Gå til hovedindhold

Net TekRef – fællesskabet om Forskningsnettet

Arbejder du med netværksinfrastruktur? Så er gruppen Net TekRef en mulighed for at blive klogere, dele erfaringer og få direkte indflydelse på forskningsnettet.
Billede
Net TekRef
Foto: Martin Bech

Teknisk Referencegruppe for netinfrastruktur på Forskningsnettet, i daglig tale kaldet Net TekRef, er en gruppe, hvor man deler erfaringer med andre netværksfolk fra institutionerne, og hvor man kan komme med forslag og debattere tiltag vedrørende Forskningsnettet.

Institutionerne driver det netværksudstyr, der står hos dem selv, som regel også selvom det tilhører fællesskabet i forskningsnettet. DeiC har rollen med at drive forskningsnettets backbone, under ledelse af netdriftchef Jan Ferré. Ansvarlig for udvikling og tjenesterne er chefen for forskningsnettet, Martin Bech.

Den største attraktion er deltagerne

Forskningsnettet som infrastruktur er unik i Danmark og mange aspekter af det er ikke noget, man som sådan kan få kurser i eller lære andre steder. Net TekRef er først og fremmest et sted, hvor man kan udveksle erfaringer med sine ligesindede. Det er mest netværkfolk og andre med teknisk baggrund, der deltager i møderne, men alle er velkomne.

Gruppen mødes cirka tre gange årligt rundt om i landet. Typisk annoncerer formanden, at der snart afholdes møde og efterspørger samtidig emner. Det er frit for alle deltagere at foreslå emner, der skal behandles. Herefter sammensætter formanden dagsordenen for det kommende møde og udsender en egentlig indbydelse.

Blandt emnerne gennem de seneste år kan nævnes dækning af universitetet med wifi, udskiftning af switche til nyere modeller, opbygning af serverrum, redundans, eduroam i lokalmiljøet og meget andet.

Til at annoncere Net TekRef-møder findes en simpel mailingliste. Hvis du har lyst til at tilmelde dig listen, skal du blot udfylde denne formular. Det er gratis at deltage i gruppen.

Indflydelse og dialog

Net TekRef er altså mest en erfa-gruppe, men har alligevel ofte synlig indflydelse på hvilken retning udviklingen af forskningsnettet og tjenesterne tager.

Parallelt med Net TekRef findes godt nok også det ledelsesudpegede Net Forum, hvor der sidder en eller to repræsentanter fra hvert af universiteterne og et par stykker fra UC’erne. De har en formel rolle med at rådgive DeiCs bestyrelse om området for net og tjenester. Men dels er det en lukket gruppe, dels har de ikke et teknisk fokus og endelig har de sjældent tid til at folde en given sag særligt meget ud på deres møder.

Forud for de forslag, der bliver behandlet på møderne i Net Forum er diskussionerne i Net TekRef et godt – og uundværligt – sted at behandle nye forslag – og så kan alle være med!

DeiC vil typisk berette om udviklingen på netområdet - set fra centralt hold. Og deltagerne på mødet kan give deres input til, hvad DeiC skal arbejde med i den kommende periode.

Det meste af tiden på møderne går dog som regel med at høre om erfaringer fra de andre omkring det nyeste udstyr og protokoller. F.eks. Cisco ACI, Crestron og meget andet godt.

Formanden for den tekniske referencegruppe er Lasse Birnbaum Jensen fra SDU (e-mail: lasse@sdu.dk).

Revideret
16 nov 2021