Gå til hovedindhold

DM Rådgivende Forum

DM Rådgivende Forum er etableret som et rådgivende organ i DeiC, der skal øge dialogen og brugerinddragelsen i udviklingen af digital infrastruktur.

DM Rådgivende Forum er etableret af DeiC’s bestyrelse for at sikre dialog og inddragelse af universiteterne i udviklingen af et nationalt storage- og infrastrukturlandskab til understøttelse af data management. 

DM Rådgivende Forum skal via sin rådgivning stimulere og styrke udviklingen af fælles nationale tjenester og aktiviteter på data management området ud fra princippet om, at investeringer i digital infrastruktur til forskning og uddannelse skal koordineres, udnyttes og drives effektivt. 

Desuden skal medlemmerne medvirke til at skabe større sammenhæng mellem den internationale udvikling og danske aktiviteter på lokalt og nationalt niveau.

Du kan læse kommissoriet her (PDF).

Mødereferater:

DeiCs bestyrelse udpeger op til to personer fra hvert universitet efter indstilling fra universitetet. Formanden udpeges af DeiC’s bestyrelse. Formanden er fra december 2023 Per Møldrup-Dalum. Medlemmerne kan sidde i Data Management Rådgivende Forum i op til 8 år.  

Medlemmerne i perioden 2023 til 2025 er følgende:
Institution Teknisk nøgleperson omkring implementering af dataservices Person fra forskerstøtteenheder/data-stewards, datamanagers eller lignende
Aalborg Universitet Rainer Bohm Carina Ollerup Christensen
Aarhus Universitet Per Møldrup-Dalum Birte Christensen-Dalsgaard
Syddansk Universitet Anne Gerdes Evgenios Vlachos
RUC   Sacha Zurcher
CBS Mathias Boy Holst Mareike Buss 
ITU Jens Hybschmann  
Københavns Universitet Jonas Rank Møller Lene Offersgaard
DTU Michael Rasmussen Katrine Flindt Holmstrand
DeiC-kontakter Anne Sofie Fink Sandra Boerman
Revideret
25 jun 2024