Medieløsningen til dig med behov for at holde styr på mange, store videofiler

Kaltura holder styr på alle dine mediefiler, og gør det muligt at præsentere dem, præcis som du ønsker. Løsningen klarer lagring, håndtering og visning af video- og mediefiler.

Medietjenesten Kaltura er en løsning, der er yderst velegnet til indeksering af videoarkiver, hvor materialet skal kategoriseres til eksempelvis undervisningsbrug eller offentlig udgivelse.  

Samtidig kan du selv designe de rammer, som videoindholdet skal præsenteres i - eksempelvis din institutions webside. Det betyder, at Kaltura gør det nemt at finde rundt i materialet, enkelt at placere materiale i den ønskede kategori og præsentere det i dine egne digitale rammer.

Programmet er yderst velegnet til store mængder video, der skal indekseres efter nøgleord, hvilket gør det attraktivt for eksempelvis biblioteker eller uddannelsesinstitutioner, der anvender video i uddannelsesforløbet.

Et eksempel på det er Institut for Idræt og Biomekanik, hvor man i stor stil anvender video i undervisning på eksempelvis kiropraktor-uddannelsen.

Læs mere: Videobaseret undervisning engagerer de studerende på kiropraktor-uddannelsen.

Strukturstærke Kaltura

Det er således dine ønsker og strukturer, som er styrken i programmet, fordi du selv kan definere behov, design og strukturer.

Det gør Kalture velegnet til:

 • At holde styr på videoindhold via indeksering.
 • At præsentere dit videoindhold på din/institutionens webdesign.
 • At tilpasse videoer i forhold til brugerne med hensyn til eksempelvis kvalitet, play-lister eller om videoerne skal være offentlige eller udelukkende for en bestemt gruppe studerende.

Har du meget videomateriale liggende fra tidligere år, kan Kaltura hurtigt og nemt samle dit indhold i en enkelt platform. Tjenesten er en cloud-baseret løsning, hvor du blot skal koble Kaltura sammen med din organisation, så klarer løsningen resten, herunder også lagring af filerne.

Flere løsninger til forskellige behov

Kaltura er en af tre medieløsninger, som DeiC udbyder. De overlapper hinanden på flere områder, men har hver i sær et fokusområde.

Har du således behov for mere brugergenereret indhold, der ikke kræver dedikerede hardwareløsninger eller lange indlæringskurver, er Panopto en mulighed.   

Løsningen MediaSite har en særlig styrke i forhold til automatisering af auditorieoptagelser via dedikeret hardware og kalenderstyret optagelser, samt optagelser fra videokonferencesystemer. Optagelserne kan efterfølgende vises på tværs af en række portaler og platforme. 

Medieindholdet er placeret i Danmark

Kaltura leveres i et nordisk samarbejde gennem NORDUnet. NORDUnet står for aftalen med Kaltura og hoster Kalturas ”On-Premise” videoplatform i deres hostingcenter i Ørestaden med direkte forbindelse til forskningsnettet.  

Institutionerne har dermed stor sikkerhed i opbevaringen af deres materialer. I henhold til EU-forordning 2016/679 (Databeskyttelsesforordningen) er institutionen dataansvarlig for indhold under Kaltura, DeiC er databehandler, og NORDUnet er underdatabehandler.

Institutionen og DeiC kan indgå særskilt databehandleraftale, på baggrund af særskilt underdatabehandleraftale mellem DeiC og NORDUnet.

Kaltura tilbyder

 • Upload og transkodning til en række af de vigtigste medieformater.
 • Optagelse af små præsentationer, undervisnings- eller vejledningseksempler, eller optagelse af fuld auditorieundervisning.
 • Mediehåndtering, herunder arkivfunktioner, redigering, metadata, play-lister, undertekster, m.m.
 • Publicering til portaler, herunder egen Kaltura-portal, YouTube, Hulu m.m.
 • Publicering til en række LMS- og CMS-systemer sikrer adgang via kendt brugergrænseflade, samt bruger- og gruppespecifik adgangskontrol til medier.
 • Deling via sociale medier, herunder Facebook, Twitter, Google+, m.m.
 • Streaming af begivenheder via en række produktionsscenarier.
 • Player-understøttelse af alle gængse platforme via tilpasningsvenlig player, herunder set-topbokse.
 • Søgbarhed på tværs af både titler, metadata, undertekster m.m.
 • Statistik- og analyseværktøjer, f.eks. hvilke videoer der ses i sin fulde længde, geolokation af brugerne m.m.
 • Bred hardwareunderstøttelse af mange forskellige hardwareproducenter og ikke kun én eller få producenter.
 • Integration med WAYF sikrer adgangskontrol til service via brugerens eget logon ved hjemmeorganisationen. 

Hurtigstart og vejledninger

DeiC tilbyder mediahosting via Kaltura, der samlet set løser en række udfordringer med den voksende anvendelse af medier i uddannelse og forskning. Det gælder f.eks. behov for lagring, håndtering og visning af video- og mediefiler via en central webportal, samt indlejring af medierne i eksisterende webløsninger.

Hvem kan bruge servicen

Uddannelses- og forskningsinstitutioner i Danmark kan anvende Kaltura-servicen gennem DeiC.

Yderligere information

Priseksempler

Kontakt projektleder Thorkild Jensen, mail: thorkild.jensen@deic.dk, telefon 3588 8235

Tekniske sikkerhedsforanstaltninger:

 • Der er adgangskontrol i form af brugernavn og password for adgang til data
 • Der er logning på adgangen til data, og der arbejdes på en udvidet logning (transaktionslogning)
 • Data beskyttes med kryptering i transmissionen og opbevaring
 • Data har backup på en ekstra disk, for at undgå tab
 • DeiC kan med et bruger-ID understøtte retten til indsigt, sletning, rettelse og portering.

 

Revideret 08/04/19

Relaterede nyheder

Relateret indhold