Gå til hovedindhold

Zoom Vinder Fireårig Rammeaftale i nyt e-mødeudbud

Aftalen sikrer, at eksisterende licenser og funktioner kan videreføres uden at forstyrre arbejdet ved universiteterne. Samtidig sikres brugerne adgang til en række nye funktioner uden øgede omkostninger.
Af
29/11/2023 12:11
Billede
zoom
Foto: iStock

Udbuddet som er udført af DeiC/NORDUnet i 3. kvartal af 2023 har medført en stigning i priserne fra Zoom på ca. 10%. DeiC modsvarer dog stigningen med en tilsvarende besparelse, og priserne fastholdes dermed på det nuværende niveau.

Nøglekrav og Funktioner

Det er ikke overraskende, at Zoom vinder udbuddet, når man ser på kravene, som vores sektor efterspørger på området for e-møder.´

Minimumkravene ved udbuddet omfattede blandt andet følgende:

  •  Understøtte distribuerede installationer on-premis
  •  Lokalt hostede e-møder i forhold til audio, video og skærmdeling
  •  Alle anvendte elementer af tjenesten skal være GDPR-compliant
  •  Multi-tenant-baseret system
  • Stormøder op til 1.000 deltagere
  • Webinar-møder op 10.000 deltagere
  • Data associeret med tjenesten skal være krypterede i transit og i lagret tilstand
  • End-to-end kryptering af møder
  • Sikkerhedfunktioner i møderum: Venteværelse, låse møder mm.
  • Breakout Rooms, ud over en række almindelige e-mødeværktøjer

Zoom er kendt for høj skalerbarhed, brugervenlighed, sikkerhed (f.eks. end-to-end kryptering), samt fleksibilitet i forhold til hosting både i eget datacenter og i Zoom Cloud.

Derudover leverer Zoom en kommunikations- og samarbejdsplatform, der understøtter både dagligt, interpersonel samarbejde via chat, dokumenter, kode, billeder, audio og video, uden for møde, til alle mødeformater fra nu-og-her-møder mellem to personer, til store begivenheder og konferencer med mange spor, både før, under og efter.

Flere nye hovedfunktioner

Udviklingen bag Zoom er kraftfuld og visionær. Det kommer til udtryk i løbende opdateringer og nye funktioner på månedlig, hvis ikke ligefrem ugentlig basis. Det seneste år har vi fået en række nye hovedfunktioner, hvor kan nævnes:

Events: Konferencer med flere spor, over flere dage: Op til 6 dage med 13 spor: Før, under og efter:

https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb&sysparm_article=KB0059786

Team Chat: Kommunikation og samarbejde uden for møde via chat, dokumenter, kode, billeder, samskrivning, audio og video:

https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb&sysparm_article=KB0059918

Whiteboards: Omfattende tavlevæktøj til ideudvikling, samskrivning, sammodellering mm.

https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb&sysparm_article=KB0059671

Notes: Møde- og handlingsreferat, samskrivning mm.

https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb&sysparm_article=KB0057702

Clips: Audio, video and screen -optagelser er nu også muligt uden for møderne

https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb&sysparm_article=KB0057723 

Mange af de nye funktioner er allerede inkluderet i den pris institutionerne betaler for Zoom-tjenesten, og institutionerne får dermed mere og mere for pengene. I andre tilfælde vil udvidelserne kunne erstatte eksisterende værktøjer, man måske allerede betaler til, f.eks. via integration under sit LMS eller som selvstændige systemer.

Nye vilkår for Zoom Cloud Licenser

I den tidligere aftale var det muligt at benytte et begrænset antal licenser i Zoom Cloud via "Licensed"-licensen. DeiC kan dog ikke garantere den samme mulighed i den nye aftale, og hvis enkeltstående licensed"-licenser bliver anvendt i centrale funktioner, opfordrer vi derfor universiteterne til at kontakte os.  Samtidig udforsker DeiC muligheden for en fuld cloud-løsning og vi opfordrer ligeledes vores brugere til at kontakte os, hvis sådant et ønske er aktuelt.