Gå til hovedindhold

Common Ground

Nationalt Forum for Forskningsdata Management (DM Forum) formulerede ved opstarten følgende "Common ground" for sit virke

Vision for juni 2018 

1. Danmark har et nationalt sammenhængende sæt af DM-politikker hos universiteterne, som:

 • bakkes op af forskningsråd, ministerier, bevaringsinstitutioner og er åben for andre forskningsinstitutioner
 • sikrer at forskeren får hjælp med at planlægge og effektuere data management for hele datas livscyklus
 • er forankret såvel lokalt som internationalt
 • sikrer modeller for finansiering og fordeling af udgifterne til DM mellem interessenterne

2. Der er et velforstået, velfungerende og let tilgængeligt landskab af infrastrukturer til datas hele livscyklus, som:

 • skelner mellem og skaber sammenhæng mellem lokalt, nationalt og internationalt niveau.
 • lever op til aftalte kriterier, herunder navnlig åbne adgangskriterier og transparente forretningsmodeller
 • har support-funktion
 • tager afsæt i lokale udviklings- og driftsmiljøer
 • håndterer såvel fortrolige som åbne data

3. Der er etableret samarbejde på tværs af interessenter om:

 • kompetenceudvikling
 • ekspertnetværk
 • incitaments- og meriteringsstrukturer
Revideret
05 nov 2021