Gå til hovedindhold

Nyt cybersikkerhedsråd udpeget

Regeringen har udpeget et nyt cybersikkerhedsråd for perioden 2024-2027, hvor DKCERT atter har repræsentation.
Af
08/07/2024 10:07
Billede
Cybersikkerhedsråd
Foto: iStock

Af pressemeddelelsen fra Center for Cybersikkerhed og Digitaliseringsstyrelsen fremgår det, at det nye råd har fået en delvist ny sammensætning af medlemmer og har fået udvidet sit mandat, efter at mandatperioden for det forrige råd udløb med udgangen af 2023. En af gengangerne fra det tidligere råd er DKCERT, hvis nye chef, Jacob-Steen Madsen, dermed får pladsen i rådet. Inden for uddannelses- og forskningssektoren er professor Jens Myrup Pedersen blevet genudnævnt, mens Gert Læssøe Mikkelsen fra Alexandrainstituttets Security Lab er nyudnævnt og ny forperson for rådet er Jacob Herbst fra Dubex.

Højnelse af den digitale sikkerhed på tværs

Formålet med det bredere mandat er at bidrage til højnelse af den digitale sikkerhed på tværs af samfundet. Hvor det tidligere råds fokus i højere grad lå på det strategiske, er der nu et ønske om, at det nye råd kommer med anbefalinger til regeringen og erhvervslivet, ”som skal bidrage til et generelt løft af den digitale sikkerhed i dansk erhvervsliv, herunder styrke rammerne for den digitale sikkerhed for SMV’er.”

Blandt de andre områder for rådets fokus er videndeling, rådgivning og vejledning i forhold til trusler, sårbarheder, hændelser og cyber-øvelser til relevante parter, bidrag til den kommende nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi og strategiske bidrag til udvikling af relevante cybersikkerheds-kompetencer blandt borgere, virksomheder og medarbejdere, herunder f.eks. inden for uddannelse og forskning, hedder det i pressemeddelelsen.

Ud over et mere konkret fokuspunkt ift. de små og mellemstore virksomheder er der foretaget en central ændring i ledelsesstrukturen, så der fremover vil være én forperson mod tidligere, hvor formandskabet var delt mellem Digitaliseringsstyrelsen, Center for Cybersikkerhed og en repræsentant for rådets private organisationer. Endelig bliver medlemsperioden forlænget til en treårig periode – alt sammen for at styrke rådets arbejde.