Gå til hovedindhold

Mød data management-holdet i DeiC

Anders Conrad

Anders Sparre Conrad

Som leder af Data management-området i DeiC har jeg stor interesse i, at vores investeringer i forskningsinfrastruktur og data management bliver til gavn for forskningen, giver mulighed for nye typer forskning og højere kvalitet i forskningen.

FAIR-strategien kan bidrage til dette, og jeg sidder i Følgegruppen for implementering af denne. Vores engagement i GO FAIR og RDA støtter også op om dette, og jeg deltager i arbejdet med udviklingen af FAIRificeringsmetoder som vores Metadata for Machines workshops.

Rene Belsø

Rene Belsø

Jeg har arbejdet i mere end 20 år med forskningspolitik og forskningsinfrastruktur, primært inden for High Performance Computing (HPC; Supercomputing) og data management.

Jeg har været ansat i nationale og internationale statslige forskningsinstitutioner, ledet Dansk Center for Scientific Computing, været dansk delegeret i forskellige internationale infrastrukturfora og arbejdsgrupper, pt. bl.a. EOSC Sustainable Financing Task Force; PRACE og EUDAT.

Anne Sofie Fink

Anne Sofie Fink

Som data management-konsulent i DeiC har jeg fokus på, hvordan data og metadata lettere kan deles og genbruges FAIR - nationalt og internationalt. Der er et tæt samspil mellem datadeling/-genbrug og de services, der findes eller bør udvikles hertil. Dette samspil mellem ressource (data, metadata eller andet forskningsobjekt) og services har min særlige interesse. Jeg har tidligere arbejdet som forsker inden for samfundsvidenskabelig metode. 

I DeiC arbejder jeg bl.a. med i forhold til implementering af FAIR-strategien, nationale kald for DM-tjenester og national koordinering i forhold til EOSC. 

Hannah Mihai

Hannah Mihai

Jeg er data management-konsulent og har arbejdet for DeiC siden 2020. Jeg har en forskningsbaggrund i geologi og prøver nu at gøre forskerens hverdag lidt nemmere.

I DeiC arbejder jeg mest med at hjælpe forsker med at få deres metadata FAIR og maskinlæsbar (Metadata for Machines), organiser webinarer i vores RDA-Nordic kollaboration og jeg arbejder med i forskellige projekter i EOSC og EOSC-Nordic.

Anna Mette Morthorst

Anna Mette Morthorst

Jeg arbejder for DeiC som data management-konsulent. Min primære rolle er at være dansk koordinator af Knowledge Exchange på vegne af DeiC.  Knowledge Exchange er et Europæisk Open Science samarbejde med seks nationale organisationer.

Jeg beskæftiger mig med Open Science emner som eksempelvis FAIR software og reproducerbare forskningsresultater. Senest har jeg været co-lead på projektet Publishing reproducible research outputs.

Revideret
22 nov 2021