Gå til hovedindhold

DeiC repræsentation i EuroHPC LUMI-konsortiet

Udnævnelsen af DeiC bestyrelsesmedlem Prodekan Brian Vinter fra AU og DeiC HPC-chef Eske Christiansen i centrale positioner styrker DeiC’s rolle i EuroHPC LUMI-konsortiet.
Af
tir, 01/09/2024 - 12:06
Billede
LUMI wolf
Foto: LUMI

I november 2023 overtog DeiC konsortiemedlemskabet af EuroHPC LUMI fra Danske Universiteter, der hidtil havde varetaget det officielle medlemskab, indtil DeiC’s juridiske ramme var på plads. Det skete med bekendtgørelse 615 om DeiC, som bl.a. åbnede for, at DeiC kan varetage centrale positioner i de ledende organer i LUMI-konsortiet.

DeiCs bestyrelse udpegede i den anledning DeiC bestyrelsesmedlem Prodekan Brian Vinter, Aarhus Universitet, til LUMI’s styregruppe, og DeiC’s HPC-chef Eske Christiansen som rådgiver for styregruppemedlemmet. Den direkte involvering i LUMI’s ledende organ bringer DeiC helt tæt på de strategiske beslutninger, så vi kan fortsætte det gode samarbejde og være med til at sikre, at LUMI fastholder sin position i den europæiske topklasse indenfor supercomputing.

Samtidig valgte DeiCs bestyrelse at indstille HPC-chef Eske Christiansen til LUMI Operational Board (OMB). Til vores glæde valgte LUMI Steering Comitte (LUMI SC) på et efterfølgende møde med de øvrige konsortieparter at udpege Eske Christiansen til medlem. LUMI’s OMB er ansvarlig for at følge og vejlede om den daglige drift af EuroHPC LUMI. Med Eske Christiansens placering både i LUMI’s ledende organ (som rådgiver) og i LUMI’s driftsledelse (som medlem) bliver det lettere at sikre en høj grad af koordinering mellem strategi og drift, som vi håber kan komme de mange brugere til gavn. I kraft af sin rolle som HPC-chef i DeiC er Eske Christiansen tæt på både teknik og brugere og kan bringe god indsigt i, hvilke tiltag, der vil styrke anvendelsen af LUMI for forskere og brugere i alle konsortielande.

”Vi glæder os til en mere aktiv involvering i den daglige drift af LUMI, så vi i højere grad kan være med til at sikre, at de danske forskere kan anvende ressourcerne uden de store tekniske problemer. Samtidig vil vi være med til at påvirke udviklingen og sikre, at LUMI vedbliver at være i den europæiske topklasse indenfor supercomputing”, udtaler Gitte Julin Kudsk, direktør i DeiC.

Læs mere om LUMI-konsortiet her.