Nationale HPC-anlæg

Universiteterne og DeiC samarbejder om etablering og drift af det nationale HPC landskab, der skal sikre den nødvendige og tilstrækkelige beregningskraft til dansk forskning nu og i fremtiden. Universiteterne varetager drift og udvikling, mens DeiC har en koordinerende rolle.

Det nationale HPC-landskab består af fire forskellige typer supercomputere og en brugerflade.

Type 1 - Interactive HPC

Ved type 1 er der fokus på interaktive beregningsressourcer og let tilgang for nye brugere. Denne type er i national sammenhæng en ny anlægstype, der henvender sig til de brugere, der ikke har stor erfaring med beregninger på store anlæg. Typisk, når den enkelte forskers egen computer ikke er tilstrækkelig på grund af mangel på regnekraft, storage eller memory.

Erfarne brugere kan blandt andet anvende denne anlægstype til at arbejde med R statistik, men også til prototyping og idéudvikling, ligesom det vil kunne være studerendes første møde med HPC-anlæg. Det er forventningen, at denne HPC-type vil være med til at øge anvendelsen af HPC i forskningen for en række nye brugere.  

Anlægget drives af et konsortium bestående af SDU, AAU og AU. SDU-computeren Abacus udgør den ene del af ressourcerne og AAU-computeren CLAAUDIA udgør den anden del. Det vil være AU, der varetager supporten og hjælper nye brugere i gang. 

Type 1 er helt klar til at modtage brugere fra marts 2021, men modtager allerede nu brugere i et mindre omfang. Ekstra ressourcer og værktøjer vil blive udbygget i den kommende periode.

Type 2 - Throughput HPC

Denne anlægstype har typisk et stort antal kerner som kan være et mix mellem kosteffektive og beregningseffektive enheder. Type 2 har også evnen til at håndtere store mængder af data og fokus på høj sikkerhed. I forhold til udregninger indenfor sundhedsvidenskab, tekniske simuleringer, kemi, fysik og bioinformatik i bred forstand, vil der ofte være krav om HPC-anlæg med fokus på høj ”throughput performance”.

Type 2-anlægget drives af et konsortium bestående af AU, DTU og KU. Computerressourcerne leveres af Computerome 2, der ejes i fællesskab af DTU og KU, af GenomeDK på Aarhus Universitet, og af Sophia, som drives af DTU. 

Type 2 er allerede nu også klar til at tage imod de første brugere. 

Type 3 - Large Memory HPC 

Denne type HPC har fokus på løsning af problemer, med en struktur, der ikke nemt eller effektivt kan distribueres mellem mange computernoder. Dette er en anlægstype, som er karakteriseret ved typisk relativt få kerner med adgang til et stort globalt adressérbart hukommelsesområde. Anvendelsen er eksempelvis indenfor visse områder af klassisk kemi, fysik, signalbehandling med eksempelvis håndtering af store matrixproblemer og kvantekemi.

Type 3 er under opbygning og forventes at kunne tage imod de første brugere 1. marts 2021. Anlægget udvikles og vil blive drevet af SDU.

Type 4 - Accelerated HPC & Capability HPC

Type 4 er en anlægstype, hvis primære beregningskapacitet kommer fra acceleratorer af forskellig slags. Det primære formål med etablering af Type 4-computeren er at give mulighed for at teste alternative acceleratorløsninger og forske i anvendelse af fremtidens HPC-løsninger. Systemet er ikke som sådan et produktionsanlæg, men mere et HPC-laboratorie. Der vil dog være åbent for at forskere, der kan udnytte denne teknologi, kan udføre beregningsopgaver på computeren. 

Type 4 anlægget er under opbygning, og forventes klar til drift i slutningen af 2021. Anlægget udvikles og vil blive drevet af KU. Bag projektet er et samarbejde mellem ITU, RUC og KU.

Projekt 5 - udvikling af et fælles adgangssystem 

Til at understøtte opbygningen af det nationale HPC-landskab har DeiCs bestyrelse også iværksat et projekt, der lige nu går under navnet Projekt 5. Projektets formål er at skabe en samlet online-platform, der skal give forskerne enkel og sikker adgang til de fire computertyper, samt styre ressourcefordelingen på de enkelte anlæg.

Bag projektet står et konsortium med SDU, AAU og DTU, der vil samarbejde med DeiC og parterne bag driften af de 4 anlægstyper om at udvikle platformen. Projektet starter med en workshop, der skal være med til at fastlægge projektet.

 

Baggrunden for det nationale HPC-landskab

Rapporten Fremtidigt nationalt HPC landskab - anbefalinger fra Arbejdsgruppen for fremtidigt nationalt HPC landskab

Revideret 10/11/20