Om DeiC

DeiC - Danish e-Infrastructure Cooperation - blev dannet den 19. april 2012, med det formål at understøtte Danmark som e-Science nation gennem levering af e-Infrastruktur (computing, datalagring og netværk) til forskning og forskningsbaseret undervisning.

DeiC - Danish e-Infrastructure Cooperation - blev dannet den 19. april 2012, med det formål at understøtte Danmark som e-Science nation gennem levering af e-Infrastruktur (computing, datalagring og netværk) til forskning og forskningsbaseret undervisning.

DeiC er etableret under Uddannelses- og Forskningsministeriet ved akt. 70 af 19 april 2012. DeiC hører organisatorisk under Styrelsen for Forskning og Uddannelse og er ikke en selvstændig juridisk enhed.

DeiC er en virtuel organisation, hvilket betyder, at alle medarbejdere er ansat i andre organisationer, primært på Danmarks Tekniske Universitet og til en vis grad på Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet og Københavns Universitet.


Mandat

Nedenstående dokumenter udgør DeiCs mandat og danner baggrund for den praktiske udformning af vores organisation og services.


Strategiske mål 2014-2018

DeiCs bestyrelse har formuleret 6 strategiske mål, som giver retningslinjer for DeiCs udvikling i perioden 2014-2018.

Relaterede nyheder

Relateret indhold