Gå til hovedindhold

DeiC deltager i europæisk projekt om kvantekommunikation

Bred dansk deltagelse samarbejder om at skabe kvantenetværk mellem Lyngby, København og Odense over de næste 2,5 år.
Af
07/03/2023 09:03
Billede
Kvantecomputer hvid baggrund
Foto: Colourbox

Med kvantekommunikation er det nu muligt at være helt sikker på, om kommunikationslinjen er blevet aflyttet undervejs. Derfor vinder forskellige typer af kvantebaseret signaloverførsel frem, både kommercielt og som forskningsprojekt, og det støtter DeiC op om ved at deltage i det europæiske projekt EuroQCI (European Quantum Communications Infrastructure).

Ideen i kvantekommunikation er, at man overfører krypterede nøgler mellem afsender og modtager over en sikker linje, som er sikker, fordi man med sikkerhed kan afgøre, om nogen har lyttet med. Det smarte er, at man ved at sende lys med særlige kvantetilstande kan se, om signalet er blevet aflyttet undervejs, fordi kvantetilstanden ødelægges, hvis der er nogen, der har lyttet med. Når man på den måde har overført sikre nøgler til den anden ende, kan man bruge dem til at kryptere data med, som så overføres via de sædvanlige netværk.

Den store ambition er at skabe en sammenhængende infrastruktur over hele europa, som både bruger fiberkabler og satellitter. På landjorden er det imidlertid sådan, at disse signaler med dagens teknologi kun kan sendes 40-80 km i en sort fiber, hvor signalet er helt alene. Det betyder, at man ved længere afstande skal etablere sikrede repeaterstationer for hver 40-80 km, hvilket potentielt kan komme til at koste ligeså meget som hele Forskningsnettet. Derfor er EuroQCI projektet startet ud med at understøtte et isoleret projekt i en begrænset geografi i hvert land. Efterfølgende er det så planen at koble disse mindre øer sammen på tværs af grænser.

Det danske projekt hedder QCI.dk og ledes af lektor Tobias Gehring fra DTU Fysik. Derudover deltager DTU Fotonik, SDU, AAU, KU, Erhvervsministeriet, Forsvarsministeriet, Udenrigsministeriet, Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Sparrow Quantum ApS og så naturligvis DeiC, hvis rolle primært vil være at etablere og drive de nødvendige fiberstrækninger og muligvis også at huse nogle af repeaterstationerne. Projektet kommer til at strække sig over de næste ca. 2½ år, og det er desuden ambitionen at være opsøgende i forhold til at få en eller flere fiberejere med i projektet.

Særligt håber vi i DeiC, at der bliver mulighed for at undersøge, i hvilket omfang kvantesignalerne kan sameksistere i en fiber med andre signaler. Hvis det kan lykkes, vil det potentielt set blive væsentligt billigere at udbrede kvantekrypterede netværk.

For mere information, så kontakt Martin Bech, Direktør, DeiC Forskningsnettet på martin.bech@deic.dk.

Billede
Lektor Ph.D. Tobias Gehring fra DTU Fysik som leder den danske del af projektet.
Kilde: DeiC

Lektor Ph.D. Tobias Gehring fra DTU Fysik som leder den danske del af projektet.