem projektallokeringer kan du også give eksterne projektpartnere adgang til datalagring i DeiC Storage.
 • Citering: De datasæt, der lagres i DeiC Storage, tilknyttes en Persistent Identifier, som du kan referere i bl.a DeiC Dataverse. På sigt integreres DeiC Storage med DeiC Dataverse.
 • Databevaring: DeiC Storage tilbyder bevaring af dine forskningsdata i op til 10 år. Du kan desuden ”fryse” dit datasæt, når det er komplet, og dermed sikre det mod efterfølgende redigering.
 • Datasikkerhed: DeiC Storage inkluderer sikkerhedsfunktioner for at beskytte data, herunder autentificering, autorisation og kryptering. DeiC Storage sikrer desuden backup og restore af dine data.

Styregruppe

Udviklingsprojektet bag DeiC Storage ejes og ledes af et konsortium på Københavns universitet. Konsortiet har medlemmer fra Københavns Universitet og Aarhus Universitet. Konsortiets styregruppen udgøres af:

 • Lise Arleth (KU), Projektejer og formand
 • Steen Glad Rydiceher (KU), KU-IT repræsentant
 • Brian Vinter (AU), AU-repræsentant
 • Peter Bruun (AU), AU-repræsentant
 • Gitte Kudsk (DeiC), DeiC-repræsentant
 • Peter Edwards (KU), Projektleder

Hvornår kan jeg begynde at bruge DeiC Storage og DeiC Sensitive Storage?

Dit universitet skal gennemføre en lokal implementeringsproces, før det er muligt at gøre brug af tjenesterne. Denne proces styres og ejes af det enkelte universitet og består af følgende overordnede trin: 1) sikkerhedsgodkendelse af tjenesten, 2) tilføjelse af tjenesten til universitetets øvrige systemportefølje og 3) etablering af lokal governance. DeiC Sensitive Storage forventes at være klar til lokal implementering på universitet senest tre måneder efter DeiC Storage.

Kontakt

Få mere information ved at kontakte Data Management Konsulent Nicolaj Tanderup.

Revideret
19 jun 2024