Gå til hovedindhold

Rammeaftale om køb af cloud-tjenester

Institutioner tilsluttet DeiC har mulighed for at købe cloud-ydelser gennem et sæt af rammekontrakter tilvejebragt af GÉANT.
Billede
Cloud
Grafik: DeiC

OCRE-aftalerne giver mulighed for at købe cloud-ydelser gennem et sæt af rammekontrakter tilvejebragt gennem DeiCs deltagelse i GÉANT-samarbejdet. Disse aftaler erstatter de hidtidige sæt af aftaler, kendt som GÉANT IaaS udbudet (GN3-SA7).

Hvornår bruges OCRE-aftalerne?

OCRE-aftalerne bruges ved indkøb af cloud-ydelser fra en eller flere af forhandlerne, som er kvalificeret under OCRE-aftalerne. Dette omfatter både de såkaldte hyperscalere (Amazon, Microsoft, Google, osv.) og Original Infrastructure Providers (OIP), der dækker forhandlere af egen-udviklede platforme. Aftalerne udmærker sig ved afklarede betingelser, gode rabatter og lang varighed.

Følgende leverandører er klassificeret i Danmark:
Land Platform Forhandler
Danmark IBM AppXite
Danmark Blue Safespring (OIP) Blue Safespring
Danmark CloudFerro (OIP) CloudFerro
Danmark CloudSigma (OIP) SloudSigma
Danmark Google Cloud Platform Computas
Danmark Orange (OIP) Orange
Danmark Proact (OIP) Proact
Danmark Amazon Web Services Rackspace
Danmark Microsoft Azure SoftwareONE
Danmark Sentia (OIP) Sentia
Danmark T-Systems (OIP) T-Systems

Hvordan bruges aftalerne?

Indkøb kan foretages som miniudbud eller ved direkte tildelinger. Det forventes, at direkte tildelinger vil være den foretrukne indkøbsmetode. 

Uanset valg af indkøbsmetode anbefaler DeiC, at institutionen udarbejder et tildelingsnotat, som dokumenterer de udbudsretlige begrundelser for den påtænkte tildeling. En begrundelse for en direkte tildeling kan eksempelvis være, at den valgte platform kun udbydes af én forhandler. Begrundelsen for valg af platform kan være, at institutionen allerede har investeret i uddannelse af personale og/eller at valget af platformen er nødvendigt for sikring af teknologisk forenelighed med integrationer og værktøjer, som institutionen allerede råder over. Kontakt gerne din indkøbsafdeling for yderligere assistance.

Hvem kan benytte OCRE-aftalerne?

OCRE-aftalerne stilles til rådighed for allerede udpegede institutioner inden for forsknings- og uddannelsessektoren. Kontakt eventuelt DeiC for at få at vide om din institution er berettiget til at købe ind under OCRE-aftalerne.

Hvad med jura, sikkerheden og persondata?

Jura: OCRE-aftalerne består af et sæt kontrakter per forhandler, som regulerer forholdet mellem ordregiver og leverandør. Korrekt brug af OCRE-aftalerne indebærer, at udbudspligten overholdes for de pågældende ydelser selv ved større indkøb.

Sikkerheden: Sikkerheden bestemmes i samspil mellem institutionen, forhandleren og platformen. Såfremt din institution stiller særlige krav til it-sikkerheden, anbefales det, at kontrakten gennemgås grundigt og kravene medvirker til institutionens valg af platform.

Persondata: Udvalgte platforme og forhandlerforhold kan indebære, at persondata lagres udenfor EU, eller der er adgang til persondata for personer uden for EU. Det anbefales derfor, at din Data Protection Officer inddrages i forberedelserne før indkøb af ydelserne.

Hvor får jeg support?

Vejledning: Hvis du har brug for yderligere information om OCRE-aftalerne, vil du kunne finde det her.

Systemsupport: Hvis du har brug for systemsupport, bedes du følge procedurerne for dette angivet i den specifikke kontrakt.

Yderligere information

For nærmere information om aftalerne se her.

Adgang til konkrete priser, betingelser, kontraktdokumenter samt hjælp til brug af aftalerne sker via DeiC. Adgangen forudsætter, at din institution er berettiget til brug af OCRE-aftalerne.

Yderlige information og assistance ved brug af kontrakterne opnås ved henvendelse på email: gn-clouds@deic.dk.

Revideret
08 sep 2021