Gå til hovedindhold

DeiC og AAU’s CLAAUDIA-team i fælles fremstød for HPC i forskning: Dørene er åbne for det store potentiale

HPC-ressourcer kan bidrage til opskalering, hastighed og præcision i forskningen – og der er hjælp at hente til ansøgningsprocessen. Det var nogle af dagens take-aways den 10. marts 2023, hvor AAU’s lokaler var rammen om et fælles HPC-arrangement.
Af
tir, 04/11/2023 - 14:57
Billede
DeiC og AAU’s CLAAUDIA-team i fælles fremstød for HPC i forskning
Foto: Josefine Lind Poulsen

Supercomputerkræfter fra HPC kan skabe værdi inden for mange typer af forskning

Fredag den 10. marts var AAU INNOVATE’s indbydende lokaler ramme for et nyt initiativ, hvor AAU’s forskere, forskningsgruppeledere, prodekaner for forskning samt institutledere var samlet til præsentation af HPC (High Performance Computing) og aktuelle AAU-cases for at få indblik i de services, der tilbydes, og hvordan de skaber værdi i forskningen.

Der er et behov for at udbrede kendskabet til, hvordan HPC kan bidrage til alle forskningsområder lige fra STEM (Science, Technology, Engineering, and Math) til samfundsvidenskabelige discipliner. Derfor havde AAU’s egen IT-forskningsstøtteenhed CLAAUDIA i samarbejde med DeiC (Danish e-infrastructure Cooperation) taget initiativ til dette event. Udover at vise helt kontekstnære eksempler på, hvordan HPC gør en forskel i forskningen, var det også ønsket at sikre et bedre kendskab til de aktuelle services, der tilbydes AAU’s forskere via DeiC.

DeiC tilbyder mange typer HPC-services

DeiC tilbyder alle forskere på AAU en lang række af services, som er resultatet af et nationalt samarbejde imellem de danske universiteter og DeiC. Direktør Gitte Kudsk, DeiC, var første oplægsholder, og havde i sin præsentation fokus på at klarlægge de forskellige services, der tilbydes AAU’s forskere samt hvordan, AAU-forskere kan få andel i de attraktive HPC-ressourcer. Alle de danske universiteter har mulighed for at søge om HPC-ressourcerne, men det er første gang denne type event med tydeligt fokus på HPC alene, ser dagens lys på et universitet. Gitte Kudsk fortæller:

- Ambitionen med DeiC er at give forskerne adgang til HPC-ressourcer, der giver langt større muligheder for eksempelvis opskalering, hastighed og præcision i forskningen, som ikke ville have samme kaliber eller impact med fraværet af HPC. Derfor er det også en stor glæde at være inviteret til at stå her i dag og være med til at gøre de muligheder mere tilgængelige for AAU’s forskere gennem information, dialog og ved hjælp af de rigtig gode eksempler præsenteret af de to AAU-forskere. AAU’s initiativ i dag med dette arrangement er for mig et rigtig godt eksempel på, hvordan et universitets forskere kan oplyses, engageres og understøttes til værdifuld brug af HPC - et initiativ, som vi meget gerne deltager i, udtaler DeiC-direktør Gitte Kudsk.

Forskning inden for kemi og sociologi får afgørende hjælp fra HPC

De to AAU-cases, som Gitte Kudsk nævner, finder deres udspring hos hhv. lektor Casper Steinmann, Institut for Kemi og Biovidenskab, samt lektor Rolf Lyneborg Lund, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde. Begge har søgt og fået tildelt ressourcer gennem DeiC og gav i deres oplæg på fornem vis indblik i, hvordan HPC udgør et vigtigt element i forskningen. Hos Casper Steinmann er HPC en afgørende faktor i replikation af laboratorieforsøg, og hos Rolf Lyneborg er HPC værdifuld til analyse af satellitfotos af byers beboelseskvarterer verden over.

Få hjælp og vejledning til ansøgning om HPC-ressourcer

De to meget inspirerende oplæg med AAU-cases blev fulgt op af et afsluttende oplæg ved lektor Thomas Arildsen fra CLAAUDIA. Som sløjfen på de foregående oplæg havde Thomas’ præsentation til formål at give helt konkret information om, hvordan CLAAUDIA kan hjælpe AAU’s forskere med fx afdækning af, hvilke ressourcer der matcher den pågældende forskning bedst, og i forlængelse heraf hjælpe med selve ansøgningen til ressourcer. Thomas fortæller:

- Vi kan se i seneste ansøgningsrunde hos DeiC, at for de ansøgninger, vi er med inde over, der lykkes det faktisk for hovedparten at få en bevilling til HPC-ressourcer til AAU’s forskere. CLAAUDIA er sat i verden for at hjælpe og understøtte, og med fire nye data stewards og et samlet servicekatalog på trapperne, har vi kapacitet og kompetencer til at hjælpe endnu flere AAU-forskere til værdien af HPC, hvor det giver mening i deres forskning. Det starter med, at de kender mulighederne og ved, at vi findes og er her for at hjælpe – som eventet her er med til at sætte fokus på, forklarer Thomas Arildsen fra CLAAUDIA.

Stor interesse og konkrete forespørgsler om HPC-muligheder efter arrangementet

Eventet blev rundet af med gode spørgsmål fra de godt 60 fremmødte deltagere og stor tak til alle oplægsholdere og øvrige involverede, hvorefter den gode dialog kunne fortsætte under eventets netværksdel over en let frokost. CLAAUDIA har i kølvandet på arrangementet fået meget positive tilbagemeldinger fra de fremmødte og ikke mindst henvendelser, der konkret drejer sig om HPC-mulighederne for AAU-forskere. Professor Kåre Lehmann Nielsen fra Institut for Kemi og Biovidenskab, der også i kraft af rollen som styregruppeformand er en del af ledelsen i CLAAUDIA, glæder sig over de takter, som dette event afspejler:

- Et event som DeiCs besøg på AAU, hvor CLAAUDIA, DeiC og vores egne AAU-forskere viser værdien af HPC for forskningen, er med til at åbne dørene for det store potentiale i HPC i AAU-forskning i fremtiden, slutter Kåre Lehmann Nielsen.

Teksten bygger på oprindelig artikel skrevet af Marianne Fuglsang Welling Farsinsen, ITS, AAU og foto af Josefine Linn Poulsen, ITS, AAU.

Mere information

Yderligere information om HPC-ressourcer kan du få ved at se mere på DeiCs hjemmeside.

Har du brug for hjælp og vejledning til at afklare dine muligheder og udfylde din ansøgning, kan du kontakte Front Office på dit universitet.