Gå til hovedindhold

Søg i mere end 1300 publikationer, der har brugt supercomputere

Gå på opdagelse i alle de danske forskningsresultater, hvor der er benyttet nationale eller internationale supercomputerkræfter. Find ud af, hvilke fagområder og universiteter, der har brugt PRACE-ressourcerne og se, hvad de har fundet ud af.
Af
Birgitte Vedel Thage
23/09/2021 14:09
Billede
intelligens, kunstig, netværk
Foto: Colourbox/Kiyoshi Takahase Segundo

DeiC holder løbende øje med, hvem der bruger de nationale og internationale HPC-ressourcer. Nu er vores liste over publikationer, hvor der i forskningen er brugt supercomputerkræfter, igen opdateret. Denne gang er forskningsresultaterne fra de internationale PRACE supercomputere tilføjet, så listen nu indkluderer publikationer, hvor international Tier-0 eller Tier-1 supercomputere er benyttet via Danmarks medlemskab i PRACE.

Danmark har fået tildelt mere en 1000 millioner CPU-timer via det europæiske PRACE-samarbejde om store HPC-ressourcer indenfor de sidste 10 år. PRACE står for "Partnership for Advanced Computing in Europe".

Der er nu indsamlet i alt 1302 publikationer, hvor nationale eller internationale HPC’er er brugt i forskningen. Du kan selv gå på opdagelse i materialet online her.

Mange forskellige PRACE-projekter 

DeiCs online liste indeholder publikationer med resultater, hvori der er brugt enten national HPC i perioden fra 2015 til 2019 eller ressourcer via Danmarks medlemskab i PRACE fra 2011 til 2021.

I alt 255 publikationer på listen refererer til brug af PRACE HPC-ressourcer, hvoraf 26 har benyttet Tier-0 HPC-faciliteter, det vil sige europæiske ressourcer, 21 har benyttet Tier-1 faciliteter, som er nationale ressourcer i forskellige europæiske lande via PRACE-samarbejdet, og 34 publikationer refererer til implementeringsprojekter (se Figur 1).

Hovedparten af publikationerne er forankret i et internationalt Planck-projekt indenfor astronomi og astrofysik (n=106), og cirka 25 pct. af publikationerne angav ikke den tildelte projekttype. Der er 25 ud af de i alt 1302 publikationer, der refererer til brugen af både nationale HPC-ressourcer og PRACE-ressourcer i samme studie.

Billede
Fordeling af antal publikationer der inkluderede brug af international HPC (PRACE, 2011-2021) med angivelse af projekt typer.
Grafik: DeiC

Figur 1. Fordeling af antal publikationer, der inkluderer brug af internationale HPC-ressourcer (PRACE, 2011-2021) med angivelse af projekttyper. Forkortelser: DECI, Distributed European Computing Initiative (Tier-1), SMEs, Small and medium-sized enterprises; IP, Implementation projects. Mere end én projekttype kan være nævnt i samme publikation.

Forskel på fagområders søgning af ressourcer

Astronomi, astrofysik og fysik er repræsenteret i mere end 70 pct. af de publikationer, der refererer til brug af HPC-anlæg via PRACE (se Figur 2). ”Life Science”-områderne, som er biologi, medicin, kemi og biokemi, udgør cirka 16 pct. af de publikationer, der henviser til PRACE, hvorimod mere end 80 pct. af det nationale HPC-brug ligger indenfor dette område.

Områderne miljø, inklusiv meteriologi, energi samt materialelære er repræsenteret i publikationer med brug af både nationale og internationale HPC-ressourcer, og der er en højere procentdel, der henviser til brug af PRACE-faciliteter (3.9% Environment eller Energy; 5.1% Materials) sammenlignet med nationale HPC-faciliteter (2.7% Environment or Energy; 3.9% Materials).

”Social science & Humanities” er endnu ikke repræsenteret via det internationale HPC-samarbejde i PRACE, men 23 publikationer er at finde på listen indenfor dette område, der har benyttet national HPC i Danmark. 

Ud fra listen over danske publikationer, der har brugt HPC-ressourcer, indikeres det, at forskere fra visse fagområder søger større HPC-faciliteter, end hvad der kan tilbydes i Danmark (se Figur 2).

Billede
Fordeling (%) af fagområder i publikationer der inkluderede brug af national og international HPC. International HPC er i dette tilfælde PRACE (2011-2021) og national HPC benyttet i perioden fra 2015-2019.
Grafik: DeiC

Figur 2. Fordeling i procent af fagområder i publikationer, der inkluderer brugen af nationale og internationale HPC-ressourcer. Internationale HPC-ressourcer er i dette tilfælde PRACE (2011-2021) og national HPC (2015-2019). 

KU og DTU bruger PRACE mest

I alt har forskere fra 5 forskellige universiteter i Danmark benyttet HPC-ressourcer via PRACE, hvilket er fundet ud fra en analyse af forfatterskabet på de 255 publikationer, der har benyttet PRACE (se Figur 3). Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet er repræsenteret ved flest publikationer med forfatterskab på henholdsvis 168 og 116 publikationer, heraf er 106 fra et stort internationalt astrofysikprojekt med deltagelse fra både KU og DTU (se Figur 4A, Planck projekt 2013-2018).

Billede
Fordeling (antal) af publikation fra dansk deltagelse i PRACE fordelt på universiteter, industri og sektorforsknings institutioner (N=255).
Grafik: DeiC

Figur 3. Fordeling (antal) af publikationer med dansk deltagelse, der har benyttet PRACE-ressourcer fordelt på universiteter, industri og sektorforskningsinstitutioner (N=255).

Dernæst følger Syddansk Universitet med forfatterskab af 45 publikationer, Aarhus Universitet med 14, og Aalborg Universitet med 1 publikation, hvor der refereres til PRACE.

Fagfordeling af publikationerne pr. universitet uden Planck-projektet ses i Figur 4B.

Et antal publikationer var fra Danmarks Meteorologiske Institut og Kræftens Bekæmpelse uden deltagelse af danske universiteter (se Figur 4B, NoDKUni).

I alt 27 publikationer inkluderede deltagelse fra industri eller sektorforskningsinstitutioner (se Figur 3), svarende til cirka 10 pct. af de publikationer, der har benyttet PRACE-ressourcer. Ingen af disse publikationer refererer dog til SHAPE-programmet i PRACE, der netop er dedikeret til små og mellemstore virksomheder (se Figur 1).  

  Billede
  A. Number of publications from PRACE Planck project within Astronomy & Astrophysics from 2013 to 2018 (N=106). B. Number of publications referring to PRACE that was assigned to additional projects within 8 different scientific fields (N=149). CBS, ITU and RUC has not yet used PRACE HPC resources.
  Grafik: DeiC

  Figur 4. A. Antal af publikationer fra Planck-projektet indenfor Astronomi og Astrofysik, der har brugt PRACE-ressourcer fra 2013 til 2018 (N=106). B. Antal af publikationer, der refererer til PRACE fra projekter indenfor 8 fagområder (N=149) uden Planck projektet. CBS, ITU og RUC har endnu ikke benyttet HPC-ressourcer via PRACE.

  Tildeling af HPC-ressourcer fra PRACE kald nummer 23 offentliggøres i slutningen af september på PRACE’s hjemmesiden. Der er netop åbnet for PRACE kald nummer 24, hvor der denne gang er et specielt spor dedikeret til industrien. Deadline for ansøgninger om beregningsressourcer er den 2. november 2021. Læs mere om det her.

  Læs mere: