Gå til hovedindhold

Foranalyse vedr. lagring af forskningsdata i skyen

Flere universiteter har tidligere undersøgt det kommercielle marked for løsninger, forskerne kan bruge til nemt og sikkert at lagre, dele og synkronisere deres data. Det er ikke et let marked at navigere i, da der skal leves op til en række juridiske krav, foruden fagmiljøernes forskellige ønsker til funktionalitet. En arbejdsgruppe skal skabe klarhed over krav og ønsker.

Arbejdsgruppens medlemmer

Medlemmerne er indstillet af hhv. Danske Universiteters CIO Forum og eScience komiteen og udpeget af DM LedelsesCAB:

 • Thomas Villum Hansen, Seniorforsker, TEK, DTU CEN (formand, indstillet af eScience komiteen)
 • Haakon Lund, Lektor, Det Informationsvidenskabelige Akademi, HUM, Københavns Universitet (indstillet af eScience komiteen)
 • Henning Osholm Sørensen, Lektor, Kemisk Institut, NAT, Københavns Universitet (indstillet af eScience komiteen)
 • Anne Gerdes, lektor, Institut for Design og Kommunikation, HUM,  SDU (indstillet af eScience komiteen)
 • Samuel Schmidt, Lektor, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Sund AAU, (indstillet af eScience komiteen)
 • Kaj Søndergaard Laursen, teamleder for AU-IT’s team "Generelle Applikationer", AU (indstillet af CIO Forum)
 • Jonas Bardino, softwareudvikler, NBI, KU (indstillet af CIO Forum)

Rammer for arbejdet

 • Kommissorium (.pdf) - udarbejdet af Danske Universiteters sekretariat og DeiC Sekretariatet og godkendt af CIO Forum og DM LedelsesCAB. 
 • DeiC varetager sekretariatsbetjeningen v/ Gitte Julin Kudsk, Sekretariatschef.

Møder 

 • 1. juni 2016
 • 20. juni 2016
 • 25. august 2016 

Der udarbejdes ikke referater fra møderne.

Update

Arbejdsgruppen har leveret et udkast til kravsspecifikation, som er behandlet i hhv. DM LedelsesCAB og CIO Forum december 2016:

Revideret
01 dec 2021