Gå til hovedindhold

DeiC Storage og DeiC Sensitive Storage

Til støtte for en national data management-infrastruktur, som skal give alle forskere i Danmark mulighed for at opbevare deres data sikkert, etableres det fælles nationale DeiC Storage og DeiC Sensitive Storage.

Den nye nationale datalagringstjeneste, kaldet DeiC Storage, giver alle forskere i Danmark mulighed for at opbevare deres data sikkert. DeiC Storage er en åben datalagringstjeneste, hvor forskere kan lagre, dele og udveksle data. Tjenesten kan anvendes af alle forskere i Danmark samt deres samarbejdspartnere fra det globale forskningsmiljø.

Tjenesten indeholder løsninger til data, der ønskes gjort åbent tilgængelige, og til lagring af personfølsomme data under GDPR etableres DeiC Sensitive Storage, der baserer sig på samme teknologi som DeiC Storage.

Fungerer under dansk lovgivning

Med den nye datalagringstjeneste får forskere ved danske universiteter adgang til en cloud-baseret tjeneste, som fungerer under dansk lovgivning, og hvis udvikling og fremtid er kontrolleret af de danske universiteter. De nye datalagringstjenester skal desuden gøre det nemmere at dataudveksle til og fra HPC-anlæg og anden forskningsinfrastruktur.

Etablering af DeiC Storage og DeiC Sensitive Storage er et vigtig skridt i implementeringen af den ”Nationale Strategi for data management baseret på FAIR-principperne”. Begge tjenester vil integrere til DeiC Dataverse og hermed understøtte en FAIR publicering af data og metadata.

DeiC Storage og DeiC Sensitiv Storage etableres og drives af et konsortium bestående af Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Det bliver universiteternes Front Offices, der vil støtte anvendelsen af tjenesten på de enkelte universiteter.

Hvis du vil vide mere:

Revideret
17 maj 2023