Gå til hovedindhold

Har du brugt en supercomputer i dag?

29.2.24 satte SDU eScience Center og DeiC spot på, hvad supercomputing kan gøre for din forskning.
Af
10/04/2024 10:04
Billede
HPC
Foto: iStock

Supercomputerne står klar til at løfte forskningen på alle landets universiteter. Men hvilken forskel kan supercomputere gøre for din forskning? Det var i fokus, da DeiC gæstede SDU eScience Center i Odense.

Supercomputere kan være lidt af en superkraft at inddrage i sin forskning. Derfor er DeiC på en mission for at hjælpe endnu flere forskere i gang med at bruge de mange digitale ressourcer, som er til rådighed på danske universiteter.

29. februar gæstede DeiC således SDU for at udbrede kendskabet til de nationale supercomputere og det store potentiale, som de rummer – uanset hvilket forskningsfelt, man arbejder i.

Arrangementet blev indledt af dekan Marianne Holmer fra Det Naturvidenskabelige Fakultet, SDU, der også er med i DeiC’s bestyrelse, hvor hun kort fortalte om udviklingen på området for digitale ressourcer til forskning.

Inspiration til alle forskere 

Hun glædede sig samtidig over, at så mange SDU-forskere allerede er i fuld gang med at gribe potentialerne ved at bruge de digitale faciliteter, som SDU eScience Centret og DeiC tilbyder.

"Det er utrolig flot, at mere end 9000 brugere allerede benytter sig af vores interaktive HPC-løsninger her på SDU, og vi håber, at dette arrangement kan inspirere endnu flere forskere fra alle hjørner af universitet til at benytte digitale ressourcer."

Marianne Holmer gjorde også opmærksom på, at der er fuld fart på udviklingen af kvante-området i DeiC, hvor der lige nu er mulighed for at ansøge om postdoc-stillinger inden for kvantealgoritme og software

Klar til at hjælpe

Efterfølgende tog Gitte Kudsk, direktør for DeiC, tilhørerne i DIAS-auditoriet med på en hurtig rundtur til de mange forskellige digitale muligheder, man som forsker kan få adgang til via DeiC.

Blandt andet kan man som forsker to gange årligt søge om adgang til regnekraft på de nationale supercomputere til sine forskningsprojekter via DeiC nationale kald. Gitte Kudsk kastede i sit oplæg også lys på de mange internationale digitale ressourcer, som DeiC – via stærke samarbejder i Europa – kan hjælpe med at skaffe danske forskere adgang til.

Endelig slog hun fast, at både DeiC og universiteternes lokale Front Offices – altid er klar til at hjælpe forskere til at komme i gang med at bruge digitale ressourcer, som kan gøre en forskel i deres forskning.

Gør det usynlige synligt

Hvor stor en forskel supercomputere kan gøre, blev særligt tydeligt, da SDU-forskere fra så forskellige forskningsfelter som middelalderlitteratur, kemi og farmaci fortalte om brug af supercomputere i deres forskning.

Himanshu Khandelia, lektor ved Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, gav et inspirerende oplæg om, hvordan biomolekylær simulering på supercomputere har bidraget til hans forskning i bl.a. udviklingen af nye behandlingsmetoder til cancer, og hvordan man kan fjerne nanoplastik.

"Min forskning og forskningsresultater ville slet ikke være mulig uden High Performance Computing (HPC)",  fastslog han i sin præsentation.

Aglae Pizzone, professor ved Institut for Sprog- og Kulturstudier, fortalte efterfølgende om, hvordan supercomputere i hendes felt kan gøre det usynlige synligt. I et tværdisciplinært samarbejde om scanning og avanceret billeddannelse af manuskripter fra middelalderen finder hun og hendes kolleger ud af, hvad forfattere fra dengang tænkte og følte, mens de skrev deres tekster.

DeiC-besøget på SDU sluttede af med et indblik i de services, der er adgang til via SDU eScience Centret, præsenteret af professor Claudio Pica, der leder centret.  

DeiC siger tusind tak til SDU for at invitere til dette arrangement, hvor vi sammen fokuserer på at inspirere forskere til at gå nye veje og styrke forskningen.

Kort om tilgængelige supercomputere

  • Der findes i øjeblikket fire nationale High Performance Computing (HPC) faciliteter på de danske universiteter. Læs mere.
  • De nationale services er tilgængelige for alle forskere i Danmark og benyttes inden for alle forskningsfelter. Traditionelt har supercomputere i høj grad været brugt af naturvidenskabelige forskere og ingeniører, men i de seneste år er brugere indenfor samfundsvidenskab og humaniora vokset, og potentialet er stort. Du kan søge de nationale services via dit lokale Front Office eller via DeiC.
  • Via EuroHPC og LUMI-konsortiet har DeiC også andel i internationale supercomputing ressourcer, som kan søges via DeiC
  • Danish e-infrastructure Consortium (DeiC) er en enhed under Uddannelses- og Forskningsministeriet, som har til opgave at udvikle og koordinere samarbejdet om digital forskningsinfrastruktur mellem de danske universiteter.  
  • DeiC uddeler hvert år midler fra ministeriet og de 8 danske universiteter til at drive de nationale supercomputere til forskning.  

Mere information

Kunne du tænke dig mere inspiration om forskeres brug af supercomputere? Så check de spændende video use cases her.

Videre med supercomputing? Så kontakt dit lokale Front Office.

 

Denne artikel er baseret på oprindelig artikel fra SDU, skrevet af Sudan Grønbech Kongpetsak.