Gå til hovedindhold

Et nyt DeiC i 2021

I løbet af 2021 vil DeiC-organisationen blive tilpasset til at varetage de opgaver og ansvar, som ligger i at være det nationale samarbejde om digital forskningsinfrastruktur.
Af
Gitte Kudsk
04/01/2021 13:01
Billede
Brikker og personer
Foto: Colourbox.

Det nye DeiCs mission er at opbygge og koordinere udnyttelsen af den nationale digitale forskningsinfrastruktur og det internationale samarbejde om e-Infrastrukturer, samt sikre et øget nationalt videns- og anvendelsesniveau på området, som et samarbejde mellem universiteterne. 

DeiC vil ikke længere varetage drift og teknisk udvikling af infrastrukturtjenesterne, men skal sikre en national koordineret udvikling og ressourceudnyttelse på området, i sammenhæng med den internationale udvikling.

Ændringerne sker som et led i implementeringen af strategi for nationalt samarbejde om digital forskningsinfrastruktur.

2021 bliver et forberedelsesår

Intentionen er, at DeiC i starten af 2022 etableres som en selvejende institution ved lov. Indtil da vil DeiC fortsat være en virtuel organisation under Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, med den administrative drift varetaget af DTU, hvor alle medarbejderne fortsat vil være ansat.

Den daglige leder af DeiC og ansvarlige overfor bestyrelsen er direktør Gitte Kudsk. Der nedsættes et ledelsesteam bestående af direktøren, chefen for HPC-området, Eske Christiansen, Anders Sparre Conrad som chef for datamanagement-området, og Martin Bech som leder af forskningsnet, sikkerhed og tjenester i DeiC.

Der vil i løbet af 2021 blive arbejdet på at gøre DeiC klar til at være en selvstændig organisation, ved at adskille økonomi og fællesfunktioner fra den hidtidige organisation på  DTU. Det klargøres i denne proces, hvilke funktioner, som følger med over i den nye DeiC organisation og hvilke der forbliver en del af DTUs organisation, når det nødvendige lovarbejde er gennemført.

Der vil løbende i 2021 blive meldt ud om fremdriften i etableringen af den nye organisation og etableringen af det nationale infrastruktur-landskab.