Gå til hovedindhold

DeiC tjenesteoversigt

Nye forskningsresultater opnås i stadig større grad gennem anvendelse af digitale data og redskaber. Det kræver digital forskningsinfrastruktur, der kan medvirke til at sikre danske forskeres mulighed for at deltage i det internationale forskningssamarbejde og opnå resultater på internationalt niveau. DeiC koordinerer leverancen af en lang række tjenester og applikationer, der understøtter forskning og forskningssamarbejdet - lokalt, nationalt og internationalt.

Amberscript

Amberscript tilbyder konvertering af tale til tekst i form af undertekster indsat på din video eller som en transskriberet udgave af din lydfil.

/tjenester/amberscript

Certifikater

Gennem DeiC kan institutioner købe servercertifikater, personlige certifikater og kodesigneringscertifikater.

/Certifikater

Cloud rammeaftaler

Institutioner tilsluttet DeiC har mulighed for at købe cloud-ydelser gennem et sæt af rammekontrakter tilvejebragt af GÉANT.

/Cloud

DataCite

Digital Object Identifiers (DOIer) gør forskningsdata nemmere at finde og citere. DeiC leder DataCite Konsortium, der er det danske bindeled til den internationale DataCite-organisation, der leverer DOIer.

/data-management/data-management-tjenester/datacite

Data Management Planer (DeiC DMP)

DeiC DMP hjælper forskere med at skrive data management planer, som er et dokument, der beskriver den planlagte håndtering af forskningsdata.

/data-management/data-management-tjenester/DMPOnline

DPO-tjenesten

DKCERTs DPO-tjeneste hjælper forsknings- og uddannelsesinstitutioner med at overholde EU's databeskyttelsesforordning.

https://www.cert.dk/da/DPO

eduroam

Eduroam giver studerende og medarbejdere ved uddannelsesinstitutioner trådløs adgang på tværs af institutioner.

/eduroam

eduVPN

eduVPN tilbyder medarbejdere, forskere og studerende en nem og sikker forbindelse til internettet eller til deres beskyttede systemer på institutionerne.

/eduVPN

FileSender

FileSender gør det let at sende og dele store filer med andre, for eksempel hvis filen er for stor til at blive sendt med mail.

/FileSender

GO FAIR

GO FAIR er et bottom-up, interessentdrevet og selvstyret initiativ, der har til formål at implementere FAIRs data management principper, hvilket gør data Findable, Accessible, Interoperable and Reusable (FAIR).

/data-management/GO-FAIR

Internationale HPC-anlæg

Danske forskere har via DeiC adgang til en række europæiske supercomputere gennem EuroHPC-samarbejdet.

/Internationale-HPC-anlog

Håndtering af sikkerhedshændelser

DKCERT håndterer sikkerhedshændelser på forskningsnettet.

https://www.cert.dk/da/tjenester/sikkerhedshaendelser

Kaltura

Kaltura holder styr på alle dine mediefiler, og gør det muligt at præsentere dem, præcis som du ønsker. Løsningen klarer lagring, håndtering og visning af video- og mediefiler.

/Kaltura

Metadata for Machines

Metadata for Machines drejer sig om at hjælpe forskerne med at strukturere metadata, så computere automatisk kan finde frem til relevante forskningsdata.

/data-management/metadata-for-machines

National HPC

Universiteterne og DeiC samarbejder om etablering og drift af det nationale HPC landskab, der skal sikre den nødvendige og tilstrækkelige beregningskraft til dansk forskning nu og i fremtiden. Universiteterne varetager drift og udvikling, mens DeiC har en koordinerende rolle.

/Supercomputere/Nationale-HPC-anlog/

Panopto

Panopto er målrettet mod undervisning og præsentationer, hvor det skal være enkelt at anvende - og producere brugergeneret videoindhold. Programmet understøtter videoproduktioner, hvor brugeren - og ikke teknologien - er i fokus.

/Panopto

Awareness-tjenesten Phish

DKCERT hjælper med træning i at undgå phishing.

https://www.cert.dk/da/tjenester/awareness

PTP-forbindelser

DeiC kan etablere lukkede punkt til punkt-forbindelser mellem geografisk adskilte dele af en institution på forskningsnettet.

/forskningsnet/heleverden/lukkede-forbindelser

SatCOM

Skal du udenfor din mobiltelefons dækning, kan satellitkommunikation blive nødvendig. DeiC tilbyder derfor forskere hjælp til at anskaffe og anvende satellitkommunikation i felten.

/SatCOM

ServiceInfo

ServiceInfo giver brugerne af en tjeneste besked om driftsafbrydelser og andre serviceoplysninger.

/ServiceInfo

Sårbarhedsscanninger

DKCERT finder sikkerhedshuller, som angribere kan udnytte.

https://www.cert.dk/da/tjenester/saarbarhedsscanninger

WAYF

Med WAYF kan ansatte og studerende inden for videregående uddannelser og forskning genbruge brugernavn og kodeord til at få adgang til eksterne web-tjenester.

/WAYF

Zoom

Online-mødetjenesten Zoom hører til blandt de mest anvendte tjenester i DeiC, og den er velegnet til alt fra videomøder til fjernundervisning.

/Zoom
Revideret
23 nov 2023