Gå til hovedindhold

Program

Dag 1

9:00

Registrering, morgenkaffe, udstillingen er åben

10:00

Velkomst

Velkomst ved DeiC

Gitte Kudsk, Direktør, DeiC

 
 
 

Velkomst ved Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Anne Marie Falktoft, Vicedirektør  

 
 
 

Velkomst ved repræsentation fra de danske universiteter

Thomas Buchvald Vind, Universitetsdirektør på SDU

 
 
 

10:35

Keynote

EuroHPC

Anders Dam Jensen, Executive Director for EuroHPC JU

 
 

11:30

Kaffepause

11:45

Status fra DeiC

Gitte Kudsk, Direktør, og John Renner Hansen, Bestyrelsesformand

 
 

12:30

Frokost

13:30

Spor 1

Data Management

(Lokale A)

Oplæg og paneldebat om den nationale FAIR strategi, 2023-24

Annemarie Falktoft (Vicedirektør, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen), Bo Nygaard Bai (IT Arkitekt, DeiC), John Renner Hansen (Professor v. Niels Bohr Instituttet, KU og formand for DeiC), Mareike Buss (Senior Adviser, CBS), Ulrik Nicolai de Lichtenberg (Senior Scientific Manager, Novo Nordisk Fonden), Per Møldrup-Dalum (Data Manager, AU)

 
 

Oplæg og paneldebat om den nationale FAIR strategi, 2023-24

Oplæg v. John Renner Hansen, professor og formand for DeiC og formand for den nationale strategi for data management baseret på FAIR principperne, om strategiens anden mandatperiode.  Paneldebat: Paneldebatten vil tage udgangspunkt i specifikke indsatsområder, alignment i forhold til EOSC-arbejdet, fondenes rolle og generelt tanker omkring universiteternes implementering af FAIR. Paneldebatten faciliteres af Anne Sofie Fink, chef for DeiC data management.

 

Paneldeltagere:

Annemarie Falktoft (Vicedirektør, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen)

Bo Nygaard Bai (IT Arkitekt, DeiC)

John Renner Hansen (Professor v. Niels Bohr Instituttet, KU og formand for DeiC)

Mareike Buss (Senior Adviser, CBS)

Ulrik Nicolai de Lichtenberg (Senior Scientific Manager, Novo Nordisk Fonden)

Per Møldrup-Dalum (Data Manager, AU)

 

Spor 2

Net og tjenester

(Lokale E)

Forskningsnettet og tjenesterne

Martin Bech, Chef for Forskningsnettet, DeiC

 
 

Forskningsnettet og tjenesterne

Fra AI til Grønland - alt det nye og lidt om hvordan net og tjenester ellers udvikler sig.

 

Martin Bech, Chef for Forskningsnettet, DeiC

 

Spor 3

Sikkerhed

(Lokale B)

Første cyberstrategi for universiteterne: Forskning i trygge rammer

Lene Britt Boisen Brems, Databeskyttelse - Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

 
 

Første cyberstrategi for universiteterne: Forskning i trygge rammer

I 2023 fik uddannelses- og forskningssektoren for første gang sin egen strategi for cyber- og informationssikkerhed som led i realiseringen af den Nationale Strategi for Cyber- og Informationssikkerhed. Strategien skal styrke sektorens resiliens over for cyberangreb og sikre, at de samfundsvigtige funktioner i sektoren fortsat kan varetages. I dette oplæg giver Uddannelses- og forskningsministeriets kontorchef for informationssikkerhed og databeskyttelse i Uddannelses- og forskningsministeriet Lene Britt Boisen Brems et samlet blik på delstrategien og de tiltag, der skal føres ud i livet over de næste to år.

 

Lene Britt Boisen Brems, Databeskyttelse - Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

 

Spor 4

HPC

(Lokale C)

Computing the electronic structure of all known inorganic materials

Kristian Sommer Thygesen, DTU Fysik

 
 

Computing the electronic structure of all known inorganic materials

A future sustainable society is likely to be based largely on solar and wind power as energy supply. Silicon solar cells currently dominate the market even though silicon is not an optimal material for light harvesting. I will show how atomic-scale simulations performed on high performance computers (DTU-Niflheim and LUMI) can be used to guide and accelerate the development of more efficient solar cell materials.   

 

Kristian Sommer Thygesen, DTU Fysik

 

14:00

Spor 1

Data Management

(Lokale A)

Fortsat: Oplæg og paneldebat om den nationale FAIR strategi, 2023-24

 
 
 

Spor 2

Net og tjenester

(Lokale E)

De kommercielle cloud-tjenester Azure, AWS etc

Morten Kjeldgaard, Chefkonsulent i DeiC

 
 

De kommercielle cloud-tjenester Azure, AWS etc

Et af de hurtigst voksende områder er de kommercielle cloudtjenester. Alle bruger dem, men det er ikke alle, der får den rabat de kan opnå. Hør om fremtiden på dette område.

 

Morten Kjeldgaard, Chefkonsulent i DeiC

 

Spor 3

Sikkerhed

(Lokale B)

Truslerne mod uddannelses- og forskningssektoren truer sektorens kerneforretning

Henrik Larsen, DeiC - Chef for DKCERT

 
 

Truslerne mod uddannelses- og forskningssektoren truer sektorens kerneforretning

Henrik Larsen giver en oversigt over de cybertrusler, som uddannelses- og forskningssektoren står over for nu og udviklingen siden DKCERT udgav trendrapporten i maj 2023. Oplægget giver også indblik i de opgaver, som DKCERT løser for at ruste uddannelses- og forskningssektoren så godt som muligt mod truslerne.

 

Henrik Larsen, DeiC - Chef for DKCERT

 

Spor 4

HPC

(Lokale C)

Saving power with Slurm

Dr. Ole Holm Nielsen, DTU Fysik

 
 

Saving power with Slurm

Energy costs have risen greatly in some parts of the world since mid-2022, and HPC centers experience an increased focus on saving on the electricity bill.  The Slurm Power Saving Guide documents a method to turn nodes off and on automatically, both on-premise and in the cloud.  Scripts for performing power actions are left up to individual sites. We report on experiences with on-premise node power saving, and present scripts based on IPMI power actions.  Some challenges have been found with Slurm up to and including 22.05, and we discuss workarounds as well as solutions provided in 23.02.

 

Dr. Ole Holm Nielsen, DTU Fysik

 

14:30

Spor 1

Data Management

(Lokale A)

Leading server performance & energy efficiency with AMD

Danoffice IT

 
 

Leading server performance & energy efficiency with AMD

AMD is continuously striving for greater efficiency and scalability while delivering increased performance and security. We have a goal to deliver a 30x increase in energy efficiency for AMD processors and accelerators powering servers for HPC and Artificial Intelligence (AI)-training from 2020-2025. Join our session to get to know performance & energy efficiency benefits of AMD-based solutions, and how you can benefit from them.

 

Danoffice IT

 

Spor 2

Net og tjenester

(Lokale E)

Nyt om medie- og samarbejdstjenesterne

Thorkild Jensen, Tjenesteansvarlig i DeiC

 
 

Nyt om medie- og samarbejdstjenesterne

Hør mere om udbud for Zoom, Kaltura og Panopto i 2023-24, og hvordan udvidede løsninger og opdateringer rummer nye muligheder under tjenesterne.

 

Thorkild Jensen, Tjenesteansvarlig i DeiC

 

Spor 3

Sikkerhed

(Lokale B)

ChatGPT i sikkerhedskontekst

Carsten Jørgensen, Implement

 
 

ChatGPT i sikkerhedskontekst

Alle taler om AI i sikkerhedsmæssige sammenhænge. Hvordan kan det bruges til at styrke cyberforsvaret, hvordan kan det bruges i cyberangreb? Christian Ehlers-Mikkelsen og senior data science consultant  Marie Normann Gadeberg fra Implement Consulting Group giver indblik i den seneste udvikling inden for AI i en sikkerhedsmæssig kontekst.

 

Carsten Jørgensen, Implement

 

Spor 4

HPC

(Lokale C)

Research area: Natural Language Processing

Manex Aguirrezabal, KU

 
 

Research area: Natural Language Processing

In this talk I will briefly cover what Natural Language Processing is and I will attempt to give an insight of the paradigm change that has happened in recent years, where people have changed from writing rules for expert systems to providing annotated (or raw) data and training models based on that. This paradigm change has also affected the computing power requirements, and that is why GPUs and HPCs have become crucial for these developments.

 

Manex Aguirrezabal, KU

 

15:00

Pause

15:30

Spor 1

Data Management

(Lokale A)

DeiCs nationale data tjenester: DeiC Dataverse og DeiC Storage

Mikkel Ohm Søndergaard, KU, Falco Hüser, KB, Philippe Bonnet, KU, Anders Tolver, KU

 
 

DeiCs nationale data tjenester: DeiC Dataverse og DeiC Storage

DeiC Dataverse og DeiC Storage er nationale systemer, der understøtter Danmarks data management-infrastruktur. De muliggør sikker opbevaring, offentliggørelse og arkivering af data og metadata for forskere. DeiC Dataverse er et nationalt Trusted Data Repository, der fokuserer på åbne forskningsdata i overensstemmelse med FAIR-principperne. DeiC Storage er en åben datalagringstjeneste tilgængelig for forskere i Danmark og deres globale samarbejdspartnere. Den sikrer sikker datalagring, deling og udveksling af data. DeiC Storage inkluderer også DeiC Sensitive Storage til følsomme data i overensstemmelse med GDPR.

 

Mikkel Ohm Søndergaard, KU

Falco Hüser, KB

Philippe Bonnet, KU

Anders Tolver, KU

 

Spor 2

Net og tjenester

(Lokale E)

Polar Connect

 
 

Polar Connect

The man-of-the-moon-like project to create a resilient sea cable system over the North Pole. Last year, this project got EU funding and a lot has been happening since. Will this be a reality in our lifetime? (you can guess the answer…)

 

Polar Connect

 
 

Spor 3

Sikkerhed

(Lokale B)

En ny enhed i UFM skal understøtte sikkerheden i forskningssektoren

Lene Britt Boisen Brems, Databeskyttelse - Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

 
 

En ny enhed i UFM skal understøtte sikkerheden i forskningssektoren

For at realisere den Nationale Strategi for Cyber- og Informationssikkerhed har uddannelses- og forskningssektoren fået sin egen DCIS (decentral cyber- og informationssikkerhedsenhed). Hvad er enhedens opgaver, hvordan møder sektoren DCIS'en i hverdagen og hvordan arbejder den for at løfte sikkerheden og reagere hurtigt på angreb? Hør om DCIS'ens første år og erfaringerne med at understøtte cyberssikkerhedsstrategien.

 

Lene Britt Boisen Brems, Databeskyttelse - Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

 

Spor 4

HPC

(Lokale C)

HPC for Elementary Particle Physics

Antonio Ragos, SDU

 
 

HPC for Elementary Particle Physics

The description of the elementary world is one of the most successful result that contemporary research produced: The Standard Model, a single equation accurately describing predictions regarding three of the four fundamental forces of nature: weak, electromagnetic and strong. Lattice theory is the formulation of a quantum theory on a space-time lattice, describing the standard model particles held together by strong forces. Numerical investigations of elementary particle through the lattice approach are nowadays some of the most computationally demanding problems tackled by scientific research. Lattice researchers have always been at the forefront of HPC activities designing innovative algorithms, stretching hardware and numerical capabilities and even designing new hardware when other solutions were not attainable. An overview of past and recent activities in relation to the HPC world will be the topic of this talk.

 

Antonio Ragos, SDU

 

16:00

Spor 1

Data Management

(Lokale A)

Fortsat: DeiCs nationale data tjenester: DeiC Dataverse og DeiC Storage

 
 
 

Spor 2

Net og tjenester

(Lokale E)

Distributes sensing using optical fibres

Lars Grüner-Nielsen, Research specialist at DTU Fotonik

 
 

Distributes sensing using optical fibres

A whole area of different methods to use the existing dark fibre cables to detect geological activity, marine traffic and possibly also sabotage. Get an overview and recent developments in this fast moving field.

 

Lars Grüner-Nielsen, Research specialist at DTU Fotonik

 

Spor 3

Sikkerhed

(Lokale B)

Hvad gør universiteterne?

Peter Bruun, CIO, AAU

 
 

Hvad gør universiteterne?

For at realisere den Nationale Strategi for Cyber- og Informationssikkerhed har uddannelses- og forskningssektoren har de danske universiteter besluttet at højne sit samarbejde på IT-sikkerhedsområdet. Hør Peter Bruun Vicedirektør for IT på AAU fortælle hvad der vil være i scope for dette forøgede samarbejde.

 

Peter Bruun, CIO, AAU

 

Spor 4

HPC

(Lokale C)

IBM: Kvanteteknologi

Arrow/IBM

 
 

IBM: Kvanteteknologi

Kvante-teknologi og -computere er en helt ny måde at tilgå komplekse beregninger på, som berører en stor del af dansk og internationalt erhvervsliv. Vi ønsker at fremme og understøtte brugen af kvanteteknologi i Danmark. Derfor har vi tre fokusområder, hvor vi tilbyder vores løsninger inden for kvantecomputere: 1) Vi tilbyder gratis adgang til kvantecomputere til undervisning på Niels Bohr instituttet og andre danske universiteter, 2) Vi tilbyder adgang til brug af kvantecomputere i IBM Cloud; og 3) Vi tilbyder partnervirksomheder adgang til en del af en kvantecomputer til gavn for dansk forskning og udvikling (herunder også startups).

 

Arrow/IBM

 
 

16:30

Spor 1

Data Management

(Lokale A)

Fortsat: DeiCs nationale data tjenester: DeiC Dataverse og DeiC Storage

 
 
 

Spor 2

Net og tjenester

(Lokale E)

Fortsat: Distributes sensing using optical fibres

 
 
 

Spor 3

Sikkerhed

(Lokale B)

Samarbejde mellem Universiteterne og Microsoft om beskyttelse med Microsoft Defender Suiten

Bjarke Larsen, Microsoft

 
 

Samarbejde mellem Universiteterne og Microsoft om beskyttelse med Microsoft Defender Suiten

De danske Universiteter har en aftale med Microsoft, hvor Universiteterne har købt adgang til Microsoft A5 licens. I denne indgår retten til at bruge nogle af produkterne fra Microsofts Defender produktfamilie. Microsoft har i 1. halvår af 2023 arbejdet sammen med universiteterne om at få værdi ud af investering i Microsoft A5 licenserne via et forøget brug af produkterne i Defender familien. Kom og hør Microsoft fortælle om hvad der er sket, hvordan det er gået og hvilke læringer Microsoft som leverandør har gjort til brug for fremtidige samarbejder mellem Microsoft og Universiteterne om beskyttelse af Universiteterne mod de stigende trusler.

 

Bjarke Larsen, Microsoft

 

Spor 4

HPC

(Lokale C)

Teaching and doing digital history with HPC: the good, the bad, and the essential

Adela Sobotkova, AU, Historie og klassiske studier

 
 

Teaching and doing digital history with HPC: the good, the bad, and the essential

I teach the entire cohort of BA History students how to work with large amounts of text such as newspaper archives using Voyant on UCloud to avoid the friction of installing and managing this software locally. I also direct a digital history project that created datasets of ca 0.5 million Latin and Greek-language inscriptions which contain references to ancient people, places, occupations, social values and events. We use UCloud to analyze these people and associated phenomena in space and time in the context of their original urban setting, mapping human mobility, migration, development of urban labor markets etc.,  across the entire ancient Mediterranean.

 

Adela Sobotkova, AU, Historie og klassiske studier

 
 

17:00

Pause - check-in (samt F- og B-Office mødes)

18:00

Reception med forfriskninger og snacks

18:45

Tænk Vildt!

 

 
 

19:15

Middag

Dag 2

8:00

Morgenmad

9:00

Spor 1

Data Management

(Lokale A)

A researcher's guide to Data-FAIRification

Hannah Mihai, DeiC

 
 

A researcher's guide to Data-FAIRification

GO FAIR is an international bottom-up organization that aims to implement the FAIR principles. DeiC represents the Danish national GO FAIR office that links the work done by the international community to the national landscape. The Danish GO FAIR office acts as a knowledge broker to RDM support staff at the local universities and conducts personalized support meetings for research groups. The Danish GO FAIR office can introduce you to tools that can help you increase research data’s FAIRness, thereby making life easier for researchers and data managers, by making research data more accessible and reproduceable.

 

Hannah Mihai, DeiC

 

Spor 2

Net og tjenester

(Lokale E)

Tilsynsbussen

Martin Bech, Chef for DeiC Forskningsnettet

 
 

Tilsynsbussen

GDPR-compliance er vigtigt, men også ressourcekrævende. Derfor indfører vi en ny måde at håndtere tilsyn på ifm med mange databehandleraftaler hvor vi indsamler spørgsmål til et eget-tilsyn hvert år.

 

Martin Bech, Chef for DeiC Forskningsnettet

 

Spor 3

Sikkerhed

(Lokale B)

Sikkerhed på Uni - sådan gør Truesec

Morten Von Seelen, Truesec

 
 

Sikkerhed på Uni - sådan gør Truesec

Den moderne SOC er en kompleks størrelse og kræver konstante ændringer for at fungere. Truesec har Nordeuropas største kommercielle SOC med mere end 100 analytikere i treholds skift for at dække 24/7-behovet hos skandinaviske organisationer og myndigheder. Morten Von Seelen vil gennemgå Truesec har struktureret sin SOC, hvordan der arbejdes sammen med Microsoft og andre om at forbedre produkterne, og hvilke kilder derbenytter til at holde sig opdatering i forhold til de seneste trusler.

 

Morten Von Seelen, Truesec

 

Spor 4

HPC

(Lokale C)

Status fra DeiC Interactive HPC og DeiC Large Memory HPC

Claudio Pica, SDU

 
 

Status fra DeiC Interactive HPC og DeiC Large Memory HPC

After less than 3 years since its start, the DeiC Interactive HPC service is now one of the most popular research HPC services in Europe. Despite its relatively small size, every month thousands of active users from natural sciences, engineering, life science, humanities and social sciences take advantage of the easily accessible resources. This is possible thanks to the UCloud federation platform which was developed for the new DeiC Integration Portal completed in 2022. Since then, the DeiC Large memory HPC is also available via the DeiC Integration portal, allowing easy project management, monitoring of resource utilization and access to jobs. These are just few of the features of the UCloud federation platform which has demonstrated how democratization of HPC can be achieved by truly lowering the barrier of entry and use of HPC and cloud resources. We present the current status of the services and future developments.

 

Claudio Pica, SDU

 

9:30

Spor 1

Data Management

(Lokale A)

Making Nordic FAIR competency resources FAIR

Lene Krøl, Computerome, Nazeefa Fatima, University of Oslo, Hannah Mihai, DeiC, Abdulrahman Azab, University of Oslo

 
 

Making Nordic FAIR competency resources FAIR

This session will present examples of FAIR competency resources to promote integration across the Nordics. The available resources range from course materials and accredited ECTS curricula to webinars and collections of discipline-specific best-practices. The session will focus on how to collaboratively improve competency integration across disciplines in the Nordics, leveraging existing resources and individuals acting as FAIR ambassadors. If you are a FAIR competency resource provider or builder yourself, don’t hesitate to join and engage!

 

Lene Krøl, Computerome

Nazeefa Fatima, University of Oslo

Hannah Mihai, DeiC

Abdulrahman Azab, University of Oslo

 

Spor 2

Net og tjenester

(Lokale E)

Eduroam gæstenet

Per Mejdal, Senior netværksadministrator på AAU

 
 

Eduroam gæstenet

Kan eduroam også bruges som gæstenet. Ja - se det demonstreret her og lær hvordan man kan gøre på sin egen institution.

 

Per Mejdal, Senior netværksadministrator på AAU

 
 

Spor 3

Sikkerhed

(Lokale B)

Anonymous Sudan

Mattias Wåhlén, Truesec

 
 

Anonymous Sudan

Anonymous Sudan har i den grad markeret sig som en forstyrrende faktor for mange organisationer i Danmark. Truesec var som en af de første med til at afdække forbindelserne fra AnonSudan til Rusland. Matias vil fortælle meget mere om hvem de er, hvordan Truesec følger og overvåger grupper som disse, og vil forklare om dynamikker og strukturer i disse grupper.

 

Mattias Wåhlén, Truesec

 

Spor 4

HPC

(Lokale C)

HPC in the social sciences: "Transformers, Not Just Robots: Unraveling Society’s Secrets from the Stars to Street Corners"

Rolf Lyneborg, AAU

 
 

HPC in the social sciences: "Transformers, Not Just Robots: Unraveling Society’s Secrets from the Stars to Street Corners"

How do we employ machine learning to understand our neighborhoods, our health, and even our gardens? This talk will give perspective on research and teaching that employs social data science, and explore what happens when satellite images meet Danish register data, and where the curious and serious collide.

 

Rolf Lyneborg, AAU

 
 

10:00

Kaffepause

10:30

Spor 1

Data Management

(Lokale A)

Data Stewardship: institutional role and national collaboration

Mareike Buss, CBS, Rene Belsø, DeiC

 
 

Data Stewardship: institutional role and national collaboration

In Denmark, as part of the initiatives led by DeiC, efforts are being made in the field of Data Stewardship. This includes the follow-up on the National Strategy for Data Management based on FAIR Principles (2021), where "competence" is a key element. Additionally, several institutions, in collaboration with DeiC, are participating in the Horizon Europe project Skills4EOSC, which focuses on "Minimal Viable Skillsets" and "National Competence Centres," as addressed in the EOSC Multi-Annual Roadmap. Building upon the results of the Skills4EOSC project, we aim to present the foundation for a national discussion on what institutions want and can achieve and how we can collaborate nationally.

 

Mareike Buss, CBS

Rene Belsø, DeiC

 

Spor 2

Net og tjenester

(Lokale E)

IoT erfaringer i undervisningen

Søren Karup Olesen, adjunkt, UCN

 
 

IoT erfaringer i undervisningen

Søren vil fortælle om, hvordan UCN har indarbejdet Internet of Things (IoT) i uddannelsen IT Teknolog. UCN benytter en ESP32 sammen med en række sensorer, der gavner de studerendes forståelse af både programmering, kalibrering, transmission af data samt overgang fra den analoge verden til den digitale. Også en "IoT kuffert" har været til rådighed for studerende og lærere til hands-on dataopsamling.

 

Søren Karup Olesen, adjunkt, UCN

 
 

Spor 3

Sikkerhed

(Lokale B)

ISO27001-certificering  - processen fra start til nu til fremtiden

Martin Bech, DeiC - Divisionsdirektør - Forskningsnettet

 
 

ISO27001-certificering  - processen fra start til nu til fremtiden

DeiC Forskningsnettet fik sin ISO27001-certificering i 2019, men det er en proces som startede allerede i 2015 og den er slet ikke slut endnu.

 

Martin Bech, DeiC - Divisionsdirektør - Forskningsnettet

 
 

Spor 4

HPC

(Lokale C)

Basic intro til quantum computing

Torben Larsen

 
 

Basic intro til quantum computing

The Quantum Computing era is upon us, but what is quantum computing, and how can this technology change our future? Professor, dr.techn. Torben Larsen, (Computer Science, Aalborg University) will give “a short introduction to Quantum Computing” which will put focus on this specific question. The presentation will introduce quantum technology, including the differences between quantum and classical computing, quantum applications, and the steps necessary to prepare for a quantum future. He will also give a national view of what is happening in this highly interesting quantum research field in Denmark.

 

Torben Larsen

 

11:00

Spor 1

Data Management

(Lokale A)

Fortsat: Data Stewardship in Denmark

 
 
 

Spor 2

Net og tjenester

(Lokale E)

Satelliter til Forskning & Satellit-IoT med LoRaWAN

Sebastian Büttrich, Dasya Lab Manager på ITU

 
 

Satelliter til Forskning & Satellit-IoT med LoRaWAN

Sebastian vil fortælle om globalt Satellit IoT med LoRa/LoRaWAN, maskinlæring på satelliter, og om projektet DISCOSAT - "Danish Student Cubesat Program", om opsendelsen af dens første satellit i April 2023, og planer for DISCOSAT2 (launch 2024).

 

Sebastian Büttrich, Dasya Lab Manager på ITU

 
 

Spor 3

Sikkerhed

(Lokale B)

Sådan kan du modstå truslen fra cyberaktivister

Niels Thomas Haugård, DeiC - i2

 
 

Sådan kan du modstå truslen fra cyberaktivister

Beskyttelse mod truslen fra cyberaktivister. Danske universiteter kom i vinteren 2023 i cyberaktivisternes søgelys uden nogen synlig grund. Truslen fra cyberaktivister er kommet for at blive, men hvad kan man gøre for at undgå at blive et offer for aktivisternes forsøg på at gøre skade og få opmærksomhed? Med udgangspunkt i de konkrete og mere vellykkede angreb på danske ministeriers hjemmesider i første halvår 2023 gennemgås hvordan DeiCs DDoS Protection service, kan mindste effekten af et DDoS-angreb og hvordan institutioner på forskningsnettet kommer på.

 

Niels Thomas Haugård, DeiC - i2

 

Spor 4

HPC

(Lokale C)

Fortsat, Basic intro til quantum computing

 
 
 

11:30

Spor 1

Data Management

(Lokale A)

Can LCA be FAIR? – Assessing the status quo and opportunities for FAIR data sharing

Agneta Ghose

 
 

Can LCA be FAIR? – Assessing the status quo and opportunities for FAIR data sharing

Life cycle assessment (LCA) is an environmental assessment tool that is used to assess the environmental impact of a product or process over its life cycle. LCA tools are data intensive and require synthesizing data from a variety of sources. There is growing awareness to improve data sharing practices, but the implementation of FAIR guidelines for data sharing is seldom seen in practice. There is no guidance on how LCA specific data should be shared to ensure its findability, accessibility, inter-operability, and reusability (FAIR). In my work I have investigated how LCA data is currently shared, the barriers and challenges in data sharing in this domain. There are a plethora of tools and repositories available to organize data. For individual researchers it can be challenging to understand which tools to use and how they should be used most effectively. FAIR IMPACT is an initiative developed by European Open Science Cloud to implement a FAIR ecosystem that enhances data sharing from publicly funded research. Understanding the barriers in the status quo of LCA data sharing, my research provides a workflow on FAIR data sharing for LCA using the tools currently available. This workflow will be assessed using guidance and assistance in FAIR IMPACT workshops to develop a FAIR implementation action plan. The FAIR IMPACT recommends the development if a FAIR ecosystem which requires further efforts within the LCA community on skill and technology development, strategic funding and recognition of best practices in relation to data sharing.

 

Agneta Ghose

 

Spor 2

Net og tjenester

(Lokale E)

IoT  - mindre Hype og større værdiskabelse

Torben Rune, Direktør for Teleanalyse

 
 

IoT  - mindre Hype og større værdiskabelse

Tømmemeldere, besøgsmålere, skybrudssikring og meget mere. Torben vil fortælle om, hvordan nutidens IoT projekter er blevet mindre flyvske og mere værdiskabende ved at bygger på robuste standarder, metoder og erfaring.

 

Torben Rune, Direktør for Teleanalyse

 
 

Spor 3

Sikkerhed

(Lokale B)

Ny version af standarden for risikostyring – ISO/IEC 27005

Majken Prip, Dansk Standard

 
 

Ny version af standarden for risikostyring – ISO/IEC 27005

Den nye version af ISO27005 er knyttet til de nye versioner af ISO27001 og 2 og er opdateret for at gøre den mere brugervenlig og aktuel med praktiske og kontekstnære eksempler. Dansk Standard giver på dette oplæg indsigt i, hvordan standarden kan hjælpe organisationer med at systematisere deres arbejde med risikostyring og vil bl.a. introducere de to tilgange inden for risikostyring, som ISO/IEC27005 beskriver: Den aktivbaserede tilgang og scenariebaserede tilgang, som er ny ift. tidligere. Desuden vil Dansk Standard give en opsummering af to tilgange og hvad de hver især kan bidrage med (fordele og ulemper).

 

Majken Prip, Dansk Standard

 

Spor 4

HPC

(Lokale C)

High-performance computing without borders – what are the opportunities?

Thomas Balvig-Phillips - Senior Account Manager Education and Research - AWS, Bent Terp - Senior Solutions Architect - AWS

 
 

High-performance computing without borders – what are the opportunities?

What if you could spend more time on innovating on behalf of your users, rather than worrying about your IT infrastructure? Upgrading and replacing hardware for on-premise HPC infrastructure is expensive and time consuming. Organizations worldwide are exploring supplementing their existing on-premise HPC set up with cloud-based HPC services, to allow them to extend their capacity on an as-needed basis and provide researchers with flexibility and choice. Join us in this session where we will share current trends when it comes to HPC cloud services, discuss key challenges, explore the current trends and give a glimpse into what is coming.

 

Thomas Balvig-Phillips - Senior Account Manager Education and Research - AWS

Bent Terp - Senior Solutions Architect - AWS

 
 

12:00

Frokost

13:00

Spor 1

Data Management

(Lokale A)

Open research data management with the STOCKS platform

Charles Girardot, EMBL

 
 

Open research data management with the STOCKS platform

Introducing STOCKS, a comprehensive research data management platform. It simplifies documenting and referencing research progress, while preserving data integrity. STOCKS helps managing lab inventory, samples, protocols, and datasets effortlessly and includes a powerful Electronic Lab Notebook for connecting experimental notes with data. It supports assay types like sequencing, fluorescent and electronic microscopy and can be customized to fit lab processes. It is built with Django server that exposes data through a REST API. It has a user-friendly web interface (Vue.js) for recording and organizing data while advanced users can also use a CLI (Python) for importing/exporting metadata. 

 

Charles Girardot, EMBL

 

Spor 2

Net og tjenester

(Lokale E)

AI fra et juridisk perspektiv, herunder rettigheder til data

Jesper Løffler Nielsen, Associeret partner, Focus Advokater

 
 

AI fra et juridisk perspektiv, herunder rettigheder til data

Juridiste aspekter v. anvendelse af AI. Input og output -problematikker: Træning af AI med ophavsbeskyttet materiale, og hvem (om nogen) har ophavsret til de ”værker”, der skabes med (generativ) AI?

 

Jesper Løffler Nielsen, Associeret partner, Focus Advokater

 

Spor 3

Sikkerhed

(Lokale B)

EU-US Data Privacy Framework

Susanne Ketill Groth, DPO i DKCERT

 
 

EU-US Data Privacy Framework

Den 10. juli 2023 trådte EU-Kommissionens tilstrækkelighedsafgørelse for EU-U.S. Data Privacy Framework i kraft. Susanne Ketill Groth fortæller i sit oplæg om, hvad tilstrækkelighedsafgørelsen er og dens betydning i praksis. Susanne kigger også i krystalkuglen og giver et bud på fremtiden for tilstrækkelighedsafgørelsen.

 

Susanne Ketill Groth, DPO i DKCERT

 

Spor 4

HPC

(Lokale C)

Large-scale network analysis of multi-platform content sharing on social media

Jakob Bæk Kristensen, RUC

 
 

Large-scale network analysis of multi-platform content sharing on social media

This contribution presents methods developed by the Alterpublics project at Roskilde University for studying large-scale dissemination of URLs in alternative news environments on social media. We showcase how alternative news can be studied in the context of the spaces and platforms on which it is shared by analyzing hundreds of millions of posts from Facebook, Twitter (X), Instagram, Reddit, Youtube, Vkontakte, Telegram, Gab and 4Chan. The methods have been used to investigate shifts in partisan news sharing before and during Covid-19 as well as to compare the spread of Russian backed propaganda in Denmark, Sweden, Germany and Austria.

 

Jakob Bæk Kristensen, RUC

 

13:30

Spor 1

Data Management

(Lokale A)

Usecases: From Data Chaos to Data Harmony: Managing NGS Data in a wet lab

Jose Alejandro Romero Herrera

 
 

Usecases: From Data Chaos to Data Harmony: Managing NGS Data in a wet lab

This talk presents a use case scenario focusing on NGS data management in a wet lab setting. The talk highlights the implementation of simple strategies, including folder structures, README and metadata files, and the development of a project database. It also presents a reusable Data Management Plan template and the pursuit of FAIR data principles. By adopting these practices, wet lab researchers can start to navigate the challenges of organizing and structuring their NGS data, leading to improved data accessibility, reproducibility, and collaboration.

 

Jose Alejandro Romero Herrera

 

Spor 2

Net og tjenester

(Lokale E)

Whisper - transskribering med AI

Dagfinn Bergsager, Seksjonssjef ved UiO

 
 

Whisper - transskribering med AI

Transskribering med AI er nu en realitet. Se det demonstreret og hør om mulighederne.

 

Dagfinn Bergsager, Seksjonssjef ved UiO

 

Spor 3

Sikkerhed

(Lokale B)

Truslen fra den menneskelige faktor

Eskil Sørensen, DKCERT, CISO Michael Collin, AAU

 
 

Truslen fra den menneskelige faktor

DKCERT bruger betegnelserne de ubevidste, uagtsomme og uvederhæftige for de tre medarbejdertyper, der på mange forskellige måder kan kompromittere informationssikkerheden i en organisation.  I dette oplæg gennemgår cybersikkerhedsformidler Eskil Sørensen, DKCERT, karakteristikaene for de tre medarbejdertyper og CISO Michael Collin fra Aalborg Universitet viser, hvordan han med succes har brugt typeinddelingen til at adressere truslen fra medarbejdermadresserer over for ledelsen.

 

Eskil Sørensen, DKCERT, CISO Michael Collin, AAU

 

Spor 4

HPC

(Lokale C)

Status fra DeiC Troughput HPC og LUMI

Eske Christiansen, HPC-Chef i DeiC og Dan Fabricius Søndergaard, AU

 
 
 

14:00

Spor 1

Data Management

(Lokale A)

Reporting and submitting research data to the Danish National Archives: Status and plans

Katrine Flindt Holmstrand (DTU), Mareike Buss (CBS)

 
 

Reporting and submitting research data to the Danish National Archives: Status and plans

We present the results of the working group “Implementation of the National Archives’ executive orders on reporting and submitting research data”, established by Universities Denmark in late 2022 with members from all eight Danish universities and the National Archives. In the first part of our talk, we will give an overview of the stakeholders and organizational processes affected by the executive orders. In the second part, we will present the working group’s results and recommendations and will give an outline of future steps to be taken by the universities.

 

Katrine Flindt Holmstrand (DTU)

Mareike Buss (CBS)

 

Spor 2

Net og tjenester

(Lokale E)

AI er nøglen - Uddannelse er målet

Bjarke Rahbek, Projektleder, Aarhus Universitet

 
 

AI er nøglen - Uddannelse er målet

Det er fantastisk, at ChatGPT kan generere tekst og besvare spørgsmål, og det er imponerende, at Whisper ved hjælp af AI kan producere transskriptioner i høj kvalitet. Men hvad er egentlig formålet? Find ud af, hvordan AI og ChatGPT allerede er ved at revolutionere undervisning, vejledning og eksamener ved Aarhus Universitet. Gå ikke glip af denne spændende 30-minutters session, hvor vi udforsker, hvordan AI bliver en nøglefaktor i uddannelse, og hvordan det bringer os tættere på vores uddannelsesmål end nogensinde før. Vær med på rejsen mod en smartere og mere effektiv uddannelsesverden!

 

Bjarke Rahbek, Projektleder, Aarhus Universitet

 

Spor 3

Sikkerhed

(Lokale B)

Insidertruslen

Carolina Angelis, Truesec

 
 

Insidertruslen

Carolina Angelis er en af Sveriges mest anerkendte eksperter inden for Human Threat Ingelligence. Med næsten 20 år i den svenske efterretningstjeneste har Carolina en unik indsigt i spionagemetoder og hvordan man modvirker dem. Carolina vil her komme i dybden med insidertruslen og spionagetruslerne i forskningssektoren.

 

Carolina Angelis, Truesec

 

Spor 4

HPC

(Lokale C)

HPC use case natural language processing

Rob van der Goot, ITU

 
 

HPC use case natural language processing

In this talk, I will present MaChAmp: an NLP toolkit focused on multi-task learning. Not only does it provide easy access to state-of-the-art models for almost any natural language processing task; it allows for a single model to do multiple tasks simultaneously. This is particularly interesting in cases where training data is scarce; it can combine existing datasets to exploit their synergies. If we want to have a model that classifies sentiment for Danish texts, for example; we can learn the sentiment classification task from an annotated English dataset, while learning about Danish from another dataset. In case you also need a title:  MaChAmp: Multi-task Learning to the Rescue in Resource Scarce Scenarios.

 

Rob van der Goot, ITU

 
 

14:30

Kaffepause

14:45

Keynote

Hybrid Quantum Chemistry on Hybrid NISQ Quantum Computers: The Danish IBM Quantum Innovation Center

Stephan P. A. Sauer, Department of Chemistry, University of Copenhagen

 
 
 

15:30

Afrunding af konferencen

Revideret
01 dec 2023

Sponsorer 2023

Amazon Web Services
Arrow Electronics
Cornelis Networks
Danoffice IT
Dell Technologies
Global Connect
HPE Greenlake
IBM
Inside Systems
Itectra
Juniper
Kosmos Technology
Nexgen