Gå til hovedindhold

DeiC Tjenesteoversigt

DeiC koordinerer leverancen af en lang række tjenester og applikationer, der understøtter forskning og forskningssamarbejdet - lokalt, nationalt og internationalt.
Billede
Data flow
Foto: Colourbox.

Nye forskningsresultater opnås i stadig større grad gennem anvendelse af digitale data og redskaber.

Det kræver digital forskningsinfrastruktur, der kan medvirke til at sikre danske forskeres mulighed for at deltage i det internationale forskningssamarbejde og opnå resultater på internationalt niveau.

DeiC er det nationale samarbejde om levering af digital infrastruktur til forskning og forskningsbaseret undervisning. DeiC koordinerer derfor leverancen af en række tjenester, som supplerer den lokale digital infrastruktur på de danske universiteter og andre institutioner inden for forskning og uddannelse.

Mediahosting og online-samarbejde

Blandt de mest populære tjenester i DeiC er en række tjenester, der er relateret til mediahosting og til online-møder, konference og undervisning.

Hvis du har behov for at du holde online møder fra dit kontor med folk fra hele verden, eller nå ud over afdelingens normale fysiske rammer med online undervisning kan du få glæde af følgende:

  • Zoom er rigtig stærkt til synkrone møder og undervisning, hvor indhold kun eksisterer her og nu, eller hvor indhold hentes fra andre systemer via skærmdeling.
  • Adobe Connect er særlig stærkt til online undervisningsforløb, hvor indhold ordnes til ens og fælles visning i møderummet, både før, under og efter mødet.
  Adobe Connect Zoom
Anvendelse Undervisningsforløb med blivende indhold i chat, tekster, tavler, filer mm., over gode, stabile netværk. Synkrone møder og undervisning, med flygtigt, ikke-blivende chat, præsentationer, filer mm., eventuelt over skrøbelige netværk.
Visning Alle ser det samme. Alle kan bestemme egen opsætning.
Genbrug Alt indhold, opsætning, struktur og møder kan kopieres og genbruges. Genbrug ikke muligt. Tavle-indhold, tekster, opsætninger og møderum kan ikke kopieres og genbruges.
Optagelse Fulde, aktive optagelse. Optagelse af alt indhold, aktive optagelser, auto-indekseringer, søgbarhed, redigering. Delvise, ikke-aktive optagelser. Kun audio, video, skærm, ikke-aktive, ikke-søgbare, ikke-redigérbare optagelser.

DeiC tilbyder også to løsninger til mediahosting og on-demand af video: Kaltura og Panopto

Valget mellem Kaltura og Panopto er et valg mellem to forskellige systemer, der hver har deres styrker og fokusområder.

  • Panopto giver brugeren rigtig mange værktøjer mht. optagelse, redigering, live streaming og videredestribution af indhold, og kræver ikke dedikerede hardwareløsninger eller lange indlæringskurver.
  • Kaltura er unik mht. enkle brugerløsninger med mulighed for tilpasning af portalløsninger og playere, eksempelvis i samarbejde med en programmør og en webdesigner.

DeiC tilbyder individuelle afklaringsforløb med brugerorganisationerne, hvor behov og krav, samt introduktioner og testforløb sikrer valg af det rette system. 

Revideret
09 aug 2022