Gå til hovedindhold

Mød data management-holdet i DeiC

Anne Sofie Fink

Anne Sofie Fink

Som leder af data management teamet i DeiC har jeg fokus på, hvordan data og metadata lettere kan deles og genbruges i henhold til FAIR principperne - nationalt og internationalt. Der er et tæt samspil mellem datadeling/-genbrug og de services, der findes eller bør udvikles hertil. Jeg lægger i den sammenhæng særlig vægt på samarbejde og netværk nationalt og internationalt for at sikre, at vi i DeiCs Data Management Team har indsigt i forskernes behov, og hvordan vi kan imødekomme dem i arbejdet med data management-støtte og efterlevelse af FAIR-principperne. Jeg har tidligere arbejdet som forsker inden for samfundsvidenskabelig metode.

Email: anne.sofie.fink@deic.dk

Rene Belsø

Rene Belsø

Jeg har arbejdet i mere end 20 år med forskningspolitik og forskningsinfrastruktur, primært inden for High Performance Computing og Data Management. I DeiC arbejder jeg meget med de internationale anlæggende, og deltager på det strategiske og politiske niveau i fx The European Open Science Cloud (EOSC). Jeg involveret i implementering af den nationale FAIR-data strategi, og med til at tilvejebringe forskningsinfrastruktur på det nationale niveau, pt. DeiC Dataverse og DeiC Storage.

Email: rene.belso@deic.dk

Hannah Mihai

Hannah Mihai

Jeg er data management-konsulent og har arbejdet for DeiC siden 2020. Jeg har en forskningsbaggrund i geologi, og i mit arbejde prøver jeg nu at gøre forskerens hverdag lidt nemmere. I DeiC arbejder jeg primært med at hjælpe forskere med at få styr på deres data management og få deres metadata FAIR og maskinlæsbart. Udover det, arbejder jeg med i RDA og EOSC-projektet FAIR-IMPACT.

Email: hannah.mihai@deic.dk

Anna Mette Morthorst

Anna Mette Morthorst

Jeg arbejder for DeiC som data management-konsulent. Min primære rolle er at være dansk koordinator af Knowledge Exchange på vegne af DeiC.  Knowledge Exchange er et Europæisk samarbejde med seks nationale organisationer, der arbejder for at fremme digitale infrastrukturer og services for forskning og videregående uddannelser, med særligt fokus på Open Science.

Jeg beskæftiger mig med emner som meritering, fremtidige muligheder for forskningspublicering, reproducerbar forskning, samt FAIR data og software, senest i projekterne Alternative Publishing Platforms og Fair data and software supporting reproducible research.

Email: annamette.morthorst@deic.dk

Sandra Boerman

Anna Mette Morthorst

Jeg arbejder som akademisk medarbejder i DeiC’s data management team, og har været her siden begyndelsen af 2022. Jeg arbejder meget bredt med FAIR data management i forskellige sammenhænge, blandt andet med den nationale strategi for data management baseret på FAIR, med det danske GO FAIR kontor, og er med i to arbejdspakker i EOSC- projektet FAIR-IMPACT som har fokus på engagement, implementering og kommunikation af FAIR principperne.

Email: sandra.boerman@deic.dk

Revideret
09 maj 2023