Gå til hovedindhold

Nationale data management-tjenester

DeiC udbyder, som ramme om det nationale samarbejde om forskningsinfrastruktur, nogle tjenester på datalagrings- og data management-området.
Billede
harddisk storage
Foto: Colourbox

Som deltagere i samarbejdet er det danske universiteter, der er den primære aftager af disse tjenester, ligesom det er universiteterne, som tilvejebringer de konkrete tjenester på vegne af samarbejdet.

DeiC’s bestyrelse har i september 2021 indkaldt interessetilkendegivelser fra universiteterne på to konkrete tjenester.

Her ses spørgsmål og svar i forbindelse med indkaldelsen.

 

 

Revideret
21 okt 2021