Gå til hovedindhold

DataCite

Digital Object Identifiers (DOIer) gør forskningsdata nemmere at finde og citere. DeiC leder DataCite Konsortium, der er det danske bindeled til den internationale DataCite-organisation, der leverer DOIer.

DataCite er en international non-profit organisation, der udsteder persistente identifikatorer, kaldet DOI’er til forskningsdata og andre forskningsobjekter, både fysiske, digitale og abstrakte.

Formålet er, at forskningsdata skal være nemme at finde, tilgå og citere, så denne type forskningsoutput kan findes og genanvendes. En god introduktion til brugen af DOI’er og DataCite findes i DataCite's egen brochure: Working with DataCite - Identify, cite, and connect research with confidence.

Billede
DataCite consortium lead
Grafik: DataCite

DeiC DataCite Konsortium

DeiC leder et konsortium af danske medlemmer af DataCite, der tæller både universiteter og forskningscentre. Det forventes at udmøntningen af DOI’er vil stige – som en naturlig konsekvens af den kommende danske strategi for FAIR data.

Udmøntning af DOI'er står medlemmerne selv for gennem DataCite’s værktøjer, hvor der også kan findes en veludbygget support. DeiC financier omkostningerne for konsortiedeltagelsen, herunder for medlemmernes udmøntning af DOI’er.

Status på DeiC DataCite Konsortium

Institution Årsrapporter Kontaktperson E-mail
DeiC DataCite Konsortium årsrapporter og medlemmer
Aalborg Universitet (AAU)   Kasper Løvschall kl@aub.aau.dk
Aalborg Universitet (AAU)   Ellen Vibeke Knudsen evk@aub.aau.dk
Aarhus Universitet (AU)   Birte Christensen-Dalsgaard bcd@cc.au.dk
Københavns Universitet (KU)   Maria Maddalena Sperotto mm.sperotto@adm.ku.dk
Københavns Universitet (KU)   Svend Kragballe svk@adm.ku.dk
Københavns Universitet (KU)   Jonas Rank Møller jrm@adm.ku.dk
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)   Marianne M. Hansen mmh@geus.dk
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Årsrapport 2021 Peter Olsen peo@geus.dk
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)   Jakob Molander jm@geus.dk
Greenland Ecosystem Monitoring (GEM) Årsrapport 2021 Jonas Koefoed Rømer jkr@bios.au.dk
International Council for the Exploration of the Sea (ICES) Årsrapport 2021 Hans Mose Jensen hans.jensen@ices.dk
International Council for the Exploration of the Sea (ICES)   Hans Mose Jensen accessions@ices.dk
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Årsrapport 2021 Signe Gadegaard sgad@dtu.dk
Danmarks Tekniske Universitet (DTU)   Jens Damm Fledelius datacite@dtu.dk
Danmarks Tekniske Universitet (DTU)   Jens Damm Fledelius jedf@dtu.dk
Rigsarkivet (SA)     licens@sa.dk
Rigsarkivet (SA)   Christian Babiarz Madsen chm@sa.dk
Rigsarkivet (SA)   Asbjørn Skødt assk@sa.dk
Rigsarkivet (SA) Åsrapport 2021 Jan Dalsten Sørensen jds@sa.dk
Det Kgl. Bibliotek (KB) Årsrapport 2021 Bolette Jurik dm-admin@kb.dk
Det Kgl. Bibliotek (KB)   Bjarne Andersen bja@kb.dk
Det Kgl. Bibliotek (KB)   Katrine Düring Davidsen kdda@kb.dk
Professionshøjskolen (UCN) Årsrapport 2021 Louise Naomi Vetner Inv@ucn-dk
Syddansk Universitet (SDU)     GetaDOI@sdu.dk
Syddansk Universitet (SDU)   Mette Detlevsen mdet@bib.sdu.dk
Syddansk Universitet (SDU) Årsrapport 2021 Anne Thorst Melbye Atm@bib.sdu.dk
Videnskab.dk   Vibeke Hjortlund vh@videnskab.dk
Revideret
19 dec 2023