FileSender

FileSender gør det let at sende og dele store filer med andre, for eksempel hvis filen er for stor til at blive sendt med mail.

Skal du sende en fil, som er for stor til at blive vedhæftet en mail? Så er FileSender det helt ideelle værktøj. Fra et web-interface er det muligt at sende og modtage store filer - også større end 2GB.

Det foregår ved at brugeren logger på tjenesten (filesender.deic.dk) og uploader sin fil, angiver modtager(ne) og trykker send. Modtagere kan være hvem som helst - bare brugeren kender deres mailadresser. De modtager ikke filen direkte, men en mail med et link, der bruges til at downloade filen. Det er også muligt at sende en såkaldt "upload-voucher", hvilket muliggør at brugeren også kan modtage en fil fra andre.   

Hvem kan bruge FileSender?

Brugerautentifikation foregår via DeiCs WAYF-tjeneste. Alle der er tilsluttet WAYF, kan benytte FileSender.

Sikkerhed

Når modtageren downloader filen, får afsenderen tilsendt en kvitteringsmail. Modtageren kan herefter selv manuelt gå ind og slette filen eller vente på, at dette sker ved den udløbesdato, afsenderen angiver ved upload. Dette er en klar fordel i forhold til overførsel via mail eller deling via et link fra de fleste sync&share-tjenester. Det er dog ikke en garanti for, at den rigtige modtager faktisk har fået filen. Enhver, der skaffer sig adgang til den ukrypterede mail, hvori linket overføres eller som kender det lange link der bruges til overførslen, kan få fat i filen. Derfor: De filer man ikke må sende med en ukrypteret mail, bør heller ikke sendes med FileSender.

For at overføre filer på en måde, der opfylder f.eks. persondatalovens regler, skal man enten bruge kryptering eller en anden tjeneste, der er indrettet til dette, f.eks. Sciencedata.dk.

Data lagres af DeiC på dansk grund. Tjenesten er omfattet af dansk jura, og drives i øvrigt i overensstemmelse med Forskningsnettets SLA.

Teknisk beskrivelse

FileSender understøtter stort set alle enheder og operativsystemer samt filer over 2GB. FileSender bruger HTML5, men hvis browseren ikke understøtter dette, kan Adobe Flash, version 10 eller højere også bruges.

En særlig version af FileSender bruges til Elektronisk Eksamen, men denne version er helt adskilt fra filesender.deic.dk.

Der arbejdes med at FileSender i en fremtidig version skal kunne overføre flere filer ad gangen i en mappestruktur, men på nuværende tidspunkt bruges zip, tar eller lignende værktøjer for at sende flere filer på en gang. 

Betalingsmodel

FileSender er betalt af institutionens generelle abonnement for nettilslutning. De få institutioner som betaler for WAYF, men ikke for nettilslutning, kan også benytte FileSender uden yderligere betaling.

Samarbejdspartnere

FileSender er udviklet med brug af open source komponenter i samarbejde med forskningsnettene AARNet, UNINETT, HEAnet og SURFnet specielt til at understøtte behovene på universiteter og forskningsinstitutioner. 

Support

Henvendelser til netdrift@deic.dk

Driftshændelser rapporteres via Serviceinfo.dk

Tekniske sikkerhedsforanstaltninger:

  • Brugeren kan tilvælge end-to-end kryptering af forsendelse.
  • Brugeren sætter en adgangskode i forbindelse med krypteringen, som skal sendes særskilt til modtageren for at denne kan de-kryptere forsendelse.
  • Det er alene bedst praksis, der sikrer, at brugeren sender adgangskoden på fornuftig vis til modtageren.
  • Kryptering sker via browseren, og FileSender har derfor ikke på noget tidspunkt adgang til filerne.
  • Kryptering benytter WebCrypto API, som kan benytte flere algoritmer som AES, HMAC, RSA-OAEP.
  • En af metoderne til øget sikker er, at brugerens adgangskode bliver “hashed" til en nøgle med SHA-256 algoritmen.
  • Download af krypterede filer over 4 GB er ikke understøttet af alle browsere.

På baggrund af vores sikkerhedsvurdering vurderer vi, at tjenesten ikke er egnet til behandling af personoplysninger. Vi kan derfor ikke kan indgå en databehandleraftale.

Revideret 04/12/15

Relaterede nyheder

Relateret indhold