Gå til hovedindhold

Strategi

Strategi for Nationalt Samarbejde om Digital Forskningsinfrastruktur udarbejdet af et udvalg med repræsentanter fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og de danske universiteter udgør rammerne for DeiCs aktiviteter.

I januar 2019 udgav Uddannelses- og Forskningsministeriet "Strategi for Nationalt Samarbejde om Digital Forskningsinfrastruktur". Strategien er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra universiteterne og Ministeriet. DeiCs bestyrelse har til opgave, at forberede overgangen til en ny organisering for det nationale samarbejde om forskningsinfrastruktur, baseret på anbefalingerne i den udarbejdede strategi.

Beskrivelse af DeiC

Danish e-infrastructure Consortium (DeiC) er det nationale samarbejde med og mellem universiteterne om levering af digital forskningsinfrastruktur. DeiC's hovedopgaver er levering af Forskningsnettet og tilhørende tjenester, datalagring og data management-tjenester, supercomputere og kvanteinfrastruktur. DeiC koordinerer den nationale infrastruktur og repræsenterer samarbejdet i internationale organisationer. DeiCs opgave er defineret i bekendtgørelse 615-2024 udgivet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Vision

Forskere ved de danske universiteter skal have adgang til en digital infrastruktur, der muliggør forskning og uddannelse i verdensklasse.

Principper

 • Forskere indenfor alle hovedområder skal have adgang til digital infrastruktur på transparente vilkår.
 • Der skal være en klar og tydelig rolle- og arbejdsfordeling mellem aktiviteter på det nationale niveau og institutionsniveau.
 • Investeringer i kostbar digital infrastruktur til forskning skal koordineres og udnyttes og drives effektivt.
 • Der skal etableres et langtidsholdbart og fleksibelt samarbejde med en stærk international forankring.
 • Der skal være stabilitet omkring økonomi for at sikre kontinuerlig modernisering af teknologi og løbende kompetenceudvikling.

Tilføjede strategiske indsatsområder for perioden 2023-2026

DeiCs bestyrelse tilføjede i 2022 en række strategiske indsatsområder til den oprindelige strategi. De nye indsatsområder gælder for perioden 2023-2026:

 1. Styrke den nationale vidensdeling gennem tættere kontakt med og mellem front end på universiteterne og back end centralt og ved systemerne.
 2. Understøtte dansk deltagelse i den internationale HPC udvikling og forskernes adgang til de internationale HPC anlæg. 
 3. Understøtte forskernes øgede interesse for anvendelse af AI/ML på de nationale og internationale HPC anlæg.
 4. Styrke indsatsen for forskernes anvendelse af registerdata.
 5. Samarbejde med universiteterne om målrettet kommunikation til slutbrugeren.
 6. Overvåge, at den danske AAAI udvikling følger den internationale og giver let og sikker adgang til nationale og internationale tjenester.
 7. Aktivt følge udviklingen indenfor kvantecomputing og -algoritmer og støtte den nationale udvikling og fremtidige anvendelse på området.
 8. Samarbejde med universiteterne om etablering af kompetenceudviklingsinitiativer indenfor datamanagement og HPC til akademia, erhverv og offentlig administration.
 9. Følge og understøtte udviklingen på sikkerhedsområdet i samarbejde med ministerie og universiteter.

I sin åbningstale til DeiC konferencen 2023 talte Vicedirektør i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, Annemarie Falktoft om DeiCs mål, strategi og fremtid.

Revideret
15 jul 2024