Gå til hovedindhold

Afskedsportræt af Anders Sparre Conrad

Den 1. december går Anders Sparre Conrad på pension efter 6 år på DeiC. Datoen markerer enden på en imponerede karriere, som har sat blivende aftryk på data management verdenen, både nationalt og internationalt.
Af
29/11/2023 08:11
Billede
Anders portræt
Foto: KESF

Anders begyndte sin karriere hos DeiC i 2017, da han blev formand for det daværende Nationalt data management-forum. I de følgende 2 år var han ansat på Det Kgl. Bibliotek og frikøbt til at varetage funktionen i DeiC. Fra 1. januar 2020 blev han egentlig ansat i DeiC som ansvarlig for Data Management området og bidrog til opbygningen af afdelingen. Siden udgangen af 2022 har han været ansat som chefkonsulent med EOSC som primært ansvarsområde.

Gennem sin baggrund fra Det Kgl. Bibliotek havde Anders et grundigt kendskab til data-verdenen – herunder kendskab til FAIR principperne og et stort nationalt og internationalt netværk på området. Anders bibragte desuden en stor erfaring med IT-udviklingsprojekter og erfaring med ledelse af komplicerede projekter med mange interessenter, hvilket har været et stort aktiv for DeiC.  Kendetegnende for hans arbejde er et gennemgående fokus på resultater og værdi for forskningen.

FAIRness & Fællesskab

Et markant aftryk i det nationale (og internationale) Data Management-landskab efterlader Anders sig i form af sin indsats som anker for den Nationale strategi for data management baseret på FAIR principperne. Strategien er udarbejdet på opdrag af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og er Danmarks implementering af EU Direktivet om ’Åbne data’. Den udkom efteråret 2021 ovenpå et omfattende arbejde med inddragelse af mange nationale eksperter indenfor data management-området samt en høringsfase for alle interessenter. Anders fungerede i hele processen både som ekspert i data management og FAIR Principperne, ’engagementsskaber’ og projektleder. Implementering af strategien på universiteterne følges nu af en følgegruppe og seks arbejdsgrupper i sin anden mandatperiode og kommer hermed til at have et markant aftryk på efterlevelsen af FAIR principperne i mange år fremad.

”For Anders har det været centralt at implementere FAIR Principperne i konkret, praktisk forskningsarbejde af værdi for samme. Derfor søgte Anders i høj grad samarbejdet med front runners i det danske og internationale forskningsmiljø, der delte anskuelse af FAIR Principperne med machine-actionability som fokus. Med baggrund i it-udvikling kunne Anders nemt gå ind i detaildrøftelser i forhold til at øge informationsudveksling maskine-maskine om digitale forskningsobjekter, data inkl. indenfor en given forskningsdisciplin til at skyde fremdrift i arbejdet.” Anne Sofie Fink, Chef for Data Management, DeiC

Ekspert, sparringspartner og teamplayer

Anders har med sine analytiske egenskaber og grundighed opnået stor respekt, specielt i internationale samarbejder som GÉANT, EOSC Association og GO FAIR. Han er de seneste år flere gange blevet inviteret til internationale konferencer, workshops og møder som ekspert på områder som FAIR data og EOSC udvikling og muligheder. Han er derudover en vellidt sparringspartner for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen på området.

Som chef og kollega beskrives Anders af sine kollegaer som en teamspiller, der har promoveret en flad struktur i DM teamet, hvor alle kan komme til orde og byde ind, hvor de er bedst. Han giver gerne andre adgang til scenen, og som leder har han altid haft blik for work-life balancen.

Som pensionist vil Anders få mulighed for at lade sin præcision og sans for sammenhænge komme til udtryk gennem musikken. Anders, som oprindeligt er musikuddannet, har i mange år dyrket musikken i sin fritid som organist, og ser frem til at at kunne bruge mere tid på sin interesse fremover.

Vi takker Anders for hans store bidrag til DeiC og ønsker ham alt det bedste fremover!