Gå til hovedindhold

Data management i DeiC

Mængden af forskningsdata stiger eksplosivt og løsninger til at lagre, dele, genfinde og genbruge informationerne er vigtige for både institutioner og for at udvikle ny forskning. Her kan du læse om strategierne og finde praktiske eksempler på god datahåndtering.

Data management handler om regler og procedurer for forvaltning af data.

Det er nødvendigt at sikre kvaliteten af forskningsdata for at undgå snyd eller plagiering og samtidig sikre muligheden for genbrug af forskning, så ny viden kan bygge videre på eksisterende viden. På den længere bane er hensigten, at der gnidningsfrit kan deles data på tværs af grænser og fagområder for derved at udnytte kendte data til ny forskning. Formålet med god data management er således at sikre, at data styres tilstrækkeligt godt i nutiden og bliver forberedt til langtidsbevaring og –anvendelse.

For at nå frem til denne vision tages der udgangspunkt i FAIR data, hvor data opfylder principperne om findelighed, tilgængelighed, interoperabilitet og genanvendelighed (findability, accessibility, interoperability, reusability).

DeiC fungerer som det rådgivende og koordinerende organ i data management-arbejdet, der er funderet i en strategi for nationalt samarbejde om digital forskningsinfrastruktur, udarbejdet af de danske universiteter og Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM). Alle otte universiteter indgår i arbejdet med at implementere strategiens mål.

Arbejdet omfatter pilot- og fagprojekter samt oplysning, rådgivning og kommunikation om data management, for eksempel:

  • Det danske GO FAIR kontor, der skal eksponere og videreudvikle metoder og værktøjer som hjælper forskere med at strukturere deres metadata, så computere automatisk kan finde frem til relevante forskningsdata 
  • Styrkelse af samarbejdet med Det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR), Knowledge Exchange (KE) og DataCite.
  • Etablering af et data stewardship kompetencecenter
  • Koordinere DM Rådgivende Forum, som er et rådgivende organ i DeiC, der skal øge dialogen og brugerinddragelsen i udviklingen af digital infrastruktur
  • Guidelines, inspiration og hjælp til forskerne i forbindelse med udarbejdelse af data management-planer
  • Bidrag til EOSC-arbejdet (European Open Science Cloud) med deltagelse i forskellige EOSC-projekter
  • Udvikling og vedligeholdelse af FAIR e-learnings-moduler

Har du behov for yderligere information om data management, kan du henvende dig til følgende kontaktpersoner:

Revideret
24 aug 2023