Panopto giver nyt liv til det brugergenererede videoindhold

Panopto er målrettet mod undervisning og præsentationer, hvor det skal være enkelt at anvende - og producere brugergeneret videoindhold. Programmet understøtter videoproduktioner, hvor brugeren - og ikke teknologien - er i fokus.

Panopto indgår som en tjeneste i DeiCs portfolio, og programmet skal supplere de øvrige medieløsninger, Kaltura og MediaSite.

Programmet er en all-in-one videoplatform, der har haft sit udspring i universitetsverdenen med et formål om, at det skal være enkelt at producere og redigere videoindhold til undervisningssituationer eller præsentationer.

Panopto er således yderst velegnet til at:

 • skabe brugergenereret indhold via almindelige enheder til eksempelvis undervisning eller præsentationer.
 • være en fleksibel og brugervenlig medieløsning til produktion, redigering og lagring.
 • automatisere processer, så indholdet eksempelvis bliver søgbart og efterfølgende kan editeres.

Enkelt, automatisk og søgbart

Fordelene ved Panopto er, at løsningen ikke kræver det store tekniske setup.

Brugerne kan anvende helt almindelige enheder, eksempelvis mobiltelefonen eller computeren, i den samme optagelse eller stream. Optagerprogrammet gør det nemlig muligt at lave skærm- og videooptagelser, streame live over internettet og administrere et centralt videobibliotek.

Indholdsproduktionen kan således påbegyndes, færdigredigeres og distribueres direkte i programmet, hvilket gør Panopto til en solid følgesvend i produktionen af videobaseret undervisningsmateriale.

Programmet kan anvende mange elementer, eksempelvis flere forskellige optagelser, dokumenter eller slides, som kan bearbejdes i lag. I Panoptos fremviser kan tilhørerende tilføje sine egne noter til videoen - direkte i programmet. Samtidig tilbydes tekst- og talegenkendelse, så indholdet automatisk bliver gjort søgbart, og så er der mulighed for at tilføje ændringer eller rettelser i en gammel præsentation.

Ønsker man at distribuere optagelserne via podcast, iTunes, YouTube eller lignende, er det nemt at vælge en automatisk sammenlægning af optagelsens mange elementer til en flad videofil.

Tre løsninger med hver sin styrke

Sammen med Kaltura og MediaSite dækker DeiCs mediepakke bredt.

 • Panopto er den lette løsning, der egner sig til det brugergenererede indhold, der ikke kræver dedikerede hardwareløsninger eller lange indlæringskurver.
 • MediaSite har en særlig styrke i forhold til automatisering af auditorieoptagelser via dedikeret hardware og kalenderstyret optagelser, samt optagelser fra videokonferencesystemer. Optagelserne kan efterfølgende vises på tværs af en række portaler og platforme. 
 • Kaltura er den store portalløsning til at fremstille YouTube-lignende websites, med mange muligheder for selv at tilpasse websitet og playere, eksempelvis i samarbejde med en designer.  

Når du har defineret dine behov, så hjælper DeiC med af finde en løsning, som passer.

Samarbejde med NORDUnet

Panopto leveres i et nordisk samarbejde gennem NORDUnet. NORDUnet står for aftalen med Panopto og hoster Panopto ”On-Premise” videoplatform i deres hostingcenter i Storkøbenhavn med direkte forbindelse til forskningsnettet.

Institutionerne har dermed stor sikkerhed i opbevaringen af deres materialer. I henhold til EU-forordning 2016/679 (Databeskyttelsesforordningen) er institutionen dataansvarlig for indhold under Panopto, DeiC er databehandler, og NORDUnet er underdatabehandler.

Institutionen og DeiC kan indgå særskilt databehandleraftale, på baggrund af særskilt underdatabehandleraftale mellem DeiC og NORDUnet.

Uddannelses- og forskningsinstitutioner i Danmark kan anvende Panopto-servicen gennem DeiC.

Du kan læse mere om DeiCs medieløsninger på deic.dk eller kontakte projektleder Thorkild Jensen via mail: thorkild.jensen@deic.dk eller telefon: 3588 8235 for at finde frem til den løsning, der passer netop til dine behov.

Panopto tilbyder

 • Upload og transkodning til både multistream og singlestream.
 • Optagelse af præsentationer via desktopoptager eller via mobil-applikation, eller automatisk optagelse af auditorieundervisning.
 • Mediehåndtering, herunder redigering, metadata, kommentering, bogmærker, noter, transskribering af skærmtekster, undertekster, quizzing m.m.
 • Publicering til portaler, herunder eget websted, RSS til iTunes, upload af singlestream til YouTube m.m.
 • Publicering til en række LMS- og CMS-systemer sikrer adgang via kendt brugergrænseflade, samt bruger- og gruppespecifik adgangskontrol til medier.
 • Deling via organisationsportal, herunder skjulte eller åbne link til videoer
 • Streaming af multistream fra desktop eller auditorier via en række produktionsscenarier
 • Player-understøttelse af alle gængse platforme via brugervenlig player
 • Søgbarhed på tværs af både titler, metadata, undertekster, transskribtioner af skærmindhold m.m.
 • Statistik- og analyseværktøjer, f.eks. hvilke videoer der ses i sin fulde længde
 • Integration med WAYF, LMS, Zoom, Skype for Business mm

Hvem kan bruge servicen

Uddannelses- og forskningsinstitutioner i Danmark kan anvende Panopto-servicen gennem DeiC.

Hurtigstart og Vejledninger

Tekniske sikkerhedsforanstaltninger:

 • Der er adgangskontrol i form af brugernavn og password for adgang til data
 • Der er logning på adgangen til data, og der arbejdes på en udvidet logning (transaktionslogning)
 • Data beskyttes med kryptering i transmissionen og opbevaring
 • Data har backup på en ekstra disk, for at undgå tab
 • DeiC kan med et bruger-ID understøtte retten til indsigt, sletning, rettelse og portering
Revideret 12/11/18

Relaterede nyheder

Relateret indhold