Gå til hovedindhold

DeiCs årsrapport for 2023 er klar

Få et overblik over årets resultater og DeiCs økonomi i 2023.
Af
27/06/2024 10:06
Billede
DeiC Årsrapport
Foto: Colourbox

2023 blev et vigtigt år for DeiC. Den 1. juli 2023 trådte en ny bekendtgørelse i kraft, som beskriver DeiCs juridiske ramme. Bekendtgørelsen betød et stærkere mandat til at agere som selvstændig enhed, indgå aftaler på vegne af samarbejdet mellem universiteterne samt indgå i internationale projekter og samarbejder i eget navn. Samtidig med den nye bekendtgørelse fik DeiC en ny bestyrelse og et nyt navn: Danish e-infrastructure Consortium (DeiC).

2023 var også året, hvor regeringen lancerede en ny kvantestrategi, hvori DeiC spiller en central rolle i at sikre den nødvendige infrastruktur for dansk forskning, industri og offentlig administration. Med udgangspunkt i strategien har DeiC iværksat en række kvanteinitiativer inden for kvantekompetencer, kvantealgoritmer og kvanteadgang samt deltaget i det europæiske projekt EuroQCI.

HPC-afdelingen har i 2023 fokuseret på forberedelserne af nye kontrakter for de danske HPC-anlæg samt de mange opgaver og projekter under EuroHPC-samarbejdet.

I Data Management-afdelingen har man i 2023 haft fokus på etableringen af de kommende data management-tjenester og starten på anden mandatperiode for implementeringen af FAIR-strategien.

For Net og Tjenester har årets vigtigste resultat været en stabil drift af forskningsnettet uden væsentlige afbrydelser. 2023 markerede også starten på Quantum Key Distribution og udvidelsen af forskningsnettet til Grønland.

DKCERT har i 2023 udsendt flere advarsler på grund af en stigning i sårbarheder i IT-systemerne hos institutionerne, der er tilknyttet forskningsnettet. DPO-tjenesten har også opretholdt et højt leveringsniveau, som set i de foregående år.

På tværs af afdelingerne har DeiC i 2023 arbejdet med de strategiske indsatsområder, som bestyrelsen har formuleret for perioden 2023-2026 som supplement til den oprindelige strategi fra 2018. Derudover har DeiC deltaget i en række internationale projekter for at understøtte udviklingen af det nationale samarbejde med teknisk og politisk viden samt kompetencer baseret på den internationale udvikling.

Du kan læse mere om alt dette i årsrapporten her